Upínací průtokový senzor

Řada FD-Q

Katalogy Zobrazit katalog

Hlavní jednotka senzoru, typ 40A/50A FD-Q50C

FD-Q50C - Hlavní jednotka senzoru, typ 40A/50A

Software

  • CE Marking
  • CSA

Specifikace

Model

FD-Q50C

Podporované průměry potrubí

1 1/2" (40 A), ø44 až ø52 (mm)
2" (50 A), ø52 až ø64 (mm)

Podporované materiály potrubí

Kovová/pryskyřičná trubka*1

Podporované kapaliny

Různé tekutiny [tj. voda (včetně deionizované vody), oleje, chemikálie apod.]*1

Podporované teploty tekutiny

0 až 85 °C (bez zamrzání na povrchu potrubí)*2

Maximální jmenovitý průtok

1 1/2" (40 A): 400 l/min
2" (50 A): 500 l/min

Nulový průtok

25 l/min (výchozí)*3

Způsob zobrazování

Stavový indikátor, indikátor výstupu, dvouřádkový displej se 4místnými 7segmentovými LED, indikátor úrovně stability

Aktualizační cyklus zobrazení

Cca 3 Hz

Rozlišení displeje

0,1/1 (výchozí: 1) (l/min)

Doba odezvy

0,5 s / 1,0 s / 2,5 s / 5 s / 10 s / 30 s / 60 s

Ochranný obvod

Ochrana proti obrácenému připojení napájecího zdroje, přepěťová ochrana napájení,
ochrana proti zkratu na každém výstupu, přepěťová ochrana na každém výstupu

Opakovatelnost

0,5 s: ±2,0 %, 1 s: ±1,5 %, 2,5 s: ±1,0 %, 5 s: ±0,5 %, 10 s: ±0,35 %, 30 s: ±0,2 %, 60 s: ±0,15 % (pl. rozs.)*4 (specifický pro zvolenou dobu odezvy)

Hystereze

Proměnlivé

Zobrazení jednotky integrovaného průtoku

1/ 10/ 100/ 1000/ 10000 (výchozí: 1) (l)

Cyklus ukládání dat integrovaného průtoku

Ukládání do paměti každých 10 sekund

Zálohování paměti

EEPROM (délka uložení dat: 10 let nebo déle, četnost čtení/zápisu dat: 1 milion nebo více)

Konektor napájení

Konektor M12 4pinový

Vstup/výstup (možnost výběru)

Výstup (k. 1/k. 2)

Řídicí výstup / impulzní výstup / chybový výstup (volitelný, výchozí: k.1 řídicí výstup / k.2 nepoužitý),
přepínatelné nastavení NPN/PNP, výstup typu otevřený kolektor 30 V nebo méně, max. 100 mA/k., zbytkové napětí 2,5 V nebo méně*5

Analogový výstup (k. 1/k. 2)

4 až 20 mA / 0 až 20 mA (Volitelné, výchozí: nepoužito), zátěžový odpor 500 Ω nebo méně*5

Externí vstup (k. 2)

Vstup resetování integrovaného průtoku / vstup nulování průtoku / vstup úpravy počátku (volitelný, výchozí: nepoužito),
zkratový proud 1,5 mA nebo méně, čas vstupu 20 ms nebo více*5

Napájecí zdroj

Napájecí napětí

20 až 30 V DC, zvlnění (P-P) max. 10 % , třída 2 / LPS

Spotřeba proudu

130 mA nebo méně (bez zatěžovacího proudu)*6

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP65/IP67 (IEC60529)

Okolní teplota

–10 až +60 °C (bez namrzání)

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 2 hodiny ve směru každé z os X, Y a Z

Odolnost proti nárazu

100 m/s2, pulz 16 ms, 1000krát v každém ze směrů X, Y a Z

Materiál

Hlavní jednotka senzoru

PPS/PES/PBT/SUS303/SUS304/SUSXM7

Povrch senzoru

Pryž

Montážní držák

SUS304/PA/POM/SUSXM7

Hmotnost

Cca 640 g (včetně montážního držáku)

*1 Tekutina musí umožňovat průchod ultrazvukového impulzu a zároveň nesmí obsahovat velké vzduchové kapsy ani příliš mnoho bublin. V případě některých nestandardních (např. obkládaných) trubek může být detekce nestabilní
*2 Pokud je teplota potrubí vyšší než 85 °C, kontaktujte společnost KEYENCE.
*3 Nulový průtok lze změnit v nastavení. Používáte-li jednotku s nízkým rozsahem průtoku, pak pokud měníte nulovaný průtok, proveďte úpravu počátku v situaci, kdy se tekutina nepohybuje.
*4 Tyto specifikace platí pro stabilní rozložení rychlosti proudění. Tato hodnota nebere v úvahu účinky pulzace nebo kolísání rozložení rychlosti proudění v důsledku faktorů daného objektu. Převeďte plný rozsah uvedený v tabulce podle rozsahu jmenovitého průtoku
*5 IO-Link: kompatibilní se specifikací v1.1 / COM2 (38,4 kb/s). Soubor s nastavením je k dispozici ke stažení na stránkách společnosti KEYENCE. Pokud se jednotka používá v prostředí, kde nelze stáhnout soubor z internetu, kontaktujte nejbližší zastoupení společnosti KEYENCE. IO-Link je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO)
*6 Při zahrnutí zátěže přičtěte k této hodnotě 200 mA.

Datový list (PDF) Další modely