Senzor s optickými vlákny a ruční kalibrací

Řada FS-V/T/M

Katalogy Zobrazit katalog

Výroba tohoto modelu byla ukončena.

Doporučené alternativní produkty: Typ s vláknem, kabelový typ - LR-WF10

Zesilovač optického vlákna, kabelový typ, hlavní jednotka, NPN FS-T1G

FS-T1G - Zesilovač optického vlákna, kabelový typ, hlavní jednotka, NPN

  • CE Marking

Specifikace

Model

FS-T1G

Světelný zdroj

Zelená dioda LED

Doba odezvy

250 µs

Provozní režim

LIGHT-ON/DARK-ON (volba přepínačem)

Kontrolka

Výstupní indikátor: Červená dioda LED, indikátor stabilního provozu: Zelená dioda LED, indikátor kalibrace: Oranžová dioda LED

Funkce časovače

Zpoždění zapnutí: 40 ms / zpoždění vypnutí: 40 ms / časovač vypnutí (volitelné přepínačem)

Signál externího vstupu
kalibrace

Beznapěťový vstup (kontaktní, polovodičový)

Vstup

Řídicí výstup

NPN: max. 100 mA (40 V)
Zbytkové napětí: 1 V max.*1

Výstup stability

Otevřený kolektor NPN: max. 50 mA (max. 40 V), zbytkové napětí max. 1 V.

Ochranný obvod

Ochrana proti přepólování, nadproudová ochrana, tlumič přepětí

Jmenovité hodnoty

Napájecí napětí

12 až 24 V DC ± 10 %, zvlnění (P-P) 10 % nebo méně

Spotřeba proudu

35 mA nebo méně

Odolnost vůči prostředí

Okolní světlo

Žárovka: max. 10 000 lx, sluneční světlo: max. 20 000 lx

Okolní teplota

–10 až +55 °C (bez namrzání)*2

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 2 hodiny ve směru každé z os X, Y a Z

Odolnost proti nárazu

500 m/s2; 3krát ve směru osy X, Y a Z

Materiál pouzdra

Polykarbonát

Příslušenství

Úchyty

Hmotnost

Cca 75 g

*1 La salida de alarma de interrupción de conexión no está disponible en ES-M2 (P).
*2 V případě rozšíření se okolní teplota liší podle níže uvedených podmínek. Dbejte, aby byly jednotky namontovány na lištu DIN (připevněnou ke kovové desce) a výstupní proud byl 20 mA nebo nižší. V případě rozšíření

Další modely