Upínací průtokový senzor

Řada FD-Q

Katalogy Zobrazit katalog

Senzor typ 15A/20A FD-Q20C

FD-Q20C - Senzor typ 15A/20A

Software

  • CE Marking
  • CSA

Specifikace

Model

FD-Q20C

Podporované průměry potrubí

1/2" (15 A), ø18 až ø23 (mm)
3/4" (20 A), ø23 až ø28 (mm)

Podporované materiály potrubí

Kovové potrubí/pryskyřičné potrubí*1

Podporované kapaliny

Různé tekutiny [tj. voda (včetně deionizované vody), olej, chemikálie atd.]*1

Podporované teploty tekutiny

0 °C až 85 °C (bez namrzání povrchu potrubí)*2

Maximální jmenovitý průtok

1/2" (15 A): 60 l/min
3/4" (20 A): 100 l/min

Nulový průtok

2,5 l/min (výchozí)*3

Způsob zobrazování

Stavový indikátor, indikátor výstupu, dvouřádkový displej se 4místnými 7segmentovými LED, indikátor úrovně stability

Aktualizační cyklus zobrazení

Přibl. 3 Hz

Rozlišení displeje

0,1/ 1 (výchozí: 0,1) (l/min)

Doba odezvy

0,5 s/ 1,0 s/ 2,5 s/ 5 s/ 10 s/ 30 s/ 60 s

Ochranný obvod

Ochrana proti obrácenému připojení napájecího zdroje, přepěťová ochrana napájecího zdroje,
ochrana proti zkratu jednotlivých výstupů, přepěťová ochrana jednotlivých výstupů

Opakovatelnost

0,5 s: ±2,0 %, 1 s: ±1,5 %, 2,5 s: ±1,0 %, 5 s: ±0,5 %, 10 s: ±0,35 %, 30 s: ±0,2 %, 60 s: ±0,15 % (% plného rozsahu)*4 (specifická pro zvolenou dobu odezvy)

Hystereze

Proměnlivá

Zobrazení jednotky integrovaného průtoku

0,1/ 1/ 10/ 100/ 1000 (výchozí: 1) (l)

Cyklus ukládání dat integrovaného průtoku

Ukládání do paměti každých 10 sekund

Zálohování paměti

EEPROM (délka uložení dat: 10 let nebo déle, četnost čtení/zápisu dat: 1 milión nebo více)

Konektor napájení

Konektor M12 se 4 kolíky

Vstup/výstup (možnost výběru)

Výstup (k. 1/k. 2)

Řídicí výstup/impulzní výstup/chybový výstup (volitelný, výchozí: k.1 řídicí výstup/k.2 nepoužitý), přepínatelné nastavení NPN/PNP,
výstup typu otevřen kolektor 30 V nebo méně, max. 100 mA/k., zbytkové napětí 2,5 V nebo méně*5

Analogový výstup (k. 1/k. 2)

4 až 20 mA/0 až 20 mA (volitelný, výchozí: nepoužitý), zátěžový odpor 500 Ω nebo méně*5

Externí vstup (k. 2)

Vstup resetování integrovaného průtoku/vstup nulování průtoku/vstup úpravy počátku (volitelný, výchozí: nepoužitý), zkratový proud 1,5 mA nebo méně,
čas vstupu 20 ms nebo méně*5

Napájecí zdroj

Napájecí napětí

20 až 30 V DC, zvlnění (P-P) 10 % max., třída 2/LPS

Spotřeba proudu

100 mA nebo méně (bez pracovního proudu)*6

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP65/IP67 (IEC60529)

Okolní teplota

-10 až 60 °C (bez namrzání)

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, součet amplitud 1,5 mm, osy X, Y, Z, 2 hodiny pro každou osu

Odolnost proti nárazu

100 m/s2, impuls 16 ms X, Y, Z, 1000 krát pro každou osu

Materiál

Hlavní jednotka senzoru

PPS/PES/PBT/SUS303/SUS304/SUSXM7

Povrch senzoru

Pryž

Montážní držák

SUS304/PA/SUSXM7

Hmotnost

Přibl. 400 g (včetně montážního držáku)

*1 Tekutina musí umožňovat průchod ultrazvukového impulsu a rovněž nesmí obsahovat velké vzduchové kapsy ani příliš mnoho bublin. Na určitých nestandardních potrubích může být detekce nestabilní (např. na potrubích s vnitřním vyložením).
*2 Pokud je teplota potrubí vyšší než 85 °C, kontaktujte společnost KEYENCE.
*3 Nulový průtok lze změnit v nastavení. Používáte-li jednotku s nízkým rozsahem průtoku, pak pokud měníte nulovaný průtok, proveďte úpravu v situaci, kdy se tekutina nepohybuje.
*4 Tyto specifikace platí pro stabilní rozložení rychlosti proudění. Tato hodnota nebere v úvahu účinky pulzace nebo kolísání rozložení rychlosti proudění v důsledku faktorů daného objektu. Převeďte plný rozsah uvedený v tabulce podle rozsahu jmenovitého průtoku.
*5 IO-Link: kompatibilní se specifikací v1.1 / COM2 (38,4 kb/s). Soubor s nastavením je k dispozici ke stažení na stránkách společnosti KEYENCE (http://www.keyence.com). Pokud se jednotka používá v prostředí, ve kterém nelze stáhnout soubor z internetu, kontaktujte nejbližší zastoupení společnosti KEYENCE. IO-Link je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO).
*6 Při zahrnutí pracovního proudu přičtěte k této hodnotě 200 mA.

Datový list (PDF) Další modely