Česko

VYSOKÁ PŘESNOST V TERÉNU

Spolehlivé měření i při minimálních změnách díky průběžné expozici

Metoda laserového skenování

Polygonové zrcadlo se při měření otáčí a skenuje laser. Jestliže se cíl pohybuje, budou vždy existovat jeho části, které nelze měřit, jak ukazuje následující obrázek.

Nový optický systém (řada LS-7000)

Protože nový optický systém využívá k měření cíle průběžnou expozici bez otočného zrcadla, zajišťuje spolehlivou detekci změn cíle. Díky tomu plně vyhovuje potřebám vysokorychlostního měření z důvodu kratšího výrobního cyklu.

Spolehlivá detekce přechodných změn je možná díky tomu, že měření vychází z průměrné hodnoty za dobu expozice.

Zpracování obrazu v kameře probíhá bez vychýlení optické osy

Metoda laserového skenování

Dráha laseru se vychyluje v závislosti na přesnosti povrchu skenovacího polygonového zrcadla.

Dráha laserového skenování se u jednotlivých vzorků liší.

Nový optický systém (řada LS-7000)

Při použití metody laserového skenování se odchylky v otáčení motoru během času zvětšují.
Čím déle se zařízení používá, tím větší je vychýlení dráhy skenovacího laseru.
Systém pak vyžaduje častou kalibraci, což zvyšuje náklady a prodlužuje prostoje.

Protože v systému není žádný pohyblivý zrcadlový povrch, je v každém vzorku měřena přesně stejná oblast.

Zpět nahoru

KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA Sídlo společnosti:
Bedrijvenlaan 5, 2800 Mechelen, Belgie
Tel (Česká republika): +420 220 184 700
Tel (Slovensko): +421 (0) 2 5939 6461
E-mail: info@keyence.eu
Nabídka zaměstnání: Kariérní portál KEYENCE