Specifikace Bezpečnostní řídicí jednotka Řada GC

Hlavní řídicí jednotky

Model

GC-1000

GC-1000R

obrázek

Vstupní/výstupní body

Bezpečnostní vstupy

16

14

Bezpečnostní výstupy

6

4

Bezpečnostní reléový výstup

1 (3a)

Výstupy AUX

4

Testovací výstupy

Maximální počet připojitelných rozšiřujících jednotek

10 *1

Maximální počet připojitelných vzdálených I/O modulů

4

Porty GC-Link

2 porty

Specifikace bezpečnostních vstupů

Vstupní zařízení

Zařízení s kontaktními výstupy nebo zařízení s výstupy PNP

Typ vstupu

Type3

Úroveň zapnutí (napětí/proud)

Min. 11 V / 2 mA

Úroveň vypnutí (napětí/proud)

Max. 5 V / 1,5 mA

Zkratový proud

Si 0 až 3: Cca 5 mA
Si 4 až 15: Cca 3 mA

Si 0 až 3: Cca 5 mA
Si 4 až 13: Cca 3 mA

Ochranný obvod

Přepěťový ochranný obvod, ochranný obvod proti špatnému zapojení

Maximální délka kabelu

Max. 100 m

Specifikace bezpečnostních výstupů

Typ výstupu

Výstup tranzistoru PNP (DC-13, typ 0,5, chráněné výstupy) *2

Max. proudové zatížení

500 mA

Zbytkové napětí (ve stavu ON (Zapnuto))

Max. 2,0 V

Svodový proud (ve stavu OFF (Vypnuto))

Max. 0,5 mA

Max. kapacitní zatížení

0,5 μF

Odpor zapojení zátěže

Max. 2,5 Ω

Ochranný obvod

Ochranný obvod proti nadměrnému proudu, ochranný obvod proti zpětnému zapojení

Maximální délka kabelu

Max. 30 m

Specifikace bezpečnostních reléových výstupů

Typ výstupu

Relé (3a) (externě chráněné výstupy) *6

Jmenovité zatížení (odporové zatížení)

250 V AC, 6 A / 30 V DC, 6 A *7

Jmenovité zatížení (indukční zatížení)

240 V AC, 2 A (AC-15) / 24 V DC, 1 A (DC-13)

Mechanická životnost reléového výstupu

Odporové zatížení (250 V AC, 6 A / 30 V DC, 6 A): Min. 100 000krát
Odporové zatížení (250 V AC, 1 A / 30 V DC, 1 A): Min. 500 000krát
Indukční zatížení (AC-15: 240 V AC, 2 A): Min. 100 000krát (cosø = 0,3)
Indukční zatížení (DC-13: 24 V DC, 1 A): Min. 100 000krát (L/R = 48 ms)

Maximální délka kabelu

Max. 100 m

B10d

Při jmenovitém zatížení: 400 000krát
Při nízkém zatížení: 2 000 000krát

Specifikace testovacích výstupů

Typ výstupu

Výstup tranzistoru PNP *3

Max. proudové zatížení

100 mA

Ochranný obvod

Ochranný obvod proti nadměrnému proudu, ochranný obvod proti zpětnému zapojení

Maximální délka kabelu

Max. 100 m *4

Specifikace výstupů AUX

Typ výstupu

Tranzistorový výstup (volitelné PNP/NPN prostřednictvím zapojení)
Výstup PNP (DC-13, typ 0,1, chráněné výstupy) *2 *3

Max. proudové zatížení

PNP: 100 mA, NPN: 20 mA

Zbytkové napětí (ve stavu ON (Zapnuto))

Max. 2,0 V

Svodový proud (ve stavu OFF (Vypnuto))

Max. 0,5 mA

Ochranný obvod

Ochranný obvod proti nadměrnému proudu, ochranný obvod proti zpětnému zapojení

Maximální délka kabelu

Max. 30 m

Komunikační rozhraní

USB

USB 2.0

Ethernet

100BASE-TX
Kabel STP (stíněná kroucená dvojlinka) kategorie 5 nebo vyšší

Síťové funkce

EtherNet/IP® *5, PROFINET, Modbus/TCP, protokol MC, UDP

Další

LCD displej

1,77palcový barevný LCD displej

Tlačítka displeje

4 body (3 ovládací tlačítka + 1 tlačítko BACK (Zpět))

Platné standardy

EMC

EMS: IEC 61131-2/-6, EN61131-2/-6
EMI: IEC 61131-2, FCC Part 15B, Class A,
ICES-003, třída A

Bezpečnost

IEC 61508, EN61508 SIL3
ISO/EN13849-1:2015 kat. 4, PL e

Rozměry

60 × 95 × 90 mm (š × h × v)

85 × 95 × 90 mm (š × h × v)

Napájecí zdroj

Napájecí napětí

24 V DC (−30 až +20 %), Class 2

24 V DC (−20 až +20 %), Class 2

Spotřeba proudu

Max. 200 mA

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

−10 až +55 °C (bez namrzání)

Teplota skladování

−25 až +70 °C (bez namrzání)

Relativní vlhkost

5 až 85% (nekondenzující)

Provozní nadmořská výška

Max. 2000 m

Kategorie přepětí

II

II
III (část s reléovým výstupem jednotky GC-1000R a GC-S1R)

Stupeň znečištění

2

Odolnost vůči vibracím

Frekvence: 5 až 9 Hz, poloviční amplituda: 3,5 mm
Frekvence: 9 až 150 Hz, zrychlení: 10 m/s2
10krát ve směrech X, Y, Z

Odolnost proti nárazu

Zrychlení: 150 m/s2, Provozní doba: 11 ms, 3krát ve směrech X, Y, Z

Materiál

Polykarbonát

Hmotnost

Cca 260 g

Cca 360 g

*1 V tomto počtu není zahrnuta rozšiřující jednotka sběrnice „GC-B30“ a v jedné konfiguraci lze použít pouze jednu sadu jednotek „GC-B30“.
*2 Odstavec 6.4.6 Dočasné přetížení IEC 61131-2 podporuje až 1,2násobek maximálního proudového zatížení.
*3 Výstupy AUX (výstup NPN) a testovací výstupy nejsou v souladu s odstavcem 6.4.6 normy IEC 61131-2.
*4 Pokud je testovací výstup rozvětvený a připojený k více bezpečnostním vstupním zařízením, nesmí celková délka rozvětveného kabelu překročit 400 m.
*5 EtherNet/IP® je ochranná známka společnosti ODVA, inc.
*6 Pro splnění požadavků normy IEC61131-2 připojte ke každému kontaktu sériově rychlou pojistku 10 A (IEC 60217).
*7 Zkontrolujte později popsané charakteristiky snižování výkonu.

Zpět nahoru

Rozšiřující jednotky

Model

GC-S84

GC-S16

GC-S1R

GC-A16

obrázek

Vstupní/výstupní body

Bezpečnostní vstupy

8

16

Bezpečnostní výstupy

4 (PNP)

Bezpečnostní reléový výstup

1 (3a)

Výstupy AUX

16

Testovací výstupy

2

4

Specifikace bezpečnostních vstupů

Vstupní zařízení

Zařízení s kontaktními výstupy nebo zařízení s výstupy PNP

Typ vstupu

Type3

Úroveň zapnutí (napětí/proud)

Min. 11 V / 2 mA

Úroveň vypnutí (napětí/proud)

Max. 5 V / 1,5 mA

Zkratový proud

Cca 3 mA

Cca 5 mA

Ochranný obvod

Přepěťový ochranný obvod, ochranný obvod proti špatnému zapojení

Maximální délka kabelu

Max. 100 m

Specifikace bezpečnostních výstupů

Typ výstupu

Výstup tranzistoru PNP (DC-13, typ 0,5, chráněné výstupy) *1

Max. proudové zatížení

500 mA

Zbytkové napětí (ve stavu ON (Zapnuto))

Max. 2,0 V

Svodový proud (ve stavu OFF (Vypnuto))

Max. 0,5 mA

Max. kapacitní zatížení

0,5 μF

Odpor zapojení zátěže

Max. 2,5 Ω

Ochranný obvod

Ochranný obvod proti nadměrnému proudu, ochranný obvod proti zpětnému zapojení

Maximální délka kabelu

Max. 30 m

Specifikace bezpečnostních reléových výstupů

Typ výstupu

Relé (3a) (externě chráněné výstupy) *4

Jmenovité zatížení (odporové zatížení)

250 V AC, 6 A / 30 V DC, 6 A *5

Jmenovité zatížení (indukční zatížení)

240 V AC, 2 A (AC-15) / 24 V DC, 1 A (DC-13)

Mechanická životnost reléového výstupu

Odporové zatížení (250 V AC, 6 A / 30 V DC, 6 A): Min. 100 000krát
Odporové zatížení (250 V AC, 1 A / 30 V DC, 1 A): Min. 500 000krát
Indukční zatížení (AC-15: 240 V AC, 2 A): Min. 100 000krát (cosø = 0,3)
Indukční zatížení (DC-13: 24 V DC, 1 A): Min. 100 000krát (L/R = 48 ms)

Maximální délka kabelu

Max. 100 m

B10d

Při jmenovitém zatížení: 400 000
Při nízkém zatížení: 2 000 000

Specifikace testovacích výstupů

Typ výstupu

Výstup tranzistoru PNP *2

Max. proudové zatížení

100 mA *2

Ochranný obvod

Ochranný obvod proti nadměrnému proudu, ochranný obvod proti zpětnému zapojení *2

Maximální délka kabelu

Max. 100 m *2 *3

Specifikace výstupů AUX

Typ výstupu

Výstup tranzistoru PNP (DC-13, typ 0,1, chráněné výstupy) *1

Max. proudové zatížení

100 mA

Zbytkové napětí (ve stavu ON (Zapnuto))

Max. 2,0 V

Svodový proud (ve stavu OFF (Vypnuto))

Max. 0,5 mA

Ochranný obvod

Ochranný obvod proti nadměrnému proudu, ochranný obvod proti zpětnému zapojení

Maximální délka kabelu

Max. 30 m

Platné standardy

EMC

EMS: IEC 61131-2/-6, EN61131-2/-6, EMI: IEC 61131-2, FCC Part 15B, Class A, ICES-003, Class A

Bezpečnost

IEC 61508, EN 61508 SIL3, ISO/EN 13849-1:2015 kat. 4, PL e

Rozměry

22,2 × 95 × 90 mm (š × h × v)

39,6 × 95 × 90 mm (š × h × v)

22,2 × 95 × 90 mm (š × h × v)

Napájecí zdroj

Napájecí napětí

24 V DC (−20 až +20 %), Class 2

Spotřeba proudu

Max. 60 mA

Max. 50 mA

Max. 80 mA

Max. 70 mA

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

−10 až +55 °C (bez namrzání)

Teplota skladování

−25 až +70 °C (bez namrzání)

Relativní vlhkost

5 až 85% (nekondenzující)

Provozní nadmořská výška

Max. 2000 m

Kategorie přepětí

II

II (III pro část s reléovým výstupem)

II

Stupeň znečištění

2

Odolnost vůči vibracím

Frekvence: 5 až 9 Hz, poloviční amplituda: 3,5 mm
Frekvence: 9 až 150 Hz, zrychlení: 10 m/s2
10krát ve směrech X, Y, Z

Odolnost proti nárazu

Zrychlení: 150 m/s2, Provozní doba: 11 ms, 3krát ve směrech X, Y, Z

Materiál

Polykarbonát

Hmotnost

Cca 130 g

Cca 180 g

Cca 130 g

*1 Odstavec 6.4.6 Dočasné přetížení IEC 61131-2 podporuje až 1,2násobek maximálního proudového zatížení.
*2 Testovací výstupy nejsou v souladu s odstavcem 6.4 normy IEC 61131-2.
*3 Pokud je testovací výstup rozvětvený a připojený k více bezpečnostním vstupním zařízením, nesmí celková délka rozvětveného kabelu překročit 400 m.
*4 Pro splnění požadavků normy IEC61131-2 připojte ke každému kontaktu sériově rychlou pojistku 10 A (IEC 60217).
*5 Zkontrolujte později popsané charakteristiky snižování výkonu.

Zpět nahoru

Rozšiřující jednotka sběrnice

Model

GC-B30

obrázek

Délka kabelu mezi GC-B30A a GC-B30B

Max. 30 m

Platné standardy

EMC

EMS: IEC 61131-2/-6, EN61131-2/-6, EMI: IEC 61131-2, FCC Part 15B, Class A, ICES-003, Class A

Bezpečnost

IEC 61508, EN61508 SIL3, ISO/EN13849-1:2015 kat. 4, PL e

Rozměry

[GC-B30A] 22,2 × 95 × 90 mm (š × h × v)
[GC-B30B] 22,2 × 95 × 90 mm (š × h × v)

Napájecí zdroj

Napájecí napětí

[GC-B30A] —
[GC-B30B] 24 V DC (−20 až +20 %), Class 2

Spotřeba proudu

[GC-B30A] Max. 35 mA
[GC-B30B] Max. 35 mA

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

−10 až +55 °C (bez namrzání)

Teplota skladování

−25 až +70 °C (bez namrzání)

Relativní vlhkost

5 až 85% (nekondenzující)

Provozní nadmořská výška

Max. 2000 m

Kategorie přepětí

II

Stupeň znečištění

2

Odolnost vůči vibracím

Frekvence: 5 až 9 Hz, poloviční amplituda: 3,5 mm
Frekvence: 9 až 150 Hz, zrychlení: 10 m/s2
10krát ve směrech X, Y, Z

Odolnost proti nárazu

Zrychlení: 150 m/s2, Provozní doba: 11 ms, 3krát ve směrech X, Y, Z

Materiál

Polykarbonát

Hmotnost

[GC-B30A] Cca 110 g
[GC-B30B] Cca 110 g

Zpět nahoru

Vzdálené I/O moduly

Model

GC-R45

GC-R48

obrázek

Maximální počet připojených jednotek

4 (GC-R45 a GC-R48 lze připojit společně) *1

Specifikace bezpečnostních vstupů

Vstupní zařízení

Zařízení s kontaktními výstupy nebo zařízení s výstupy PNP

Typ vstupu

Type3

Úroveň zapnutí (napětí/proud)

Min. 11 V / 2 mA

Úroveň vypnutí (napětí/proud)

Max. 5 V / 1,5 mA

Zkratový proud

Cca 3 mA

Ochranný obvod

Přepěťový ochranný obvod, ochranný obvod proti špatnému zapojení

Maximální délka kabelu

Max. 100 m

Specifikace bezpečnostních výstupů

Typ výstupu

Výstup tranzistoru PNP (DC-13, typ 0,5, chráněné výstupy) *4 (GC-R48, pin 3: Řídicí výstup zamykání)

Max. proudové zatížení

500 mA (GC-R48, pin 3: Řídicí výstup zamykání)

Zbytkové napětí (ve stavu ON (Zapnuto))

Max. 2,0 V (GC-R48, pin 3: Řídicí výstup zamykání)

Svodový proud (ve stavu OFF (Vypnuto))

Max. 0,5 mA (GC-R48, pin 3: Řídicí výstup zamykání)

Max. kapacitní zatížení

0,5 μF (GC-R48, pin 3: Řídicí výstup zamykání)

Ochranný obvod

Ochranný obvod proti nadměrnému proudu (GC-R48, pin 3: Řídicí výstup zamykání)

Maximální délka kabelu

Max. 30 m (GC-R48, pin 3: Řídicí výstup zamykání)

Specifikace testovacích výstupů

Typ výstupu

Výstup tranzistoru PNP (DC-13, typ 0,5, chráněné výstupy) *2

Max. proudové zatížení

100 mA *2

Ochranný obvod

Ochranný obvod proti nadměrnému proudu *2

Maximální délka kabelu

Max. 100 m *2 *3

Specifikace výstupů AUX

Typ výstupu

Výstup tranzistoru PNP (DC-13, typ 0,1, chráněné výstupy) *4

Max. proudové zatížení

100 mA

Zbytkové napětí (ve stavu ON (Zapnuto))

Max. 2,0 V

Svodový proud (ve stavu OFF (Vypnuto))

Max. 0,5 mA

Ochranný obvod

Ochranný obvod proti nadměrnému proudu

Maximální délka kabelu

Max. 30 m

Výstup napájecího napětí

Podporovaný pin

Pin 1 *2

Pin 2 *2

Způsobilost napájecího zdroje

Max. 0,5 A *2

Ochranný obvod

Ochranný obvod proti nadměrnému proudu *2

Platné standardy

EMC

EMS: IEC 61131-2/-6, EN61131-2/-6, EMI: IEC 61131-2, FCC Part 15B, Class A, ICES-003, Class A

Bezpečnost

IEC 61508, EN61508 SIL3, ISO/EN13849-1:2015 kat. 4, PL e

Rozměry

64,8 × 141,5 × 34,5 mm (š × h × v)

Napájecí zdroj

Napájecí napětí

24 V DC (−20 až +20 %), Class 2

Spotřeba proudu

Max. 90 mA

Stupeň krytí

IP65/67 (IEC 60529) (certifikováno TÜV SÜD)

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

−10 až +55 °C (bez namrzání)

Teplota skladování

−25 až +70 °C (bez namrzání)

Relativní vlhkost

5 až 85% (nekondenzující)

Provozní nadmořská výška

Max. 2000 m

Kategorie přepětí

II

Stupeň znečištění

2

Odolnost vůči vibracím

Frekvence: 5 až 9 Hz, poloviční amplituda: 3,5 mm
Frekvence: 9 až 150 Hz, zrychlení: 10 m/s2
10krát ve směrech X, Y, Z

Odolnost proti nárazu

Zrychlení: 150 m/s2, Provozní doba: 11 ms, 3krát ve směrech X, Y, Z

Materiál

PBT (GF 30 %), SUS304

Hmotnost

Cca 420 g

*1 Při připojení více vzdálených I/O modulů je třeba napájet každý vzdálený I/O modul.
*2 Výstupy napájecího zdroje a testovací výstupy nejsou v souladu s odstavcem 6.4.6 normy IEC 61131-2.
*3 Pokud je testovací výstup rozvětvený a připojený k více bezpečnostním vstupním zařízením, nesmí celková délka rozvětveného kabelu překročit 400 m.
*4 Odstavec 6.4.6 Dočasné přetížení IEC 61131-2 podporuje až 1,2násobek maximálního proudového zatížení.

Zpět nahoru