Laserový senzor s vysokou rychlostí a přesností

Řada LK-G3000

Katalogy Zobrazit katalog

Specifikace Laserový senzor s vysokou rychlostí a přesností Řada LK-G3000

Řídicí jednotky

Model

LK-G3001V*1

LK-G3001PV*3

obrázek

Samostatný typ

Model LK-G3001/LK-GD500*2

Model LK-G3001P/LK-GD500*4

Typ

Model „vše v jednom“

Kompatibilita hlavy

Všechny snímací hlavy senzoru LK-G jsou kompatibilní

Podporovaný počet hlav

Maximálně 2 jednotky

Displej

Minimální zobrazená jednotka

0,01 µm

Rozsah zobrazení

±9999,99 mm až ±9999,99 µm (šest volitelných úrovní)

Cyklus zobrazení

10krát/s

Svorkovnice

Analogový napěťový výstup

±10 V x 2 výstupy, výstupní impedance: 100 Ω

Analogový proudový výstup

4 až 20 mA x 2 výstupy, maximální zátěžový odpor: 350 Ω

Vstup časování

Pro OUT1, beznapěťový vstup

Pro OUT1, napěťový vstup

Vstup reset

Vstup automatického nulování

Vstup vzdáleného blokování laseru

Beznapěťový vstup

Výstup komparátoru

Pro OUT1, výstup NPN otevřeného kolektoru

Pro OUT1, výstup otevřeného kolektoru

Výstup alarmu

Pro OUT1, výstup otevřeného kolektoru NPN (N.C.)

Pro OUT1, výstup otevřeného kolektoru PNP (N.C.)

Rozšiřující konektor

Vstup časování

Pro OUT2, beznapěťový vstup

Pro OUT2, napěťový vstup

Vstup RESET

Vstup automatického nulování

Vstup přepnutí programu

Beznapěťový vstup x 3 vstupy

Napěťový vstup x 3 vstupy

Vstup pro vypnutí laseru

Beznapěťový vstup pro hlavu senzoru A/B

Napěťový vstup pro hlavu senzoru A/B

Výstup komparátoru

Pro OUT2, výstup NPN otevřeného kolektoru

Pro OUT2, výstup otevřeného kolektoru PNP

Výstup alarmu

Pro OUT2, výstup otevřeného kolektoru NPN (N.C.)

Pro OUT2, výstup otevřeného kolektoru PNP (N.C.)

Binární

Binární výstup

Výstup naměřených dat (21 bitů), volba OUT1/OUT2, výstup otevřeného kolektoru NPN

Výstup naměřených dat (21 bitů), volba OUT1/OUT2, výstup otevřeného kolektoru PNP

Výstup vzorkovacího signálu

Výstup otevřeného kolektoru NPN

Výstup otevřeného kolektoru PNP

Vybrané binárního výstupy

Výběr binárních vstupů

Beznapěťový vstup

Napěťový vstup

Rozhraní RS-232C

Výstup naměřených dat a řídicí vstup/výstup (maximální přenosová rychlost: 115 200 b/s, volitelná)

Rozhraní USB

Vyhovuje revizi USB 2.0 Full speed (kompatibilní s USB1.1)

Hlavní funkce

Souběžné měření 2 výstupů, operace, zprůměrování, filtr, kalibrace, měření, automatické nulování,
nastavení vzorkovací frekvence, prevence vzájemného rušení, ukládání dat, paměť na 8 programů, režim ECO,
nastavení funkce ABLE, nastavení cíle, ladění funkce ABLE, volba měřeného povrchu průhledného cíle,
statistické zpracování, připojení softwaru pro podporu nastavení, volitelná montáž hlavy atd.

Jmenovité hodnoty

Napájecí napětí

24 V DC ± 10 %, zvlnění (P-P) 10 % nebo méně

Spotřeba proudu

Při připojování jedné měřicí hlavy 500 mA nebo méně /
Při připojování dvou měřicích hlav 600 mA nebo méně

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

0 až +50 °C

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Hmotnost

Cca 480 g

*1 Jmenovité hodnoty otevřeného kolektoru NPN: Max. 50 mA (max. 40 V), zbytkové napětí max. 1 V.
Jmenovité hodnoty beznapěťového vstupu: Spínací napětí 1 V nebo méně, vypínací proud 0,6 mA nebo méně.
*2 LK-G3001 lze použít samostatně. Zobrazení naměřených hodnot nebo úpravy nastavení je možné provádět na panelu displeje (LK-GD500) nebo prostřednictvím softwaru pro podporu nastavení (LK-H1W).
*3 Jmenovité hodnoty otevřeného kolektoru PNP: Max. 50 mA (max. 30 V), zbytkové napětí max. 1 V.
Jmenovité hodnoty napěťového vstupu: Spínací napětí 10,2 V nebo více (max. 26,4 V), vypínací proud 0,6 mA nebo méně.
*4 LK-G3001P lze použít samostatně. Zobrazení naměřených hodnot nebo úpravy nastavení je možné provádět na panelu displeje (LK-GD500) nebo prostřednictvím softwaru pro podporu nastavení (LK-H1W).

Zpět nahoru

Hlavy senzoru

Model

LK-G10

LK-G15

LK-G32

LK-G37

obrázek

Referenční vzdálenost

10 mm

Difuzní odraz: 30 mm, zrcadlový odraz: 23,5 mm

Rozsah měření

±1 mm*1*2

Difuzní odraz: ±5 mm, zrcadlový odraz: ±4,5 mm*5*6

Světelný zdroj

Typ

Červený polovodičový laser

Vlnová délka

650 nm (viditelné světlo)

Třída laseru

Třída II (FDA CDRH 21CFR část 1040.10), třída 1 (IEC60825-1)

Třída II (FDA CDRH 21CFR část 1040.10), třída 2 (IEC60825-1)

Výkon

0,3 mW

0,95 mW

Průměr paprsku (v referenční vzdálenosti)

Cca ø 20 µm

Cca 20 x 500 µm

Cca ø 30 µm

Cca 30 x 850 µm

Linearita

±0,03 % z pl. rozs. (pl. rozs.= ±1 mm)*3

±0,05 % z pl. rozs. (pl. rozs.= ±5 mm)*3

Opakovatelnost

0,02 µm (0,01 µm)*4

0,05 µm*7*8

Vzorkovací frekvence

20/50/100/200/500/1000 µs (možnost volby ze 6 úrovní)

LED displej

V blízkosti středu měření: svítí zeleně
V oblasti měření: svítí oranžově
Mimo oblast měření: bliká oranžově

Teplotní charakteristika

0,01 % z pl. rozs./°C (pl. rozs.= ±1 mm)

0,01 % z pl. rozs./°C (pl. rozs.= ±5 mm)

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP67 (IEC60529)

Okolní světlo

Žárovka nebo zářivka: max. 10 000 lx

Okolní teplota

0 až +50 °C

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 2 hodiny ve směru každé z os X, Y a Z

Materiál

Litý hliník

Hmotnost

Cca 190 g (včetně kabelu)

Cca 280 g (včetně kabelu)

*1 Rozsah je získán měřením standardního cíle KEYENCE (keramika).
*2 Pokud je frekvence vzorkování 20 µs, bude rozsah +0,37 (vzdálenější strana) až –1 mm (bližší strana).
*3 Rozsah je získán měřením standardního cíle KEYENCE (keramika) ve standardním režimu.
*4 Rozsah je získán měřením standardního cíle KEYENCE (SUS) se 4096násobným zprůměrováním v referenční vzdálenosti. Rozsah v závorkách je typická linearita získaná měřením cíle s hodnotou 16 384.
*5 Rozsah lze získat měřením standardního cíle KEYENCE (keramika).
*6 Pokud je frekvence vzorkování 20 µs, pohybuje se hodnota v rozsahu +1,8 mm (vzdálená strana) až -5 mm (bližší strana) pro difuzní odraz resp. v rozsahu +1,6 mm (vzdálená strana) až -4,5 mm (bližší strana) pro zrcadlový odraz.
*7 Pokud máte zájem o typ třídy IIIa se zvýšenou opakovatelností, obraťte se na svého nejbližšího zástupce společnosti KEYENCE.
*8 Rozsah je získán měřením standardního cíle KEYENCE (SUS) se 4096násobným zprůměrováním v referenční vzdálenosti.

Zpět nahoru

Hlavy senzoru

Model

LK-G82

LK-G87

LK-G152

LK-G157

obrázek

Referenční vzdálenost

Difuzní odraz: 80 mm, zrcadlový odraz: 75,2 mm

Difuzní odraz: 150 mm, zrcadlový odraz: 147,5 mm

Rozsah měření

Difuzní odraz: ±15 mm, zrcadlový odraz: ±14 mm*1*2

Difuzní odraz: ±40 mm, zrcadlový odraz: ±39 mm*1*6

Světelný zdroj

Typ

Červený polovodičový laser

Vlnová délka

650 nm (viditelné světlo)

Třída laseru

Třída II (FDA CDRH 21CFR část 1040.10), třída 2 (IEC60825-1)

Výkon

0,95 mW

Průměr paprsku (v referenční vzdálenosti)

Cca ø 70 µm

Cca 70 x 1 100 µm

Cca ø 120 µm

Cca 120 x 1 700 µm

Linearita

±0,05 % z pl. rozs. (pl. rozs.= ±15 mm)*3

±0,05 % z pl. rozs. (pl. rozs.= ±40 mm)*3

Opakovatelnost

0,2 µm*4*5

0,5 µm*4*5

Vzorkovací frekvence

20/50/100/200/500/1000 µs (možnost volby ze 6 úrovní)

LED displej

V blízkosti středu měření: svítí zeleně
V oblasti měření: svítí oranžově
Mimo oblast měření: bliká oranžově

Teplotní charakteristika

0,01 % z pl. rozs./°C (pl. rozs.= ±15 mm)

0,01 % z pl. rozs./°C (pl. rozs.= ±40 mm)

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP67 (IEC60529)

Okolní světlo

Žárovka nebo zářivka: max. 10 000 lx

Žárovka nebo zářivka: max. 5 000 lx

Okolní teplota

0 až +50 °C

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 2 hodiny ve směru každé z os X, Y a Z

Materiál

Litý hliník

Hmotnost

Cca 380 g (včetně kabelu)

Cca 290 g (včetně kabelu)

*1 Rozsah lze získat měřením standardního cíle KEYENCE (keramika).
*2 Pokud je frekvence vzorkování 20 µs, pohybuje se hodnota v rozsahu -9 mm (bližší strana) až -15 mm (bližší strana) pro difuzní odraz resp. v rozsahu -8,7 mm (bližší strana) až -14 mm (bližší strana) pro zrcadlový odraz.
*3 Rozsah je získán měřením standardního cíle KEYENCE (keramika) ve standardním režimu.
*4 Pokud máte zájem o typ třídy IIIa se zvýšenou opakovatelností, obraťte se na svého nejbližšího zástupce společnosti KEYENCE.
*5 Rozsah je získán měřením standardního cíle KEYENCE (SUS) se 4096násobným zprůměrováním v referenční vzdálenosti.
*6 Pokud je frekvence vzorkování 20 µs, pohybuje se hodnota v rozsahu -22 mm (bližší strana) až -40 mm (bližší strana) pro difuzní odraz resp. v rozsahu -22 mm (bližší strana) až -39 mm (bližší strana) pro zrcadlový odraz.

Zpět nahoru

Hlavy senzoru

Model

LK-G402

LK-G407

LK-G502

LK-G507

obrázek

Referenční vzdálenost

Difuzní odraz: 400 mm, zrcadlový odraz: 398 mm

Difuzní odraz: 500 mm, zrcadlový odraz: 497,5 mm

Rozsah měření

Difuzní odraz: ±100 mm, zrcadlový odraz: ±99 mm*1*2

Difuzní odraz: -250 až +500 mm, zrcadlový odraz: -249 až +498 mm*1*5

Světelný zdroj

Typ

Červený polovodičový laser

Vlnová délka

650 nm (viditelné světlo)

Třída laseru

Třída II (FDA CDRH 21CFR část 1040.10), třída 2 (IEC60825-1)

Výkon

0,95 mW

Průměr paprsku (v referenční vzdálenosti)

Cca ø 290 µm

Cca 290 x 8 300 µm

Cca ø 300 µm

Cca 300 x 9 500 µm

Linearita

±0,05 % z pl. rozs. (pl. rozs.= ±100 mm)*3

±0,05 % z pl. rozs. (±250 µm)*6Režim vysoké přesnosti
–250 až +250 mm: ±0,02 % z pl. rozs. (±100 µm) Režim velkého rozsahu
–250 až –50 mm: ±0,1 % z pl. rozs. (±500 µm) –250 až +500 mm (pl. rozs. = ±250 mm)*3

Opakovatelnost

2 µm*4

Vzorkovací frekvence

20/50/100/200/500/1000 µs (možnost volby ze 6 úrovní)

LED displej

V blízkosti středu měření: svítí zeleně
V oblasti měření: svítí oranžově
Mimo oblast měření: bliká oranžově

Teplotní charakteristika

0,01 % z pl. rozs./°C (pl. rozs.= ±100 mm)

0,01 % z pl. rozs./°C (pl. rozs.= ±250 mm)

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP67 (IEC60529)

Okolní světlo

Žárovka nebo zářivka: max. 5 000 lx

Okolní teplota

0 až +50 °C

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 2 hodiny ve směru každé z os X, Y a Z

Materiál

Litý hliník

Hmotnost

Cca 380 g (včetně kabelu)

*1 Rozsah lze získat měřením standardního cíle KEYENCE (keramika).
*2 Pokud je frekvence vzorkování 20 µs, pohybuje se hodnota v rozsahu -70 mm (bližší strana) až -100 mm (bližší strana) pro difuzní odraz.
Pokud je frekvence vzorkování 20 µs, pohybuje se hodnota v rozsahu -70 mm (bližší strana) až -99 mm (bližší strana) pro zrcadlový odraz.
*3 Rozsah je získán měřením standardního cíle KEYENCE (keramika) ve standardním režimu.
*4 Rozsah je získán měřením standardního cíle KEYENCE (SUS) se 4096násobným zprůměrováním v referenční vzdálenosti.
*5 Pokud je frekvence vzorkování 20 µs, pohybuje se hodnota v rozsahu -230 mm (bližší strana) až -250 mm (bližší strana) pro difuzní odraz.
Pokud je frekvence vzorkování 20 µs, pohybuje se hodnota v rozsahu -230 (bližší strana) až -249 mm (bližší strana) pro zrcadlový odraz.
Pokud je frekvence vzorkování 50 µs, pohybuje se hodnota v rozsahu -125 mm (bližší strana) až -250 mm (bližší strana) pro difuzní odraz.
Pokud je frekvence vzorkování 50 µs, pohybuje se hodnota v rozsahu -125 mm (bližší strana) až -249 mm (bližší strana) pro zrcadlový odraz.
*6 Všechny hodnoty jsou vypočtené pro plný rozsah. = ±250 mm.
„Režim vysoké přesnosti“ a „režim velkého rozsahu“ poukazují na linearitu při použití těchto rozsahů.

Zpět nahoru

Prodlužovací kabel (mezi hlavou a řídicí jednotkou)

Model

LK-GC2

LK-GC5

LK-GC10

LK-GC20

LK-GC30

obrázek

Délka kabelu

2 m

5 m

10 m

20 m

30 m

Hmotnost

Cca 200 g (včetně kabelu)

Cca 400 g (včetně kabelu)

Cca 750 g (včetně kabelu)

Cca 1 400 g (včetně kabelu)

Cca 2 000 g (včetně kabelu)

Zpět nahoru

Prodlužovací kabel (kabel panelu displeje)

Model

OP-51654

OP-51655

OP-51656

obrázek

Délka kabelu

0,3 m

3 m

10 m

Zpět nahoru