Snímací hlava LJ-X8300

LJ-X8300 - Snímací hlava

*Vezměte prosím na vědomí, že příslušenství zobrazené na obrázku je pouze ilustrativní a nemusí být součástí produktu.

Software

  • CE Marking
  • CSA

Specifikace

Model

LJ-X8300

Referenční vzdálenost

288 mm

Rozsah měření

Osa Z (výška)

±53 mm
(pl. rozs. = 106 mm)

Osa X (šířka)

Bližší strana

134 mm

Referenční vzdálenost

150 mm

Vzdálenější strana

160 mm

Světelný zdroj

Modrý polovodičový laser

Světelný zdroj

Vlnová délka

405 nm (viditelné světlo)

Třída laseru

Laserový produkt třídy 2M (IEC60825-1, FDA (CDRH) část 1040.10*1)*2

Výkon

10 mW

Velikost paprsku

Cca 215 mm × 108 µm
(referenční vzdálenost)

Opakovatelnost

Osa Z (výška)

3 µm *3*4

Osa X (šířka)

5 µm *3*5

Linearita

Osa Z (výška)

±0,033% z pl. rozs. (±0,005%)*6

Interval dat profilu

Osa X (šířka)

50 µm (40 µm~) *7*8

Počet datových bodů profilu

3200 bodů

HDR (velký dynamický rozsah)

Jednokrokové snímání HDR*9

Funkce potvrzení polohy laserového ozáření

Světelný zdroj

Modrá dioda LED (405 nm)

Teplotní charakteristika

0,01 % z pl. rozs./°C

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP67 (IEC60529) *10

Okolní světlo

Žárovka: 10,000 lux nebo méně *11

Okolní teplota

0 až +45 °C *12

Relativní vlhkost

85 % RV nebo méně (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 57 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 3 hodiny každá z os X, Y a Z

Odolnost proti nárazu

15 G / 6 ms

Materiál

Hliník

Hmotnost

Cca 1400 g

*1 Klasifikace provedena podle normy IEC60825-1 v souladu s předpisem FDA (CDRH) Laser Notice č. 56.
*2 Nedívejte se přímo do paprsku s použitím optických přístrojů (např. oční lupy, zvětšovacího skla, mikroskopu, teleskopu nebo dalekohledu). Pozorování výstupu laserového světla optickými přístroji je nebezpečné a může způsobit poškození zraku.
*3 Hodnoty měřené průměrováním z 4096 hodnot při referenční vzdálenosti.
*4 Měřený objekt je standardní objekt KEYENCE. Hodnota, pokud je průměrná výška oblasti výchozího nastavení měřena pomocí nástrojů měření výšky a polohy. Všechna ostatní nastavení mají výchozí hodnoty.
*5 Měřený objekt je mikrometrický odpich. Hodnota, pokud je poloha průsečíku zaobleného povrchu mikrometrického odpichu a úrovně hrany měřena pomocí nástrojů pro měření výšky a polohy. Všechna ostatní nastavení mají výchozí hodnoty.
*6 Měřený objekt je standardní objekt KEYENCE. Data profilu, pokud jsou měřena vyhlazováním 64krát a průměrováním 8krát. Všechna ostatní nastavení mají výchozí hodnoty. Hodnoty v závorkách představují příklady průměrů všech dat profilu.
*7 Interval bodů profilu lze změnit. V případě změny se změní také rozsah měření ve směru osy X.
*8 Hodnoty v závorkách nelze použít v případě připojení k jednotce LJ-X8000A.
*9 Charakteristika, která umožňuje stabilní a vysoce přesné měření pomocí jediného snímání (expozice) při všech úrovních odrazivosti, od černých povrchů (s nízkou odrazivostí) po lesklé povrchy (s vysokou odrazivostí).
*10 Hodnota, pokud je připojen kabel hlavy (CB-B*) nebo prodlužovací kabel (CB-B*E). Nezahrnuje připojení kabelu CB-B**L.
*11 V průběhu měření bílého papíru – osvětlení na povrchu snímací hlavy pro příjem světelného signálu, když světlo svítí na bílý papír.
*12 Aby bylo možno hlavu použít, musí být upevněna ke kovové desce.

Datový list (PDF) Další modely