Laserový CCD senzor

Řada LK

Výroba tohoto modelu byla ukončena.

Hlava senzoru, malý bod, laser třídy 2 LK-503

LK-503 - Hlava senzoru, malý bod, laser třídy 2

  • CE Marking

Specifikace

Model

LK-503

Typ

Hlava senzoru s velkým rozsahem*1 Hlava senzoru

Měřicí režim

Režim vysoké přesnosti, režim dlouhého rozsahu

Referenční vzdálenost

350 mm (režim vysoké přesnosti),500 mm (režim dlouhého dosahu)

Rozsah měření

±100 mm (režim vysoké přesnosti), ±250 mm (režim velkého rozsahu)

Světelný zdroj

Typ

Viditelný červený polovodičový laser

Vlnová délka

690 nm

Výkon

0,95 mW

Třída laseru

FDA (CDRH) 21CFR část 1040.10

Laserový produkt třídy 2

IEC 60825-1

Průměr paprsku (ve standardní vzdálenosti)

Cca 0,7 mm (režim vysoké přesnosti), Cca 0,3 mm (režim dlouhého dosahu)

Linearita

±0,1 % z pl. rozs. *2

Opakovatelnost

10 µm*3 (Režim vysoké přesnosti), 50 µm*3 (Režim s velkým rozsahem)

Analogový výstup

Výstupní napětí

±10 V (10 µm/mV)*4 (Režim vysoké přesnosti), ±5 V (50 µm/mV)*4 (Režim velkého rozsahu)

Impedance

100 Ω

Výstupní proud

4 až 20 mA (Použitelné zatížení: Max. 350 Ω)

Výstup alarmu

NPN: max. 100 mA (max. 40 V) (N.C.), zbytkové napětí: max. 1 V

Vzorkovací frekvence

1 024 µs

Jiné funkce

Automatické nulování, přidržení analogového výstupu při výskytu alarmu, přepínání zesílení, přepínání odezvy, nastavení rozsahu a posuvu režimu měření zrcadlového povrchu, změna vzorkovacího cyklu

Teplotní charakteristika

0,02 % z pl. rozs./°C

Jmenovité hodnoty

Napájecí napětí

24 V DC ± 10 %, zvlnění (P-P) 10 % nebo méně

Maximální spotřeba proudu

max. 400 mA

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP67

Okolní světlo

Žárovka nebo zářivka: max. 10 000 lx

Okolní teplota

0 až +50 °C (bez kondenzace)

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 2 hodiny ve směru každé z os X, Y a Z

Materiál

Litý hliník

Hmotnost

Cca 700 g (včetně kabelu)

*1 LK-503 lze použít jak v režimu s vysokou přesností, tak i v režimu s velkým rozsahem.
*2 Linearita byla získána pomocí standardního cíle KEYENCE (zirkoniová koncová měrka: LK-031/036, LK-081/086, LK-011, koncová měrka z bílé keramiky: LK-501/503).
*3 Opakovatelnost byla získána použitím řídicí jednotky analogových senzorů společnosti KEYENCE (RD-50) s počtem průměrovacích měření nastaveným na hodnotu 64.
Poznámka: Zvlnění analogového výstupu může být 1 mV nebo více v důsledku šumu v běžném režimu při pozorování s použitím osciloskopu nebo vysokorychlostního A/D převodníku.
*4 Když měření není možné, výstup je 12 V (31,2 mA).

Další modely