Duální senzor průtoku a tlaku

Řada FD-EP

Katalogy Zobrazit katalog

Specifikace Duální senzor průtoku a tlaku Řada FD-EP

Senzorová hlava

Model

FD-EPH5

FD-EPH6

FD-EPH7

FD-EPH8

obrázek

Podporované průměry potrubí

Vnější průměr trubky

3/16″
(přibl. 4,76 mm) *1

ø6 *1

1/4″
(přibl. 6,35 mm) *1

ø8 *1

Použitelný rozsah vnějšího průměru

Polyuretan

4,76 ±0,15 mm

6,0 ±0,1 mm

6,35 ±0,15 mm

8,0 ±0,1 mm

Nylon

4,76 ±0,1 mm

6,0 ±0,08 mm

6,35 ±0,1 mm

8,0 ±0,08 mm

Materiály trubek

Plastové trubky, které lze připojit k rychloupínacím spojkám

Podporované plyny

Vzduch, dusík, argon, nekorozivní plyny*2

Podporované teploty plynů

-10 až +60°C

Odolnost vůči tlaku

1 MPa

Princip detekce průtoku

Metoda časového rozdílu přenosu

Specifikace průtoku

Jmenovitý průtok

(objemový průtok)

30 L/min

60 L/min

100 L/min

(při 20 °C a atmosférickém tlaku) *Počáteční zobrazení

Plyn při 20 °C, 0,0 MPa

Plyn při 20 °C, 0,2 MPa

90 L/min

180 L/min

300 L/min

Plyn při 20 °C, 0,4 MPa

150 L/min

300 L/min

500 L/min

Plyn při 20 °C, 0,6 MPa

210 L/min

420 L/min

700 L/min

Přesnost měření

±(2,0 % naměřené hodnoty +1,0 % plného rozsahu)*3*4

Opakovatelnost

2,5 % plného rozsahu při časové odezvě 250 ms*3*5

Specifikace tlaku

Jmenovitý tlak

−100 kPa až +0,75 MPa *Průtok však nelze měřit v rozsahu −100 až −50 kPa.

Celková přesnost

±2,0 % plného rozsahu*3

Opakovatelnost

Časová odezva 2,5 ms ±0,4 % plného rozsahu

Rozlišení displeje

Okamžitý průtok

0,01/0,1 L/min

Integrovaný průtok

0,01/0,1/1/10/100 L

Tlak

0,1/1 kPa

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP65 (IEC60529)

Okolní teplota

−10 až +60 °C (bez namrzání)

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 500 Hz; spektrální hustota napájení: 0,816 G2/Hz; směry X, Y a Z

Odolnost proti nárazu

100 m/s2 16ms impulzy, 1000krát každý pro směry X, Y a Z

Materiál

Tělo senzoru (část, která nepřichází do styku s tekutinami)

PBT/PAR/železo/mosaz/POM/NBR/nerezová ocel

PBT/PAR/železo/mosaz/POM/NBR/nerezová ocel/hliník

PBT/PAR/železo/mosaz/POM/NBR/nerezová ocel

PBT/PAR/železo/mosaz/POM/NBR/nerezová ocel/hliník

Dráha průtoku (část, která přichází do styku s tekutinami)

PBT/mosaz/NBR/nylon

Hmotnost

Přibl. 128 g

Přibl. 127 g

Přibl. 129 g

Přibl. 145 g

*1 V zájmu stabilní detekce se doporučuje vnitřní průměr trubky stejný nebo větší než vnitřní průměr tohoto výrobku.
*2 Plyn, kterým pronikají ultrazvukové vlny. Naměřené údaje mohou být v závislosti na vnitřním tlaku v potrubí a typu plynu nestabilní.
*3 Jedná se o zaručenou hodnotu z ověření provedeného v kontrolních zařízeních společnosti KEYENCE. V závislosti na typu a stavu potrubí zákazníka, typu tekutiny, teplotě tekutiny a dalších faktorech může docházet k chybám.
*4 Definice předpokládá, že rozložení rychlosti proudění je stabilní s dostatečně dlouhým přímým úsekem trubky. Nezahrnuje pulzace nebo změny v rozložení rychlosti proudění způsobené zařízením.
*5 Přesnost se zvyšuje s delší časovou odezvou. Zpravidla se jedná o podíl √(250 ms / časová odezva)x.

Zpět nahoru

Model

FD-EPH9

FD-EPH10

FD-EPH12

FD-EPH13

obrázek

Podporované průměry potrubí

Vnější průměr trubky

3/8″
(přibl. 9,53 mm) *1

ø10 *1

ø12 *1

1/2″
(přibl. 12,7 mm) *1

Použitelný rozsah vnějšího průměru

Polyuretan

9,53 ±0,15 mm

10,0 ±0,15 mm

12,0 ±0,15 mm

12,7 ±0,15 mm

Nylon

9,53 ±0,1 mm

10,0 ±0,08 mm

12,0 ±0,1 mm

12,7 ±0,1 mm

Materiály trubek

Plastové trubky, které lze připojit k rychloupínacím spojkám

Podporované plyny

Vzduch, dusík, argon, nekorozivní plyny*2

Podporované teploty plynů

-10 až +60°C

Odolnost vůči tlaku

1 MPa

Princip detekce průtoku

Metoda časového rozdílu přenosu

Specifikace průtoku

Jmenovitý průtok

(objemový průtok)

150 L/min

250 L/min

(při 20 °C a atmosférickém tlaku) *Počáteční zobrazení

Plyn při 20 °C, 0,0 MPa

Plyn při 20 °C, 0,2 MPa

450 L/min

750 L/min

Plyn při 20 °C, 0,4 MPa

750 L/min

1250 L/min

Plyn při 20 °C, 0,6 MPa

1050 L/min

1750 L/min

Přesnost měření

±(2,0 % naměřené hodnoty +1,0 % plného rozsahu)*3*4

Opakovatelnost

2,5 % plného rozsahu při časové odezvě 250 ms*3*5

Specifikace tlaku

Jmenovitý tlak

−100 kPa až +0,75 MPa *Průtok však nelze měřit v rozsahu −100 až −30 kPa.

Celková přesnost

±2,0 % plného rozsahu*3

Opakovatelnost

Časová odezva 2,5 ms ±0,4 % plného rozsahu

Rozlišení displeje

Okamžitý průtok

0,1/1 L/min

Integrovaný průtok

0,1/1/10/100/1000 L

Tlak

0,1/1 kPa

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP65 (IEC60529)

Okolní teplota

−10 až +60 °C (bez namrzání)

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 500 Hz; spektrální hustota napájení: 0,816 G2/Hz; směry X, Y a Z

Odolnost proti nárazu

100 m/s2 16ms impulzy, 1000krát každý pro směry X, Y a Z

Materiál

Tělo senzoru (část, která nepřichází do styku s tekutinami)

PBT/PAR/železo/mosaz/POM/NBR/nerezová ocel

PBT/PAR/železo/mosaz/POM/NBR/nerezová ocel/hliník

PBT/PAR/železo/mosaz/POM/NBR/nerezová ocel

Dráha průtoku (část, která přichází do styku s tekutinami)

PBT/mosaz/NBR/nylon

Hmotnost

Přibl. 193 g

Přibl. 180 g

Přibl. 201 g

Přibl. 208 g

*1 V zájmu stabilní detekce se doporučuje vnitřní průměr trubky stejný nebo větší než vnitřní průměr tohoto výrobku.
*2 Plyn, kterým pronikají ultrazvukové vlny. Naměřené údaje mohou být v závislosti na vnitřním tlaku v potrubí a typu plynu nestabilní.
*3 Jedná se o zaručenou hodnotu z ověření provedeného v kontrolních zařízeních společnosti KEYENCE. V závislosti na typu a stavu potrubí zákazníka, typu tekutiny, teplotě tekutiny a dalších faktorech může docházet k chybám.
*4 Definice předpokládá, že rozložení rychlosti proudění je stabilní s dostatečně dlouhým přímým úsekem trubky. Nezahrnuje pulzace nebo změny v rozložení rychlosti proudění způsobené zařízením.
*5 Přesnost se zvyšuje s delší časovou odezvou. Zpravidla se jedná o podíl √(250 ms / časová odezva)x.

Zpět nahoru

Jednotky zesilovače

Model

FD-EPA1

FD-EPA1C

FD-EPA0

obrázek

Typ

Typ kabelový

Typ s konektorem M12*5

Typ zero line*6

Počet řídicích výstupů

3

*7

Počet analogových výstupů

1

Počet externích vstupů

2

*7

Napájecí kabel

2 m, splétaný vodič, 8jádrový

100 mm pigtail, svorka M12, 8 pinů

Bez kabelu

Časová odezva (90% odezva)

Průtok

50 ms / 100 ms / 250 ms / 1 s / 5 s (volitelné, výchozí 250 ms) *1

Tlak

2,5 ms / 10 ms / 50 ms / 100 ms / 250 ms / 1 s / 5 s (volitelné, výchozí 2,5 ms) *1

Vstup/výstup

Řídicí výstup 1, 2, 3

Okamžitý průtok / integrovaný průtok / tlak / výstražný výstup / výstup pro prediktivní údržbu / usazení (pouze výstup 1) /
pulzní výstup přepínání nastavení NPN/PNP, celkem 3 výstupy: 100 mA max., zbytkové napětí 2,5 V max.

Analogový výstup

Okamžitý průtok / tlak 4–20 mA / 0–20 mA (přepínatelný), zátěžový odpor 260 Ω nebo méně

Externí vstupy 1, 2

Nulový průtok / nastavení počátku průtoku / korekce atmosférického tlaku / posun nulového tlaku /
resetování akumulace / konfigurace aplikace / resetování aplikace Zkratový proud: 1,5 mA nebo méně

Síťová kompatibilita

IO-Link*2

Řada NU

Počet rozšiřujících jednotek

8 jednotek pro jednu nadřazenou jednotku NU,
4 jednotky pro jednu nadřazenou jednotku FS-MC8N/P*6

Ochranný obvod

Ochrana proti opačnému zapojení zdroje, nadproudu na výstupu, přepětí na výstupu,
opačnému zapojení výstupu, chybnému zapojení kabelu hlavy

Ochrana proti chybnému zapojení kabelu
hlavy

Napájecí zdroj

Napájecí napětí

24 V DC +20 % / −10 % (včetně zvlnění), Class2/LPS

24 V DC ±10 % (včetně zvlnění), Class2/LPS

Spotřeba energie

1870 mW (bez zatěžovacího proudu)*3*4

1400 mW (bez zatěžovacího proudu)*4

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

−10 až +55 °C (bez namrzání)*4

Relativní vlhkost

35–85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 500 Hz; spektrální hustota napájení: 0,816 G2/Hz; směry X, Y a Z

Odolnost proti nárazu

100 m/s2 16ms impulzy, 1000krát každý pro směry X, Y a Z

Materiál

Hlavní jednotka: Polykarbonát, svorky FG: měď/železo

Hmotnost

Přibl. 90 g

Přibl. 42 g

Přibl. 26 g

*1 Časová odezva analogového výstupu je 5 ms navíc a 63% odezva.
*2 IO-Link: Podpora specifikace v1.1/COM3 (230,4 kb/s).
*3 Méně než 190 mA včetně zátěže.
*4 Provozní okolní teploty podle počtu sousedících jednotek kabelového typu / typu s konektorem M12 a počtu rozšiřujících jednotek typu zero line by měly být 55 °C pro 1 až 2 jednotky, 50 °C pro 3 až 5 jednotek a 45 °C pro 6 až 8 jednotek. Předepsané hodnoty pro okolní teplotu předpokládají, že jednotka zesilovače byla namontována na lištu DIN na kovovém povrchu. Zvláštní péči věnujte instalaci produktu do vzduchotěsného prostoru.
*5 Ujistěte se, že pro typ konektoru M12 je délka kabelu je 30 m nebo méně (20 m nebo méně při použití rozhraní IO-Link).
*6 Při připojení k řadě FS-MC8N/P a NU by měl být použit typ zero line.
*7 To se při připojování více jednotek k řadě FS-MC8N/P a NU počítá jako 2 výstupy a 2 vstupy.

Zpět nahoru