Specifikace Upínací průtokový senzor Řada FD-EC

Jednotky zesilovače

Model

FD-ECA1

FD-ECA1C

FD-ECA0

obrázek

Typ

Typ kabelový

Typ s konektorem M12*5

Typ zero line*6

Počet řídicích výstupů

2

*7

Počet analogových výstupů

1

Počet externích vstupů

*7

Napájecí kabel

2 m, splétaný vodič, 6jádrový

100 mm pigtail, svorka M12,
použito 6 z 8 pinů

Bez kabelu

Časová odezva (90% odezva)

50 ms / 100 ms / 250 ms / 1 s / 5 s (volitelné, výchozí 250 ms)*1

Vstup/výstup

Řídicí výstup 1, 2

Okamžitý průtok / integrovaný průtok / výstražný výstup / pulzní výstup
Přepínání nastavení NPN/PNP, celkem 2 výstupy: max. 100 mA, zbytkové napětí: max. 2,5 V

Analogový výstup

Okamžitý průtok
4–20 mA / 0–20 mA (přepínatelný), zátěžový odpor 260 Ω nebo méně

Externí vstup

Nastavení nulového průtoku / nastavení počátku nulového průtoku / vynulování kumulovaného průtoku
Zkratový proud: 1,5 mA nebo méně

Síťová kompatibilita

IO-Link*2

Řada NU

Počet rozšiřujících jednotek

8 jednotek pro jednu nadřazenou jednotku NU,
4 jednotky pro jednu nadřazenou jednotku FS-MC8N/P*6

Ochranný obvod

Ochrana proti opačnému zapojení zdroje, nadproudu na výstupu, přepětí na výstupu,
opačnému zapojení výstupu, chybnému zapojení kabelu hlavy

Ochrana proti chybnému zapojení kabelu hlavy

Napájecí zdroj

Napájecí napětí

24 V DC +20 % / −10 % (včetně zvlnění), Class2/LPS

24 V DC ±10 % (včetně zvlnění), Class2/LPS

Spotřeba energie

1680 mW*3 (bez zatěžovacího proudu)

1290 mW (bez zatěžovacího proudu)

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

−10 až +55 °C (bez namrzání)*4

Relativní vlhkost

35–85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 500 Hz; spektrální hustota napájení: 0,816 G2/Hz; směry X, Y a Z

Odolnost proti nárazu

100 m/s2 16ms impulzy, 1000krát každý pro směry X, Y a Z

Materiál

Hlavní jednotka: Polykarbonát, svorky FG: měď/železo

Hmotnost

Přibl. 90 g

Přibl. 42 g

Přibl. 26 g

*1 Časová odezva analogového výstupu je 5 ms navíc a 63% odezva.
*2 IO-Link: Podpora specifikace v1.1/COM3 (230,4 kb/s).
*3 Méně než 182 mA včetně zátěže.
*4 Provozní okolní teploty podle počtu sousedících jednotek kabelového typu / typu s konektorem M12 a počtu rozšiřujících jednotek typu zero line by měly být 55 °C pro 1 až 2 jednotky, 50 °C pro 3 až 5 jednotek a 45 °C pro 6 až 8 jednotek. Předepsané hodnoty pro okolní teplotu předpokládají, že jednotka zesilovače byla namontována na lištu DIN na kovovém povrchu. Zvláštní péči věnujte instalaci produktu do vzduchotěsného prostoru.
*5 Ujistěte se, že pro typ konektoru M12 je délka kabelu je 30 m nebo méně (20 m nebo méně při použití rozhraní IO-Link).
*6 Při připojení k řadě FS-MC8N/P a NU by měl být použit typ zero line.
*7 To se při připojování více jednotek k řadě FS-MC8N/P a NU počítá jako 2 výstupy a 1 vstup.

Zpět nahoru

Senzorová hlava

Model

FD-ECH6

FD-ECH7

FD-ECH8

FD-ECH9

FD-ECH10

FD-ECH12

FD-ECH13

obrázek

Podporované průměry potrubí

Vnější průměr potrubí

ø6

1/4″ (přibl. 6,35 mm)

ø8

3/8″ (přibl. 9,53 mm)

ø10

ø12

1/2″ (přibl. 12,7 mm)

Instalační rozsah

6,0 ±0,15 mm

6,35 ±0,15 mm

8,0 ±0,15 mm

9,53 ±0,15 mm

10,0 ±0,15 mm

12,0 ±0,15 mm

12,7 ±0,15 mm

Materiály trubek

Polyuretan, nylon, PFA*1, ostatní*2

Podporované plyny

Vzduch, dusík, argon, jiné plyny*3

Podporované teploty plynů

-10 až +60°C

Rozsah provozního tlaku

0 až 0,75 MPa (horní hranice závisí na specifikacích trubek)

Princip detekce průtoku

Metoda časového rozdílu přenosu

Jmenovitý průtok

(objemový průtok)

40 L/min *Počáteční zobrazení

70 L/min *Počáteční zobrazení

100 L/min *Počáteční zobrazení

120 L/min *Počáteční zobrazení

180 L/min *Počáteční zobrazení

200 L/min *Počáteční zobrazení

(při 20 °C a atmosférickém tlaku)

Plyn při 20 °C, 0,2 Mpa

120 L/min

210 L/min

300 L/min

360 L/min

540 L/min

600 L/min

Plyn při 20 °C, 0,4 MPa

200 L/min

350 L/min

500 L/min

600 L/min

900 L/min

1000 L/min

Plyn při 20 °C, 0,6 MPa

280 L/min

490 L/min

700 L/min

840 L/min

1260 L/min

1400 L/min

Opakovatelnost

2,5 % plného rozsahu při časové odezvě 250 ms*4*5

Rozlišení displeje

Okamžitý průtok

0,01/0,1/1 L/min

0,1/1 L/min

Integrovaný průtok

0,01/0,1/1/10/100 L

0,1/1/10/100/1000 L

Způsob zobrazování

Indikátory výstupu

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP65 (IEC60529)

Okolní teplota

−10 až +60 °C (bez namrzání)

Relativní vlhkost

35–85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 500 Hz; spektrální hustota napájení: 0,816 G2/Hz; směry X, Y a Z

Odolnost proti nárazu

100 m/s2 16ms impulzy, 1000krát každý pro směry X, Y a Z

Materiál

Jednotka senzoru

PBT/PAR/železo

Povrch senzoru

Speciální guma

Hmotnost

Přibl. 102 g

Přibl. 105 g

Přibl. 114 g

Přibl. 115 g

Přibl. 116 g

*1 Trubky PFA by se měly používat v prostředí s teplotou do 40 °C.
*2 Plastová trubka, kterou pronikají ultrazvukové vlny.
*3 Plyn, kterým pronikají ultrazvukové vlny. Naměřené údaje mohou být v závislosti na vnitřním tlaku v potrubí a typu plynu nestabilní.
*4 Přesnost se zvyšuje s delší časovou odezvou. Zpravidla se jedná o podíl √(250 ms / časová odezva)x.
*5 Jedná se o zaručenou hodnotu z ověření provedeného v kontrolních zařízeních společnosti KEYENCE. V závislosti na typu a stavu potrubí zákazníka, typu tekutiny, teplotě tekutiny a dalších faktorech může docházet k chybám.

Zpět nahoru