Laserový konfokální měřicí systém s povrchovým skenováním

Řada LT-9000

Katalogy Zobrazit katalog

Řídicí jednotka, nepodléhá exportní kontrole, s funkcí kamery LT-9501HSO(5654)

Specifikace

Model

LT-9501HSO(5654)

Kompatibilita měřicí jednotky

Měřicí jednotky jsou vzájemně zaměnitelné bez nutnosti továrního překalibrování.

Displej

Minimální zobrazitelná jednotka

0,1 µm*1

Rozsah zobrazení

±9999,99 µm

Funkce mikroskopu

K dispozici

Cyklus zobrazení

10krát/s*2

Svorkovnice

Analogový výstup

±10 V x 2 výstupy, výstupní impedance: 100 Ω

Vstup časování

Beznapěťový vstup

Vstup reset

Vstup automatického nulování

Vyhrazený napájecí zdroj monitoru

24 V DC*3

Řízení I/O

Režim posuzování

3krokový limitní výstup

Pro OUT1 a OUT2 a výstup NPN otevřeného kolektor*4

Binární režim

Binární výstup

Výstup naměřených dat (21 bitů), přepínání OUT1/OUT2/PROFILE
Výstup otevřeného kolektoru NPN*4

Výstup vzorkovacího signálu

Výstup otevřeného kolektoru NPN*4

Vybrané binární výstupy

Výběr binárních vstupů

Beznapěťový vstup*5

Výstup stability

Výstup otevřeného kolektoru NPN

Vstup vzdáleného ovládání laseru

Beznapěťový vstup

Vstup přepnutí programu

Beznapěťový vstup x 3 vstupy

Rozhraní RS-232C

Výstup naměřených dat a řízení vstupů/výstupů (možnost volby přenosové rychlosti až do výše 115 200 b/s)

Video výstup

V souladu s NTSC (konektor PIN)

Hlavní funkce

Režim vychýlení

Měření vzdálenosti,
měření tloušťky transparentních objektů,
volba povrchu, začernění, maska, zobrazení
grafu trendu,
a změna šířky/intervalu skenování*6

Režim profilu

*7

Společné

Kumulace intenzity světla, mikroskop (pouze LT-9501H, LT-9501HSO (5654)),
posuzování tolerance, registrace 8 programů, kalibrace, průměrování, režimy podržení,
automatické hodnocení a volba jazyka rozhraní.

Jmenovité hodnoty

Napájecí napětí

100 až 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz

Spotřeba energie

110 VA nebo méně

Odolnost vůči prostředí

Stupeň znečištění

2

Kategorie přepětí

II

Okolní teplota

0 až +35 °C

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Hmotnost

Cca 2,4 kg

*1 Zobrazení se mění vždy po ±0,3 µm.
*2 Liší se v závislosti na nastavení
*3 Vyhrazený napájecí zdroj pro monitor podle specifikací společnosti KEYENCE.
*4 Zvolte režim Omezení nebo Binární režim.
*5 Zvolte buď limitní režim nebo binární režim.
*6 Vyberte režim Vzdálenost nebo Profil. (U modelu LT-9501HSO (5654) a LT-9001HSO (5655) je k dispozici pouze režim vzdálenosti.)
Jmenovité hodnoty výstupu otevřeného kolektoru NPN jsou max. 30 mA (30 V nebo méně) a zbytkové napětí je 0,5 V.
Jmenovité hodnoty beznapěťového vstupu jsou 1 V nebo méně pro spínací napětí a 0,6 mA nebo méně pro vypínací proud.
*7 Vyberte režim vzdálenosti nebo režim profilu. (U modelu LT-9501HSO (5654) a LT-9001HSO (5655) je k dispozici pouze režim vzdálenosti.)
Jmenovité hodnoty výstupu otevřeného kolektoru NPN jsou max. 30 mA (30 V nebo méně) a zbytkové napětí je 0,5 V.
Jmenovité hodnoty beznapěťového vstupu jsou 1 V nebo méně pro spínací napětí a 0,6 mA nebo méně pro vypínací proud.

Další modely