Standardní model, typ konektoru M8, dosah 250 mm LR-X250C

LR-X250C - Standardní model, typ konektoru M8, dosah 250 mm

  • CE Marking
  • CSA

Specifikace

Model

LR-X250C

Typ

Typ s konektorem M8*1

Detekční vzdálenost

30 až 250 mm

Směrodatná odchylka detekce

30 až 180 mm: 9 mm
180 až 250 mm: 18 mm

Rozlišení displeje

1 až 2 mm

Velikost bodu

Přibl. 0,8 mm × přibl. 1,2 mm
(na detekční vzdálenost 250 mm)

Časová odezva

500 μs*2 / 1 ms / 3 ms / 10 ms / 200 ms Lze volit

Zdroj světla

Typ

Zelený laser (505 nm)

Třída laseru

Laserový produkt třídy 1 (IEC60825-1, FDA (CDRH), Part 1040.10*3)

IO-Link

Specifikace v1.1/COM2 (38,4 kb/s).

Funkce

Funkce časovače

Vypnutí časovače / Prodleva vypnutí / Prodleva zapnutí / Jedna dávka / Prodleva zapnutí-vypnutí / Prodleva zapnutí jedna dávka

Vstup/výstup

Řídicí výstup

Otevřený kolektor NPN / Otevřený kolektor PNP, NO/NC  *4
30 VDC nebo méně, 50 mA nebo nižší, Zbytkové napětí 2 V nebo méně

Externí vstup

Externí nastavení / Vypnutí laseru / Vynulování / Reset držení / Volitelná Gyro výstraha RST  *4
Zkratový proud – NPN: 1 mA nebo méně / PNP: 2 mA nebo méně
Čas vstupu 3 ms nebo více zapnuto, 20 ms nebo více vypnuto
(25 ms nebo více zapnuto, 25 ms nebo více vypnuto, jen když je vybráno Externí nastavení)

Ochranný obvod

Ochrana proti opačnému zapojení zdroje, ochrana proti přílišnému proudu na výstupu,
ochrana proti výstupnímu přepětí, ochrana proti opačnému zapojení výstupu

Napájecí zdroj

Napájecí napětí

16 až 30 VDC (včetně 10% zvlnění (P-P) nebo méně), třída 2

Spotřeba energie

Během normálního provozu: 970 mW (38 mA nebo méně při 24 V, 53 mA nebo méně při 16 V) (bez zatěžovacího proudu)
ECO ZAPNUTO / VŠE: 821 mW (32 mA nebo méně při 24 V, 44 mA nebo méně při 16 V) (bez zatěžovacího proudu)

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP65/IP67 (IEC60529)

Okolní světlo

Žárovka: 8 000 lx nebo méně
Sluneční světlo: 8 000 lx nebo méně

Okolní teplota

-10 °C až +50 °C (bez namrzání)

Relativní vlhkost

RV 35 až 85 % (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 500 Hz; Spektrální hustota napájení: 0,816 G2/Hz pro osy X, Y a Z

Odolnost proti nárazu

1 000 m/s2 (100G) 6krát každá z os X, Y a Z

Materiál

Pouzdro hlavy: SUS316L; Kryt objektivu hlavy: PSU
Obal hlavy: FKM (kryt objektivu), EVM (kabel)
Kabel: PVC
Pouzdro zesilovače: PBT; Displej zesilovače, indikátor: PAR; Obal zesilovače: NBR; Tlačítko: POM
Konektor M8 zesilovače: SUS303

Příslušenství

Návod k použití, štítek s varováním o laseru

Hmotnost

Přibl. 35 g

*1 U typu s konektorem M8 se přesvědčte, že je délka kabelu nejvýše 30 m. Při připojování pomocí připojení IO-Link se přesvědčte, že je délka kabelu nejvýše 20 m.
*2 Pokud je vybrána hodnota 500 μs, jsou platná následující omezení.
· Dá se provádět pouze 2bodová kalibrace.
· Maskování detekčního rozsahu je nastaveno během kalibrace. (Ruční nastavení maskovacího rozsahu není podporováno.)
· Výstup 2 je omezen na výstup alarmu pro chyby a gyro problémy, a standardní/oblast nelze použít.
*3 Klasifikace se provádí na základě standardů IEC60825-1 v souladu s FDA (CDRH), pokyny Laser Notice No. 56.
*4 Vstup/výstup lze vybrat z následujících kombinací. Řídicí výstup × 2, Řídicí výstup + Externí vstup

Další modely