Česko

Princip měření

Uniformní kolimované osvětlení se zelenou LED. Dvourozměrné pole CMOS detekuje hrany světlých a tmavých oblastí a měří rozměry.

Sledovatelné dvourozměrné kontroly na lince.

Princip měření

[1] Duální telecentrický optický systém

Duální telecentrické čočky zajišťují, že se k zobrazování používá pouze kolimované světlo. Přestože se mění vzdálenost objektu k čočkám, velikost obrazu na prvku CMOS se nezmění. Je dostupný režim měření s vysokou přesností.

Přesné subpixelové zpracování

[2] Přesné subpixelové zpracování

Vysoké rychlosti a přesnosti lze dosáhnout přesnou extrakcí a subpixelovým zpracováním pouhého obrysu v určené měřicí oblasti ze siluety pořízené prvkem CMOS.

[3] Jednotka HUD + čočka kolimátoru

Kolimované světlo je šířeno bez jakýchkoli nerovností ze zdroje LED rovnoměrně v celém rozsahu.
*HUD unit = High Uniform Diffusion unit (Vysoce uniformní difuzní jednotka)

[4] Zelená LED dioda InGaN s vysokou svítivostí

Používá se LED dioda s vysokou svítivostí, která kombinuje tři funkce,
- Rovnoměrné rozdělení jasu
- Odolné vůči elektromagnetickému poli
- Ochrana očí

Princip

Princip

Optický systém, který využívá zelenou LED diodu a telecentrické čočky, aplikuje na cíl rovnoměrné LED osvětlení.
Toto světlo promítá obraz na 2D prvek CMOS a probíhá detekce hran mezi světlými a tmavými oblastmi, která umožňuje měření ve více bodech. Kromě toho bezmotorová konstrukce a světelný zdroj s delší životností zajišťují vysokou životnost.

Zpět nahoru

KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA Sídlo společnosti:
Bedrijvenlaan 5, 2800 Mechelen, Belgie
Tel (Česká republika): +420 220 184 700
Tel (Slovensko): +421 (0) 2 5939 6461
E-mail: info@keyence.eu
Nabídka zaměstnání: Kariérní portál KEYENCE