Specifikace Upínací průtokový senzor Řada FD-X

Hlava senzoru

Model

FD-XS1

FD-XS8

FD-XS20

obrázek

Podporované materiály potrubí

Kovová potrubí, Plastová potrubí (měkká/tvrdá) *1

Podporované kapaliny

Kapaliny (voda, olej, lepidlo, mazivo, chemický roztok apod.) *1

Podporované teploty tekutiny

0 ºC (bez namrzání povrchu potrubí) až 100 ºC (povrchová teplota potrubí)

Model sady svorek

Úchyt platové hadice/trubky

FD-XC1R1, FD-XC1R2

FD-XC8R1, FD-XC8R2, FD-XC8R3

FD-XC20R1, FD-XC20R2, FD-XC20R3, FD-XC20R4

Úchyt kovové trubky

FD-XC1M*2

FD-XC8M*2

FD-XC20M1, FD-XC20M2*2

Maximální jmenovitý průtok

0 až 1000 mL/min

Vnější průměr potrubí ø6, 1/4" (6,35 mm): 0 až 3000 mL/min
Vnější průměr potrubí ø8: 0 až 8000 mL/min

Vnější průměr potrubí 3/8" (9,53 mm), ø10, ø10,5: 0 až 15,00 L/min
Vnější průměr potrubí ø12, 1/2" (12,7 mm), ø13,8: 0 až 20,00 L/min

Nulový průtok

20 mL/min *3 (proměnlivý, výchozí)

40 mL/min *3 (proměnlivý, výchozí)

0,10 L/min (standardní), 40 mL/min (vysoké rozlišení *7 ) *3 (proměnlivý, výchozí)

Rozlišení displeje

Okamžitý průtok

0,1/1/10 mL/min (zobrazení na řídicí jednotce)

0,001/0,01/0,1 L/min (standardní), 0,1/1/10 mL/min (vysoké rozlišení *7 ) (zobrazení na řídicí jednotce)

Velikost dávky

0,001/0,01/0,1/1 mL (zobrazení na řídicí jednotce)

0,001/0,01/0,1 L (standardní), 0,001/0,01/0,1/1 mL (vysoké rozlišení *7 ) (zobrazení na řídicí jednotce)

Opakovatelnost

Upevnění na plastové potrubí

Doba odezvy: 50 ms

pl. rozs.

±0,6 % *4 *5

±0,1 % *4 *5

Okamžitý průtok

±6 mL/min *4 *5

Vnější průměr potrubí ø6, 1/4" (6,35 mm): ±3 mL/min
Vnější průměr potrubí ø8: ±8 mL/min *4 *5

Vnější průměr potrubí 3/8" (9,53 mm), ø10: ±15 mL/min
Vnější průměr potrubí ø12, 1/2" (12,7 mm): ±20 mL/min *4 *5

Doba odezvy: 500 ms

Okamžitý průtok

±1,9 mL/min *4

Vnější průměr potrubí ø6, 1/4" (6,35 mm): ±1,0 mL/min
Vnější průměr potrubí ø8: ±2,6 mL/min *4

Vnější průměr potrubí 3/8" (9,53 mm), ø10: ±4,7 mL/min
Vnější průměr potrubí ø12, 1/2" (12,7 mm): ±6,3 mL/min *4

Upevnění na kovové potrubí

Doba odezvy: 50 ms

pl. rozs.

±1 % *4 *5

Vnější průměr potrubí ø6, 1/4" (6,35 mm): ±0,3 %
Vnější průměr potrubí ø8: ±0,15 % *4 *5

±0,15 % *4 *5

Okamžitý průtok

±10 mL/min *4 *5

Vnější průměr potrubí ø6, 1/4" (6,35 mm): ±9 mL/min
Vnější průměr potrubí ø8: ±12 mL/min *4 *5

Vnější průměr potrubí 3/8" (9,53 mm), ø10, ø10,5: ±23 mL/min
Vnější průměr potrubí ø12, 1/2" (12,7 mm), ø13,8: ±30 mL/min *4 *5

Doba odezvy: 500 ms

Okamžitý průtok

±3,2 mL/min *4

Vnější průměr potrubí ø6, 1/4" (6,35 mm): ±2,9 mL/min
Vnější průměr potrubí ø8: ±3,8 mL/min *4

Vnější průměr potrubí 3/8" (9,53 mm), ø10, ø10,5: ±7,2 mL/min
Vnější průměr potrubí ø12, 1/2" (12,7 mm), ø13,8: ±9,5 mL/min *4

Hystereze

Proměnlivá

Integrovaná řídicí jednotka

0,1/1/10/100/1000/10000 mL (zobrazeno na řídicí jednotce)

0,01/0,1/1/10/100 L (standardní), 0,1/1/10/100/1000/10000 mL (vysoké rozlišení *7 ) (zobrazeno na řídicí jednotce)

Způsob zobrazování

Stavový indikátor

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP65/IP67 (IEC60529), IP68G (JIS C0920) *6

Okolní teplota

0 až 60 °C (bez namrzání)

-10 až 60 °C (bez namrzání)

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 2 hodiny každý ze směrů X, Y a Z

Odolnost proti nárazu

50 G, 11 ms, 3krát každý ze směrů X, Y a Z

Materiál

Hlava senzoru

Konstrukce hlavy: PPS/PPSU, Zesilovač integrovaný v kabelu: PPS, Kabel: PVC, Konektor řídicí jednotky: PPS/PBT/POM

Sada svorek

Pro plastová potrubí

Tělo, upevňovací šroub: PPS, Detekční povrch: speciální guma, Podpůrná guma potrubí: FKM, Upevňovací šroub senzorové hlavy: SUSXM7

Pro kovová potrubí

Kov: SUS304/SUSXM7, Detekční povrch: speciální guma, Podpůrná guma upínací sady: FKM, Upevňovací šroub senzorové hlavy: SUSXM7

Hmotnost

Cca 230 g

Cca 250 g

Cca 260 g

*1 Tekutina musí umožňovat průchod ultrazvukového impulzu a zároveň nesmí obsahovat velké vzduchové kapsy ani příliš mnoho bublin. V závislosti na typu potrubí může dojít k nestabilitě měření.
*2 Při používání trubek z nerezové oceli nebo ze železa je ideální tloušťka stěny trubky následující: FD-XS1: cca 0,5 mm, FD-XS8: cca 1 mm, FD-XS20: cca 1 až 2 mm. Síla a stabilita signálu v FD-X se bude snižovat se zvyšováním nebo snižováním tloušťky stěny trubky od navrhované hodnoty.
*3 Nulovaný průtok lze změnit v nastavení. Používáte-li jednotku s nízkým rozsahem průtoku, pak pokud měníte nulovaný průtok, proveďte úpravu počátku v situaci, kdy se tekutina nepohybuje.
*4 Tyto specifikace platí pro stabilní rozložení rychlosti proudění. Tato hodnota nebere v úvahu účinky pulzace nebo kolísání rozložení rychlosti proudění v důsledku faktorů daného objektu. Převeďte plný rozsah uvedený v tabulce podle rozsahu jmenovitého průtoku.
*5 Čím delší je nastavená doba odezvy, tím lepší je úroveň opakovatelnosti. Jako vodítko použijte hodnotu √krát (50 ms/doba odezvy).
*6 Konektorová část kabelu senzorové hlavy má stupeň krytí IP65/IP67.
*7 Jsou podporovány pouze řídicí jednotky se sériovými čísly začínajícími písmenem „G“ (FD-XA1/XA2/XA5).

Zpět nahoru

Řídicí jednotka

Model

FD-XA1

FD-XA2

FD-XA5

obrázek

Typ

Typ na lištu DIN, hlavní jednotka

Typ na lištu DIN, rozšiřující jednotka

Typ do panelu, hlavní jednotka

Způsob zobrazování

Výstupní indikátor, 4ciferný 7segmentový displej, OLED, displej stabilní úrovně

Obnovovací frekvence displeje

Okamžitý průtok: cca 5 krát/s, Množství průtoku / Akumulovaný průtok: cca 30 krát/s

Doba odezvy

50 ms/ 100 ms/ 500 ms/ 1 s/ 2,5 s/ 5 s/ 10 s/ 30 s/ 60 s (volitelné, výchozí: 500 ms)

Integrace – interval ukládání dat

Zápis do paměti každých 10 sekund

Zálohování paměti

EEPROM (doba uložení dat: více než 10 let, počet opakovaných zápisů dat: 1 milion nebo více) *1

Režim detekce

Kanál 1

Režim okamžitého průtoku / Režim oblasti / Režim pulzního výstupu (+) / Režim integrovaného průtoku / Režim dávkování (volitelný)

Kanál 2

Režim okamžitého průtoku / Režim oblasti / Režim pulzního výstupu (-) / Režim dávkování / Režim výstupu chyb / Režim výstrahy na bubliny / Režim výstrahy na chyby a bubliny (volitelný)

Vstup/výstup

Výstup

Přepínání nastavení NPN/PNP Výstup otevřeného kolektoru: 30 V nebo méně, hlavní jednotka: 50 mA nebo méně/k. *2 /rozšiřující jednotka: 20 mA nebo méně/k., zbytkové napětí: 2 V nebo méně

Analogový výstup

4–20 mA/0–20 mA (volitelný) zátěžový odpor: 500 ohmů nebo méně

4–20 mA/0–20 mA (volitelný) zátěžový odpor: 500 ohmů nebo méně

Externí vstup

Vstup nulování průtoku / vstup vzorkování dávky / vstup resetování integrovaného průtoku / vstup nulování změny (volitelné)
Zkratový proud: NPN 1 mA nebo méně / PNP 2 mA nebo méně, čas vstupu: 20 ms nebo více

Síťová podpora

IO-Link *3

Podpora řady NU

IO-Link *3

Rozšíření jednotky

Až 7 *4 na hlavní jednotku

Ochranný obvod

Ochrana proti obrácenému připojení napájecího zdroje, přepěťová ochrana napájení, ochrana proti zkratu na výstupu, přepěťová ochrana na výstupu

Napájecí zdroj

Napájecí napětí

20 až 30 VDC, včetně zvlnění 10 % (P-P), Class 2

Spotřeba proudu

195 mA nebo méně (včetně senzorové hlavy, bez proudové zatížitelnosti)

185 mA nebo méně (včetně senzorové hlavy, bez proudové zatížitelnosti)

195 mA nebo méně (včetně senzorové hlavy, bez proudové zatížitelnosti)

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

-10 až +50 °C (bez namrzání)

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 2 hodiny každá z os X, Y a Z

Odolnost proti nárazu

100 m/s2 (cca 10 G), pulz 16 ms, 1000 krát každý ze směrů X, Y a Z

Materiál

Pouzdro hlavního těla / Přední panel: PC, Horní díl: POM, Kabel: PVC

Hmotnost

Cca 210 g

Cca 180 g

Cca 210 g

*1 Interní data z nepřetržitého nahrávání je možné číst pomocí komunikace USB (ver.2.0).
*2 Při přidání rozšiřujících jednotek 20 mA nebo méně/k.
*3 IO-Link: Podpora specifikace v1.1/COM2 (38,4 kb/s). Pokud specifikace IO-Link vyžaduje, aby byl kabel zakončen konektorem M12, připojte ke kabelu převodní konektor M12 (OP-88296).
*4 Pro informaci ohledně počtu zařízení, která lze sériově zapojit k N-bus, nahlédněte do příručky.

Zpět nahoru