Aplikace Vysokorychlostní optický 2D mikrometr Řada TM-3000

Nedostižný výkon v oblasti automatizace a snímání

Měření vnějšího průměru katétru

Měření vnějšího průměru kopírovacího válce

Měření vnějšího průměru vstřikovací jehly

Měření excentricity elektromagnetického ventilu ve více bodech

Měření vnějšího průměru vrtáku

Měření výškového rozdílu a vnějšího průměru vstřikovače

Měření vnějšího průměru ampule

Měření tloušťky fólie

Měření deformačního objemu materiálu tahem na zkušebním stroji

Měření šířky ingotu a zářezu

Měření rozměrů ventilu motoru