Jednotka úspory vodičů GS-T01

GS-T01 - Jednotka úspory vodičů

Specifikace

Model

GS-T01

Doba odezvy (ms)

Zablokování / Odblokování

Doba odezvy GS-M/GS + 110 ms + 70 ms × (počet jednotek v kaskádě -1) *1

OSSD

Doba odezvy GS-M/GS *2

AUX

Doba odezvy GS-M/GS + 60 ms + 30 ms × (počet jednotek v kaskádě -1)

AUX (Nejedná se o bezpečnostní výstup)

Výstup

Tranzistorový výstup × 8

Max. zatěžovací proud

20 mA

Zbytkové napětí ve stavu ON (Zapnuto)

Max. 2,5 V (s kabelem dlouhým 2 m)

Vstup ovládání zablokování

Přibl. 2,5 mA × 2

Ochranný obvod

Ochrana před zpětným proudem, zkratová ochrana a přepěťová ochrana

Napájecí zdroj

Napájecí napětí

24 V DC ± 20 % (zvlnění P-P 10% nebo méně, Třída 2)

Spotřeba energie

0,8 W

Odolnost vůči prostředí

Provozní teplota okolí

-20 až 55 °C (bez namrzání)

Teplota skladování

-25 až 70 °C (bez namrzání)

Provozní relativní vlhkost

5 až 95 % RV

Relativní vlhkost pro skladování

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 2,0 mm, 5 minut v každém ze směrů X, Y a Z (IEC 60947-5-3)

Odolnost proti nárazu

30 G ve směru X, Y, Z, 6x na každé ose (IEC 60947-5-3)

Materiál

Pouzdro: Kabel PBT: PVC

Hmotnost

Přibl. 290 g

*1 Při použití GS-71PC se doba odezvy z polohy „Odblokovat“ do polohy „Zablokovat“ prodlouží o 200 ms na jednotku.
*2 Při použití GS-71PC je doba odezvy stanovena na 20 ms + 2 ms × (počet kaskádových jednotek-1) a „Sar“ je stanoveno na 10,5 mm.

Další modely