Řadič analogových senzorů

Řada RD

Výroba tohoto modelu byla ukončena.

Hlavní jednotka RD-50EW

RD-50EW - Hlavní jednotka

  • CE Marking

Specifikace

Model

RD-50EW

Měřicí funkce

Měření DC napětí, měření DC proudu

Systém analogově digitálního převodu

Postupné porovnání

Rozsah měření

±5 V DC, ±10 V DC, 4 až 20 mA DC (lze vybrat)

Rozsah zobrazení

–19 999 až +39 999

Přesnost měření

±0,03 % z pl. rozs. (při rozsahu ±5 V DC), ±0,03 % z pl. rozs. (při rozsahu ±10 V DC)
±0,05 % z pl. rozs. (při rozsahu 4 až 20 mA DC)

Vstup

Impedance

1 MΩ (vstup napětí), 350 Ω (vstup proudu)

Signál

Jednostranný

Počet vstupů

2

Frekvence vzorkování

2000krát/s

Rychlost displeje

20krát/s

Vlastnosti displeje

7segmentový 3barevný displej LED (výška znaků: 15,24 mm)

Alarm překročení rozsahu

Je zobrazeno FFFF

Řídicí vstup

Synchronní, reset přidržením, automatické nulování externí nastavení,
kontaktní signál NPN nebo beznapěťový

Řídicí vstup

Vstup časování

Vstup pro držení signálu resetu

Vstup pro automatické vynulování

Vstup externího nastavení

Řídicí výstup

Způsob nastavení

4 kroky x 8 programovatelných nastavení (volitelné)*1

Signál

5 x NPN (HH, HI, GO, LO, LL): max. 100 mA (max. 40 V)*1

Doba odezvy

1 ms (při průměrném počtu 1)*1

Doba zpoždění vypnutí

60 ms (volitelně ON/OFF)*1

Analogový napěťový výstup

Výstupní napětí

±10 V DC

Impedance

100 Ω

Doba odezvy

1 ms (při průměrném počtu 1)*2

Rozhraní

Řízení vstupu pomocí logického napěťového kontaktního signálu otevřeného kolektoru NPN

Hlavní funkce

MDL, digitální filtr, automatické nulování, odklon, vstup, zpracování dat (10 režimů),
úložiště limitů tolerance (max. 8 sad), posun desetinné čárky, zobrazení chybových zpráv atd.

Jmenovité hodnoty

Napájecí napětí

24 V DC ± 10 %, zvlnění (P-P) 10 % nebo méně

Spotřeba proudu

270 mA nebo méně

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

0 až +50 °C

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 2 hodiny ve směru každé z os X, Y a Z

Hmotnost

Cca 700 g (bez doplňků)

*1 Připojením volitelného výstupního převodníku OP-5148 PNP lze výstup NPN snadno převést na výstup PNP.
*2 Vyžaduje 1,5 ms každou sekundu během samoregulační sekvence, aby se zabránilo kolísání teploty.

Další modely