Specifikace Upínací průtokový senzor Řada FD-H

Průtokový senzor

Model

FD-H10

FD-H10K

FD-H20

FD-H20K

FD-H32

FD-H32K

FD-H22F

FD-H32F

FD-H47F

FD-H63F

obrázek

Typ

Standardní model

model pro vysoké teploty

Standardní model

model pro vysoké teploty

Standardní model

model pro vysoké teploty

Model na hadici

Podporované průměry potrubí

1/4" (8A), ø13–16
3/8" (10A), ø16–18

1/2" (15A), ø18–23
3/4" (20A), ø23–28

1" (25A), ø28–37
1 1/4" (32A), ø37–44

ø13–22,9

ø23–32,9

ø33–47,9

ø48–63

Podporované materiály potrubí

Kovová potrubí, potrubí z tvrdého plastu*1

Potrubí z měkkého plastu, všechny hadice (opletené hadice, pryžové hadice odolné proti tlaku, atd.)*1

Podporované kapaliny

Všechny kapaliny (voda, olej, chemikálie, atd.)*1

Podporované teploty tekutiny

0–85°C (bez zamrznutí povrchu potrubí)*2

0–180°C (bez zamrznutí povrchu potrubí)*2*10

0–85°C (bez zamrznutí povrchu potrubí)*2

0–180°C (bez zamrznutí povrchu potrubí)*2*10

0–85°C (bez zamrznutí povrchu potrubí)*2

0–180°C (bez zamrznutí povrchu potrubí)*2*10

0–100°C (bez zamrznutí povrchu potrubí)*2

Maximální jmenovitý průtok

1/4" (8A) : 20 l/min
3/8" (10A) : 30 l/min

1/2" (15A) : 60 l/min
3/4" (20A) : 100 l/min

1" (25A) : 200 l/min
1 1/4" (32A) : 300 l/min

60 l/min

200 l/min

300 l/min

500 l/min

Nulový průtok

0,3 L/min (proměnná, počáteční hodnota)

0,5 L/min (proměnná, počáteční hodnota)

1,0 l/min (proměnná, počáteční hodnota)

0,5 L/min (proměnná, počáteční hodnota)

1,0 l/min (proměnná, počáteční hodnota)

2,0 L/min (proměnná, počáteční hodnota)

5,0 L/min (proměnná, počáteční hodnota)

Princip detekce

Rozdíl času při šíření + pulzní Dopplerova metoda

Rozdíl času při šíření

Funkce pro automatickou korekci rychlosti zvuku v kapalině

Ano

Displej

Model QVGA 2.0: barevný LCD displej, kontrolka stavu

Aktualizační cyklus zobrazení

Přibl. 10krát za sekundu

Rozlišení displeje

Okamžitý průtok

0,01 / 0,1 / 1 (l/min) (výchozí hodnota: 0,1)

0,01 / 0,1 / 1 (l/min) (výchozí hodnota: 1)

0,01 / 0,1 / 1 (l/min) (výchozí hodnota: 0,1)

0,01 / 0,1 / 1 (l/min) (výchozí hodnota: 1)

Integrovaný průtok

0,01 / 0,1 / 1 (L) (výchozí hodnota: 0,1; až 8 číslic)

0,01 / 0,1 / 1 (L) (výchozí hodnota: 1; až 8 číslic)

0,01 / 0,1 / 1 (L) (výchozí hodnota: 0,1; až 8 číslic)

0,01 / 0,1 / 1 (L) (výchozí hodnota: 1; až 8 číslic)

Doba odezvy

0,5 s / 1,0 s / 2,5 s / 5,0 s / 10,0 s / 30,0 s / 60,0 s / 120,0 s / 200,0 s

Přesnost měření

Mezi 10 a 100% plného rozsahu: ±3,0% naměřené hodnoty*3*4
Mezi 0 a 10% plného rozsahu: ±0,3% plného rozsahu*3*4

Opakovatelnost

0,5 s: ±1,0%, 1 s: ±0,7%, 2,5 s: ±0,45%, 5 s: ±0,3%, 10 s: ±0,2%, 30 s: ±0,15%, 60 s: ±0,1% plného rozsahu*3*5

Hystereze

Proměnlivá

Jednotka průtoku

l/min m3/h

Přírůstky pulzního výstupu (L)

0,02–999,99

Přesnost měření teploty potrubí

±2,0°C (teplota potrubí 0–50°C), ±3,0°C (teplota potrubí 50–85°C) (okolní teplota 25°C)*3

±2,0°C (teplota potrubí 0–50°C), ±3,0°C (teplota potrubí 50–85°C) (okolní teplota 25°C)*3

±2,0°C (teplota potrubí 0–50°C), ±3,0°C (teplota potrubí 50–85°C) (okolní teplota 25°C)*3

Síťová podpora

IO-Link*6

Funkce pro výpočet tepla

Jednotka

MJ/h, kW, kBTU/h*7

Rozlišení displeje

Okamžitá hodnota (MJ/h): 0,01 / 0,1 / 1 (výchozí hodnota 0,1); Integrovaná hodnota (MJ): 0,01 / 0,1 / 1 (výchozí hodnota 0,1)*7

Přírůstky pulzního výstupu (MJ)

0,02–999,99*7

Akumulace dat

Doba akumulace

Přibl. 1 rok

Čtení dat

USB 2.0

Konektor napájení

8kolíkový konektor M12 (zástrčka)

Vstup/výstup (přepínatelný)

Výstup (Ch1 / 2 / 3 / 4)

Režim okamžitého průtoku / režim oblasti / režim pulzního výstupu / režim integrovaného průtoku / režim detekce bublin / chybový výstup
Přepínání nastavení NPN / PNP, výstup otevřeného kolektoru 30 V DC nebo méně, max. 100 mA/kanál nebo méně, zbytkové napětí 2,5 V nebo méně

Analogový výstup (Ch1 / 2)

4–20 mA / 0–20 mA (přepínatelný), zátěžový odpor 500 Ω nebo méně

Externí vstup (Ch2 / 3)

Integrovaný resetovací vstup / vstup nulování průtoku / vstup nastavení nulového bodu / vstup banky
Zkratový proud: 1,5 mA nebo méně; čas vstupu: 20 ms nebo více

Napájecí zdroj

Napájecí napětí

20–30 V DC, zvlnění (P-P) 10% včetně, Třída 2 / LPS

Spotřeba proudu

240 mA nebo méně (při použití samostatného průtokového senzoru; s analogovým výstupem; bez zátěžového proudu)*8

Ochranný obvod

Ochrana proti opačnému zapojení zdroje, přepětí napájení, zkratování výstupu a přepětí na výstupu

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP65 / 67 (IEC 60529)*9

Okolní teplota

Snímací hlava senzoru: −20 až +60°C (bez namrzání); Zobrazovací jednotka: −20 až +50°C (bez namrzání)*2

Relativní vlhkost

35–85% RV (nekondenzující)

Odolnost vůči vibracím

10–500 Hz; Spektrální hustota napájení: 0,816 G2/Hz; Směry X, Y a Z

Odolnost proti nárazu

100 m/s2 (přibl. 10 G), 16ms impulzy, 1000krát každá z os X, Y a Z

Materiál

Zobrazovací jednotka

Tělo: PPS / PET / POM; Okénko displeje: PAR

Senzorová hlava

Tělo: PPS / PET / PAR / SUS304
Těleso senzoru: speciální pryž; Montážní držák: SUS304/SUSXM7

Tělo: PEEK / PPS / PET / PAR / SUS304
Těleso senzoru: speciální pryž; Montážní držák: SUS304/SUSXM7

Tělo: PPS / PET / PAR / SUS304
Těleso senzoru: speciální pryž; Montážní držák: SUS304/SUSXM7

Tělo: PEEK / PPS / PET / PAR / SUS304
Těleso senzoru: speciální pryž; Montážní držák: SUS304/SUSXM7

Tělo: PPS / PET / PAR / SUS304
Těleso senzoru: speciální pryž; Montážní držák: SUS304/SUSXM7

Tělo: PEEK / PPS / PET / PAR / SUS304
Těleso senzoru: speciální pryž; Montážní držák: SUS304/SUSXM7

Tělo: PPS / PET / PAR / SUS304; Kabel: PVC
Těleso senzoru: speciální pryž;
Montážní držák: PPS / PBT / POM / SUS304 / SUSXM7

Hmotnost

přibl. 440 g

přibl. 490 g

přibl. 480 g

přibl. 540 g

přibl. 620 g

přibl. 680 g

přibl. 770 g

přibl. 880 g

přibl. 1130 g

přibl. 1360 g

*1 Pro kapaliny, kterými se šíří ultrazvukové vlny, a které neobsahují velké množství bublin. V závislosti na typu a stavu potrubí může být měření nestabilní.
*2 Pokud je zobrazovací jednotka namontována přímo na senzorové hlavě, dojde ke snížení výkonu v závislosti na okolní teplotě a teplotě kapaliny.
*3 Jedná se o zaručenou hodnotu z ověření provedeného v kontrolních zařízeních společnosti KEYENCE. K chybě měření může dojít v závislosti na typu a stavu potrubí zákazníka, typu kapaliny, teplotě kapaliny a dalších faktorech.
*4 Jedná se o hodnotu, pro kterou je nastaven nulový bod, pro prostředí s konstantní teplotou 25°C, s přihlédnutím k chybě linearity a rozpětí.
*5 Ve stavu, kdy je rozložení rychlosti proudění stabilní. Nezahrnuje pulzaci a kolísání rozložení rychlosti proudění v důsledku faktorů vybavení. Převeďte také daný plný rozsah s použitím jmenovitého rozsahu průtoku.
*6 Podporuje specifikace rozhraní IO-Link v.1.1 / COM2 (38,4 kb/s). Soubory s nastavením lze stáhnout z webových stránek společnosti KEYENCE. IO-Link je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO).
*7 Lze použít, pokud jsou připojeny dva teplotní senzory (prodávají se samostatně).
*8 640 mA nebo méně včetně zátěže. Při připojování zařízení jako jsou teplotní senzory přičtěte spotřebu proudu jednotlivých senzorů (maximálně 830 mA nebo méně).
*9 Při používání připojení USB je porušena shoda s podmínkami krytí IP65 / 67.
*10 Při použití s kapalinami o teplotě 140°C nebo vyšší vybavte samostatně prodávanou spojkou FD-HK1 / HK2 / HK3 pro mimořádně vysoké teploty. Zobrazovací jednotka navíc musí být oddělena od senzoru na základě snížení výkonu.

Zpět nahoru

Teplotní senzor

Model

FI-T8

FI-T15

FI-T25

FI-T50

FI-T100

FI-T200

obrázek

Podporované průměry potrubí

1/8", 1/4"
(6A, 8A)
ø8–14

3/8", 1/2"
(10A, 15A)
ø14–22

3/4", 1"
(20A, 25A)
ø22–38

1 1/4", 1 1/2", 2"
(32A, 40A, 50A)
ø38–70

2 1/2", 3", 3 1/2", 4"
(65A, 80A, 90A, 100A)
ø70–126

5", 6", 8"
(125A, 150A, 200A)
ø126–220

Podporované materiály potrubí

Kovová potrubí

Podporovaný teplotní rozsah

−20 až +180°C*1

Způsob zobrazování

Organic EL, stavová kontrolka

Rozlišení displeje

0,1°C

Doba odezvy

5 s (50% odezva), 15 s (90% odezva)*2

Doba průměrování zesilovače s displejem

0,1 s / 10,0 s / 20,0 s / 30,0 s / 60,0 s / 120,0 s / 300,0 s

Přesnost měření

±0,5°C (teplota potrubí −20 až +80°C) (okolní teplota 25°C)*2*3
±1,0°C (teplota potrubí 80–180°C) (okolní teplota 25°C)*2*3

Hystereze

Proměnlivá

Princip měření

Pt100 4vodičový typ

Konektor napájení

Konektor M8 4pinový

Napájecí zdroj

Spotřeba proudu

20 mA nebo méně (bez zátěžového proudu)*4

Při samostatném použití

Vstup/výstup (přepínatelný)

Výstup (Ch1 / Ch2)

Řídicí výstup: přepínání nastavení NPN / PNP
Výstup otevřeného kolektoru: 30 V DC nebo méně, maximálně 100 mA/kanál nebo méně, zbytkové napětí 2,5 V nebo méně*5

Analogový výstup (Ch2)

4–20 mA / 0–20 mA (přepínatelný), zátěžový odpor 260 Ω nebo méně*5

Napájecí napětí

20–30 V DC, zvlnění (P-P) 10% zahrnuto; Třída 2 / LPS*5

Ochranný obvod

Ochrana proti opačnému zapojení zdroje, přepětí napájení, zkratování výstupu a přepětí na výstupu*5

Síťová kompatibilita

IO-Link*6*5

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP65/IP67 (IEC60529)

Okolní teplota

-10 až +60°C (bez namrzání)

Relativní vlhkost

35–85% RV (nekondenzující)

Odolnost vůči vibracím

10–500 Hz; spektrální hustota napájení: 0,816 G2/Hz; Směry X, Y a Z

Odolnost proti nárazu

100 m/s2 (přibl. 10 G), 16ms impulzy, 1000krát každý ze směrů X, Y a Z

Materiál

Zesilovač s displejem

PBT / PAR / POM / SUS303

Senzorová hlava

Hlava: PPS / SUS303 / Sn; Upínací jednotka na potrubí: SUS304; Kabel: fluoropryskyřice

Montážní držák zesilovače s displejem

SUS304

Hmotnost

Přibl. 70 g

Přibl. 80 g

Přibl. 65 g

Přibl. 70 g

Přibl. 100 g

Přibl. 120 g

*1 Pokud má potrubí teplotu 100°C nebo více, zesilovač s displejem nelze namontovat na upínací jednotku na potrubí. Nainstalujte zesilovač tak, aby byl izolován od tepla z potrubí.
*2 Jedná se o zaručenou hodnotu z ověření provedeného v kontrolních zařízeních společnosti KEYENCE. K chybě měření může dojít v závislosti na typu a stavu potrubí a kapaliny u zákazníka, okolní teplotě a dalších faktorech.
*3 Tato hodnota platí v prostředí s konstantní teplotou 25°C, přičemž se bere v úvahu absolutní chyba a opakovatelnost.
*4 Při samostatném použití, 220 mA nebo méně včetně zátěže.
*5 Při připojování k řadě FD-H / modelu FI-1000 dodržujte specifikace zobrazovací jednotky.
*6 Podporuje specifikace rozhraní IO-Link v.1.1 / COM2 (38,4 kb/s). Soubory s nastavením lze stáhnout z webových stránek společnosti KEYENCE. IO-Link je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO).

Zpět nahoru

Senzor koncentrace

Model

FI-C20D

FI-C40F

obrázek

Typ

Vkládací typ

Průchozí typ

Nástavec

FI-CF1/3, FI-CF2/4

Princip detekce

Index lomu (povrchový světelný zdroj)

Rozsah jmenovité koncentrace

Brix: 0–20% (nD: 1,32500–1,37000)

Brix: 0–40% (nD: 1,32500–1,41000)

Způsob zobrazování

Kontrolka stavu

Rozsah zobrazení

Brix: 0–25%

Brix: 0–50%

Podporované kapaliny

Nekorozivní vodné roztoky (např. vodou ředitelné chladicí kapaliny, prostředky pro uvolnění z formy, atd.)*1

Podporované teploty tekutiny

0–70°C (bez namrzání)

Průměr pro připojení

FI-CF1: Rc3/4 (20 A); FI-CF3: NPT3/4
FI-CF2: Rc1 1/2 (40 A); FI-CF4: NPT1 1/2

Rozsah jmenovitého tlaku

1,0 MPa nebo méně

Odolnost vůči tlaku

2,0 MPa

Rozlišení displeje

Brix: 0,01 / 0,1% (výchozí hodnota: 0,1)
(nD: 0,00001)

Doba odezvy

1,0 s / 2,5 s / 5,0 s / 10,0 s / 30,0 s / 60,0 s / 120,0 s / 200,0 s

Přesnost měření

Brix: ±0,2%*2*3 (nD: ±0,0003)

Jednotka koncentrace

Brix nD*4

Přesnost měření teploty

±1,0°C*2

Napájecí zdroj

Spotřeba proudu

25 mA nebo méně

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP65/IP67 (IEC60529)

Okolní teplota

-10 až +60°C (bez namrzání)

Relativní vlhkost

35–85% RV (nekondenzující)

Odolnost vůči vibracím

10–500 Hz; Spektrální hustota napájení: 0,816 G2/Hz; Směry X, Y a Z

Odolnost proti nárazu

100 m/s2 (přibl. 10 G), 16ms impulzy, 1000krát každý ze směrů X, Y a Z

Materiál

Materiály konce v kapalině

Prvek senzoru: syntetický křemen
Tělo: litý hliník (poniklování, pochromování) / SUS304
Trubka: slitina hliníku (eloxovaná); Těsnění: FKM

Prvek senzoru: safír
Tělo: SCS16A; Těsnění: FFKM

Ostatní materiály

Kontrolka: PPSU / TPU / PBT
Kabel: PUR

Tělo: SUS304; PPS kontrolka: PPSU / TPU / PBT
Kabel: PVC

Hmotnost

Přibl. 480 g

Přibl. 410 g

*1 Jako rozpouštědlo použijte vodu a použijte materiály rozpustné ve vodě. Pokud částice nejsou rozpustné ve vodě, například v případě kalů, index lomu se nemusí změnit.
*2 Jedná se o zaručenou hodnotu z ověření provedeného v kontrolních zařízeních společnosti KEYENCE. V závislosti na typu, stavu a teplotě kapaliny používané zákazníkem a dalších faktorech může dojít k chybě měření.
*3 Jedná se o hodnotu získanou při použití roztoku sacharózy v prostředí s konstantní teplotou 20°C, přičemž se bere v úvahu absolutní chyba a opakovatelnost.
*4 Při použití jiných roztoků než je sacharóza lze koncentraci změnit úpravou rozpětí.

Zpět nahoru

Samostatná zobrazovací jednotka

Model

FI-1000

obrázek

Displej

Model QVGA 2.0: barevný LCD displej, kontrolka stavu

Aktualizační cyklus zobrazení

Přibl. 10krát za sekundu

Síťová podpora

IO-Link*1

Funkce pro výpočet tepla

Jednotka

MJ/h, kW, kBTU/h, GJ/h, MW, MBTU/h*2

Rozlišení displeje

Okamžitá hodnota (MJ/h): 0,01 / 0,1 / 1 (výchozí hodnota 0,1); Integrovaná hodnota (MJ): 0,01 / 0,1 / 1(výchozí hodnota 0,1)*2

Přírůstky pulzního výstupu (MJ)

0,02–999,99*2

Akumulace dat

Doba akumulace

Přibl. 1 rok

Čtení dat

USB 2.0

Konektor napájení

8kolíkový konektor M12 (vnější)

Vstup/výstup (přepínatelný)

Výstup (Ch1 / 2 / 3 / 4)

Přepínání nastavení NPN / PNP, výstup otevřeného kolektoru 30 V DC nebo méně, max.
100 mA/kanál nebo méně, zbytkové napětí 2,5 V nebo méně

Analogový výstup (Ch1 / 2)

4–20 mA / 0–20 mA (přepínatelný), zátěžový odpor 500 Ω nebo méně

Externí vstup (Ch2 / 3)

Zkratový proud: 1,5 mA nebo méně; čas vstupu: 20 ms nebo více

Napájecí zdroj

Napájecí napětí

20–30 V DC, zvlnění (P-P) 10% včetně, Třída 2 / LPS

Spotřeba proudu

55 mA nebo méně (samostatná zobrazovací jednotka, bez zátěžového proudu)*3

Ochranný obvod

Ochrana proti opačnému zapojení zdroje, přepětí napájení, zkratování výstupu a přepětí na výstupu

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP65 / IP67 (IEC60529)*4

Okolní teplota

-20°C až +50°C (bez namrzání)

Relativní vlhkost

35–85% RV (nekondenzující)

Odolnost vůči vibracím

10–500 Hz; Spektrální hustota napájení: 0,816 G2/Hz; Směry X, Y a Z

Odolnost proti nárazu

100 m/s2 (přibl. 10 G), 16ms impulzy, 1000krát každý ze směrů X, Y a Z

Materiál

Tělo: PPS / PET / POM; Okénko displeje: PAR

Hmotnost

Přibl. 120 g

*1 Podporuje specifikace rozhraní IO-Link v.1.1 / COM2 (38,4 kb/s). Soubory s nastavením lze stáhnout z webových stránek společnosti KEYENCE. IO-Link je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO).
*2 K dispozici při propojení samostatně prodávaného průtokoměru řady FD-R a dvou teplotních senzorů.
*3 455 mA nebo méně včetně zátěže. Při připojování zařízení jako jsou teplotní senzory přičtěte spotřebu proudu jednotlivých senzorů (maximálně 830 mA nebo méně).
*4 Při používání připojení USB je porušena shoda s podmínkami krytí IP65 / 67.

Zpět nahoru