Řídicí jednotka 2D/3D LJ-X8000

LJ-X8000 - Řídicí jednotka 2D/3D

*Vezměte prosím na vědomí, že příslušenství zobrazené na obrázku je pouze ilustrativní a nemusí být součástí produktu.

Software

  • CE Marking
  • CSA

Specifikace

Model

LJ-X8000

Vstup hlavy

Maximálně 2 snímací hlavice
Kompatibilní s hlavami řady LJ-X8000 a hlavami řady LJ-V7000 *Při použití 2 jednotek jsou hlavy A a B stejného modelu.

Vzorkovací frekvence (interval spouště)

[Režim 2D] Maximální frekvence 1 kHz (1 ms) *1
[Režim 3D] Při připojení řady LJ-X8000: maximální frekvence 16 kHz (63 μs) *2
Při připojení řady LJ-V7000: maximální frekvence 64 kHz (16 μs) *3
(Typy s výstupem jasu s označením modelu končícím písmenem B mají maximální frekvenci 8 kHz (125 μs)) *4

Počet registrovaných nastavení kontroly

Až 1000 (v závislosti na kapacitě karty SD a obsahu nastavení) na každé kartě SD 1 a kartě SD 2. Je možné externí přepínání.

Hlavní profil / počet referenčních snímků

[Režim 2D] Maximálně 200 na každé nastavení a hlavu (závisí na kapacitě karty SD)
[Režim 3D] Maximálně 400 na každé nastavení (závisí na kapacitě karty SD)

Paměťová karta

• 2 zásuvky pro kartu SD
• Podpora pro OP-87133 (512 MB), CA-SD1G (1 GB), CA-SD4G (4 GB), CA-SD16G (16 GB)
*V zásuvce SD1 je standardním vybavením pro model 8000 karta CA-SD4G a standardním vybavením pro model 8000E karta CA-SD1G.

Počet nástrojů

[Režim 2D] 100 na nastavení (z nichž 20 slouží ke korekci chybného vyrovnání)
[Režim 3D] Maximálně 100 na nastavení

Rozhraní

Řídicí vstup

20 bodů (svorkovnice vstupů: 5 bodů, paralelní rozhraní I/O: 15 bodů)

Řídicí výstup

28 bodů (svorkovnice výstupů: 6 bodů, paralelní rozhraní I/O: 22 bodů)
• Photo MOSFET*5

RS-232C

• Výstup hodnot a vstup/výstup řízení (výlučné použití s protokolem PLC link na portu RS-232C)
• Podpora přenosové rychlosti až 230 400 b/s

PLC link

• Výstup hodnot pomocí portu Ethernet nebo RS-232C a vstup/výstup řízení
(Výluční použití s EtherNet/IP®. Při použití portu RS-232C výluční použití s bezprocedurovou komunikací RS-232C)

Ethernet

• Výstup hodnot a vstup/výstup řízení
• Kromě výše uvedených funkcí může nahrát a stáhnout nastavení kontroly, provádět různé simulace,
odesílat a přijímat různá data včetně dat profilu a obrazových dat
a lze je použít s programy pro vzdálené připojení prostřednictvím aplikačního softwaru KEYENCE pro PC.
• Podporuje funkce FTP klienta a FTP serveru
• Podpora funkcí VNC serveru (u klientů bez počítače je podporováno pouze zobrazení obrazovky monitoru)
• Podpora funkcí BOOTP
• 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
• Podporuje jumbo frames (při připojení ke kterékoli z jednotek CB-NEC20E/NEP20E/NPN20E)

USB

• Může vytvářet výstup hodnot (pouze v režimu 3D), nahrávat a stahovat nastavení kontroly, provádět různé simulace, odesílat a přijímat různá data včetně dat profilu a obrazových dat a lze je použít s programy pro vzdálené připojení prostřednictvím aplikačního softwaru KEYENCE pro PC.
• Vyhrazený port USB 2.0

EtherNet/IP®

• Vstup/výstup hodnot a vstup/výstup řízení pomocí portu Ethernet (výlučné použití s protokolem PLC link)
• Podporuje cyklickou komunikaci (max. 1436 bajtů) a komunikaci pomocí zpráv
• Maximální počet připojení: 32
• Vyhovuje testu shody verze CT15.

PROFINET

• Vstup hodnot a vstup/výstup řízení prostřednictvím portu Ethernet (když se tento port používá, nelze použít funkci PLC-Link a rozhraní EtherNet/IP®)
• Podporuje cyklickou komunikaci (max. 1408 bajtů)
• Podporuje necyklickou komunikaci (záznam dat)
• Vyhovuje shodě třídy A.

EtherCAT®

• Podporuje výstup číselných hodnot a řízení vstupu/výstupu připojením volitelné jednotky EtherCAT® CB-NEC20E (nelze použít s PLC Link, EtherNet/IP® a PROFINET)
• Podporuje cyklickou komunikaci (komunikace typu PDO (process data object)) (vstup: max. 536 bajtů / výstup: max. 532 bajtů)
• Podporuje acyklickou komunikaci (komunikace prostřednictvím e-mailu)
• Podporuje CoE
• Jednoznačná identifikace zařízení
• Vyhovuje testům shody V2.2.10 a V2.2.1.0

Myš

Různé nabídky lze ovládat vyhrazenou myší (dodávána společně s řídicí jednotkou).

SNTP

Automatická oprava datu a času této jednotky je možná připojením k serveru SNTP.

Pevný disk s rozhraním USB

Po připojení pevného disku (max. 2 TB) k vyhrazenému portu USB (podporuje rozhraní USB 3.0
napájené sběrnicí se jmenovitým výstupem 900 mA) lze zapisovat profil, snímky a další data.

Výstup monitoru

Analogový výstup RGB, XGA 1024 × 768 (24bitová barva, 60 Hz)

Vstup kodéru

1 port: kombinace výstupu budiče linky RS-422 (s výstupem 5 V: maximálně 150 mA) s výstupem s otevřeným kolektorem (kompatibilní s napětím 5 V, 12 V, 24 V)

Frekvence odezvy

RS-422

Jedna fáze / fáze Z: 1,6 MHz, 2 fáze / 1×: 1,6 MHz, 2 fáze / 2×: 3,2 MHz, 2 fáze / 4×: 6,4 MHz

Otevřený kolektor (OC)

Jedna fáze / fáze Z: 100 kHz, 2 fáze / 1×: 100 kHz, 2 fáze / 2×: 200 kHz, 2 fáze / 4×: 400 kHz

Vstup zapnutí laseru

Beznapěťový vstup (při dodání z výroby zkratovaný krátkým kolíkem)

Chladicí ventilátor

Ano

Minimální zobrazená jednotka

[Režim 2D] 0,1 µm, 0,01°, 0,00001 mm2
[Režim 3D] 0,1 µm, 0,001°, 0,0001 mm2, 0,00001 mm3

Jazyk

Lze přepínat mezi češtinou, japonštinou, angličtinou, zjednodušenou čínštinou, tradiční čínštinou, korejštinou, němčinou, francouzštinou,
italštinou, thajštinou, maďarštinou a polštinou

Jmenovité hodnoty

Napájecí napětí

24 V DC ±10 %

Maximální spotřeba proudu

3,3 A

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

0 až +45 °C (montáž na lištu DIN) / 0 až +40 °C (montáž na povrch základny)

Relativní vlhkost

85 % RV nebo méně (bez kondenzace)

Hmotnost

Cca 2500 g

*1 V případě připojení LJ-X8080 a LJ-X8200, když je zapnutá funkce binning (Z) nebo když je rozsah měření (Z) nastaven na 1/2. LJ-X8900, když je rozsah měření (Z) nastaven na 1/2.
*2 Když je rozsah měření zúžen v souladu s nastavením funkce binning.
*3 Když je rozsah měření nastaven na minimum, funkce binning je zapnutá a paralelní snímání je zapnuté. Všechna ostatní nastavení mají výchozí hodnoty.
*4 Když je zapnutá funkce binning i paralelní snímání. Všechna ostatní nastavení mají výchozí hodnoty.
*5 U vstupních zařízení typu NPN je kladný společný bod, u vstupních zařízení typu PNP je společný bod záporný.

Datový list (PDF) Další modely