Profilovací řídicí jednotka LJ-X8000A

LJ-X8000A - Profilovací řídicí jednotka

Software

  • CE Marking
  • CSA

Specifikace

Model

LJ-X8000A

Vstup hlavy

1 jednotka kompatibilní s hlavami řady LJ-X8000 a hlavami řady LJ-V7000

Vzorkovací frekvence (interval spouště)

Při připojení řady LJ-X8000: maximální frekvence 16 kHz (63 μs) *1
Při připojení řady LJ-V7000: maximální frekvence 64 kHz (16 μs) *2
(Typy s výstupem jasu s označením modelu končícím písmenem B mají maximální frekvenci 8 kHz (125 μs)) *3

Rozhraní

Řídicí vstup

Kompatibilní se signálem zahájení dávkového měření (MEASURE_START) a signálem zastavení dávkového měření (MEASURE_STOP)

Řídicí výstup

Kompatibilní se signálem připraveného spouštěče (READY) a signálem chyby systému (ERROR), Photo MOSFET *4

Synchronizovaný vstup/výstup

Pro synchronizaci spouštěče s více řídicími jednotkami *5

Ethernet

Výstup profilu, nastavení, řízení, 1000BASE-T/100BASE-TX *6

Vstup kodéru

1 port: kombinace výstupu budiče linky RS-422 (s výstupem 5 V: maximálně 150 mA) s výstupem s otevřeným kolektorem (kompatibilní s napětím 5 V, 24 V)

Frekvence odezvy

RS-422

Jedna fáze / fáze Z: 1,6 MHz, 2 fáze / 1×: 1,6 MHz, 2 fáze / 2×: 3,2 MHz, 2 fáze / 4×: 6,4 MHz

Otevřený kolektor (OC)

Jedna fáze / fáze Z: 100 kHz, 2 fáze / 1×: 100 kHz, 2 fáze / 2×: 200 kHz, 2 fáze / 4×: 400 kHz

Vstup zapnutí laseru

Beznapěťový vstup (při dodání z výroby zkratovaný krátkým kolíkem)

Jmenovité hodnoty

Napájecí napětí

24 V DC ±10 %

Maximální spotřeba proudu

1,3 A

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

0 až 45 °C (montáž na lištu DIN) / 0 až 40 °C (vodorovně)

Relativní vlhkost

85 % RV nebo méně (bez kondenzace)

Hmotnost

Cca 700 g

*1 Když je rozsah měření zúžen v souladu s nastavením funkce binning.
*2 Když je rozsah měření nastaven na minimum, funkce binning je zapnutá a paralelní snímání je zapnuté. Všechna ostatní nastavení mají výchozí hodnoty.
*3 Když je zapnutá funkce binning i paralelní snímání. Všechna ostatní nastavení mají výchozí hodnoty.
*4 U vstupních zařízení typu NPN je kladný společný bod, u vstupních zařízení typu PNP je společný bod záporný.
*5 Výlučně pro synchronizovaný vstup/výstup mezi řídicími jednotkami (LJ-X8000A).
*6 Aplikace pro PC (LJ-H2X) obsahuje komunikační knihovny (DLL) a ukázkový program. Typy komunikačních knihoven (DLL): výstup profilu, změna různých nastavení, ovládání zapnutí/vypnutí laseru, vstup spouštěče atd.

Datový list (PDF) Další modely