Digitální kompaktní laserový senzor s průchozím paprskem

Řada LX2

Výroba tohoto modelu byla ukončena.

Doporučené alternativní produkty: Laserový senzor s průchozím paprskem - Řada IB

Jednotka zesilovače LX2-V10W

LX2-V10W - Jednotka zesilovače

Specifikace

Model

LX2-V10W

Rozsah zobrazení

–19 999 až +19 999

Frekvence vzorkování

12 500/s

Řídicí vstup

Vzdálené ovládání laseru

Otevřený kolektor NPN nebo beznapěťový kontaktní signál

Výstup

Řídicí výstup

Otevřený kolektor NPN: max. 100 mA (max. 40 V)

Doba odezvy

0,16 ms*1

Analogový výstup

Výstupní napětí

0 až 5 V

Impedance

100 Ω

Teplotní charakteristika

0,1 % z pl. rozs./ °C*2

Hlavní funkce

Referenční vstup množství osvětlení, úprava automatického řízení, automatické měřítko, ruční
měřítko, automatické nulování, ofset, zpracování dat (10 režimů) atd.

Jmenovité hodnoty

Napájecí napětí

24 V DC ±10 %

Spotřeba proudu

190 mA nebo méně

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

0 až +50 °C (bez kondenzace)

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Hmotnost

Cca 220 g

*1 Data získaná, když je počet měření k získání průměru stanoven na 1.
*2 Typické údaje získané s připojenou hlavou senzoru. Teplotní charakteristika získaná připojením modelu LX2-
110 (W) je 0,2 % z pl. rozs./°C.

Další modely