Model ze samostatným zesilovačem, Jednotky zesilovače Typ kabelu Rozšiřující jednotka PNP LR-XN12P

LR-XN12P - Model ze samostatným zesilovačem, Jednotky zesilovače Typ kabelu Rozšiřující jednotka PNP

  • CE Marking
  • CSA

Specifikace

Model

LR-XN12P

Typ

Výstup PNP

Kabel/konektor

Kabel

Hlavní jednotka / rozšiřující jednotka

Rozšiřující jednotka

Počet řídicích výstupů

2

Počet externích vstupů

1

Časová odezva

500 μs*1 / 1 ms / 3 ms / 10 ms / 200 ms Lze volit

IO-Link

Funkce

Funkce časovače

Vypnutí časovače / Prodleva vypnutí / Prodleva zapnutí / Jedna dávka / Prodleva zapnutí-vypnutí / Prodleva zapnutí jedna dávka

Vstup/výstup

Řídicí výstup

Otevřený kolektor, 30 VDC nebo méně, NO/NC
Při použití jako samostatná jednotka: 100 mA nebo méně pro 1 výstup; 100 mA nebo méně celkem pro 2 výstupy; při rozšíření o více jednotek: 50 mA nebo méně pro 1 výstup
Zbytkové napětí PNP: 1,6 V nebo méně (výstupní proud: 10 mA nebo méně) / 2,2 V nebo méně (výstupní proud: 10 až 100 mA)

Externí vstup

Externí nastavení / Vypnutí laseru / Vynulování / Reset držení / Gyro výstraha RST Lze volit
Zkratový proud – PNP: 2 mA nebo méně
Čas vstupu: 3 ms nebo více zapnuto, 20 ms nebo více vypnuto (25 ms nebo více zapnuto, 25 ms nebo více vypnuto, když je vybráno Externí nastavení)

Rozšíření jednotky

Možnost až 8 rozšiřujících jednotek (včetně hlavní jednotky celkem 9 připojených jednotek)
Avšak možnost rozšíření až o 16 jednotek, když se použije LR-XN10 pro rozšíření s řadou NU.

Ochranný obvod

Ochrana proti opačnému zapojení zdroje, ochrana proti přílišnému proudu na výstupu,
ochrana proti výstupnímu přepětí, ochrana proti opačnému zapojení výstupu

Počet zařízení pro prevenci vzájemného rušení

VYPNUTO / 4 jednotky / 8 jednotek, lze zvolit*2

Napájecí zdroj

Napájecí napětí

16 až 30 VDC*3 (včetně 10% zvlnění (P-P) nebo méně), třída 2

Spotřeba energie

Během normálního provozu: 1150 mW (47 mA nebo méně při 24 V, 64 mA nebo méně při 16 V), ECO ON / VŠE: 985 mW (40 mA nebo méně při 24 V, 53 mA nebo méně při 16 V) (bez zatěžovacího proudu)

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

-20 až +55 °C (bez namrzání)*4

Relativní vlhkost

RV 35 až 85 % (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 500 Hz; Spektrální hustota napájení: 0,816 G2/Hz; směry X, Y a Z

Odolnost proti nárazu

500 m/s2 (50G); 3krát každá z os X, Y a Z

Materiál pouzdra

Hlavní jednotka a kryt: Polykarbonát

Příslušenství

Návod k použití

Hmotnost

Přibl. 70 g

*1 Pokud je vybrána hodnota 500 μs, jsou platná následující omezení.
· Dá se provádět pouze 2bodová kalibrace.
· Maskování detekčního rozsahu je nastaveno během kalibrace. (Ruční nastavení maskovacího rozsahu není podporováno.)
· Výstup 2 je omezen na výstup alarmu pro chyby a gyro problémy, a standardní/oblast nelze použít.
· Funkce prevence vzájemného rušení není podporována
*2 Výběr čtyř nebo osmi jednotek prevence vzájemného rušení způsobí, že se bude časová odezva měnit následujícím způsobem: Vybrány 4 jednotky: 6 ms / 18 ms / 60 ms / 1,2 s, lze vybrat; vybráno 8 jednotek: 12 ms / 36 ms / 120 ms / 2,4 s, lze vybrat.
*3 Při rozšiřování systému o 4 či více rozšiřujících jednotek použijte napájecí napětí 20 V nebo vyšší.
*4 Rozšíření o 1 nebo 2 jednotky: -20 až +55 °C; rozšíření o 3 až 10 jednotek: -20 až +50 °C, rozšíření o 11 až 16 jednotek: -20 až +45 °C

Další modely