Upínací průtokový senzor

Řada FD-Q

Katalogy Zobrazit katalog

Vícesenzorový řadič, hlavní jednotka MU-N11

MU-N11 - Vícesenzorový řadič, hlavní jednotka

Software

  • CE Marking
  • CSA

Specifikace

Model

MU-N11

Hlavní jednotka / rozšiřující jednotka

Hlavní jednotka

Doba odezvy

Závisí na modelu připojeného senzoru*1

Rozšiřující jednotky

Až 4 rozšiřující jednotky*2

I/O

Řídicí výstup

max. 4,
Volitelně otevřený kolektor NPN/otevřený kolektor PNP,
24 V nebo méně,
Hlavní jednotka: 50 mA nebo méně*3,
Rozšiřující jednotka: 20 mA nebo méně,
Zbytkové napětí: 2 V nebo méně,
volitelné N.O./N.C.
*4*5

Externí vstup

5 max.,
Zkratový proud: NPN: 1 mA nebo méně,
PNP: 2 mA nebo méně,
Použité napětí viz schémata zapojení
(strana 3 v návodu k použití)
*6*5

Analogový výstup

Max. 1
Volitelný proudový/napěťový výstup
Proudový výstup: 4 až 20 mA,
Max. zátěžový odpor: 450 Ω,
Napěťový výstup: 0 až 10 V,
Externí zátěžový odpor: 5 kΩ nebo vyšší
*4*7

Ochranný obvod

Ochrana proti obrácenému zapojení zdroje
přepětí napájecího zdroje, nadproudu na výstupu
přepětí na výstupu a obrácenému zapojení výstupu

Napájecí zdroj

Napájecí napětí

24 V DC, zvlnění (P-P) 10 % nebo méně, třída 2 nebo LPS

Spotřeba proudu

70 mA nebo méně (bez zatížení)*8

Specifikace
připojení
senzoru

Přípustný proud senzoru

150 mA nebo méně

Specifikace
připojení
sběrnice N-bus

Přípustný průchozí
proud

1200 mA nebo méně

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

-20 až +50 °C (bez namrzání)

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 2 hodiny ve směru každé z os X, Y a Z

Odolnost proti nárazu

1 000 m/s2; 6krát v každém ze směrů X, Y a Z

Materiál

Pouzdro a ochranný kryt: Polykarbonát
Tlačítka: Polyacetal
Panel displeje: PMMA

Hmotnost

Cca 70 g

*1 Doba odezvy a typ a počet dostupných vstupů a výstupů závisí na modelu připojeného senzoru.
Podrobnosti naleznete v příslušné uživatelské příručce pro řadu MU-N pro model, který bude připojen.
*2 Lze spojit dohromady až 5 zařízení N-bus, včetně hlavní jednotky (nebo síťové jednotky).
*3 20 mA nebo méně: Při použití rozšiřující jednotky.
*4 Doba odezvy, jakož i typy a počet vstupů a výstupů, které jsou k dispozici, se liší v závislosti na modelu připojeného senzoru.
Podrobnosti viz konkrétní „Uživatelská příručka řady MU-N“ pro model, který bude připojen.
*5 Další informace o ovládacím výstupu, externím vstupu a přiřazení analogového výstupního drátu najdete v tabulce „Rozložení kontaktů napájecího kabelu“ na straně 3 v této příručce.
*6 Doba odezvy jakož i typy a počet vstupů a výstupů, které jsou k dispozici, se liší v závislosti na modelu připojeného senzoru.
Podrobnosti viz konkrétní „Uživatelská příručka řady MU-N“ pro model, který bude připojen.
*7 Další informace o řídicím výstupu, externím vstupu a přiřazení analogového výstupního drátu najdete v tabulce „Rozložení kontaktů napájecího kabelu“ na straně 3 v této příručce.
*8 1500 mA nebo méně, pokud je připojen senzor, jsou použity 4 výstupy (se zatížením) a připojeny rozšiřující jednotky.

Datový list (PDF) Další modely