Komunikační jednotka kompatibilní s EtherNet/IP® DL-EP1

DL-EP1 - Komunikační jednotka kompatibilní s EtherNet/IP®

  • CE Marking
  • UL Listing(c/us)

Specifikace

Model

DL-EP1*1

Indikátor

Indikátor připojení/aktivity (LINK/ACT): zelená dioda LED, indikátor stavu modulu (MS): 2barevná dioda LED (zelená/červená),
indikátor stavu sítě (NS): 2barevná dioda LED (zelená/červená), indikátor komunikace se senzorem (D-bus): 2barevná dioda LED (zelená/červená)

Specifikace ethernetového připojení

Kompatibilní standardy

IEEE802.3 (10BASE-T)/IEEE802.3u (100BASE-TX)

Přenosová rychlost

10 Mb/s (10BASE-T) / 100Mb/s (100BASE-TX)

Přenosové rozhraní

Kabel STP nebo kabel UTP kategorie 3 nebo vyšší (10BASE-T) / kabel STP nebo kabel UTP kategorie 5 nebo vyšší (100BASE-TX)

Maximální délka kabelu

100 m (vzdálenost mezi jednotkou DL-EP1 a ethernetovým přepínačem)

Specifikace připojení senzoru

Připojitelné senzory

Zesilovače senzoru podporující technologii D-bus *2

Počet připojitelných senzorových jednotek

Až 15 jednotek

Specifikace ethernetového připojení

Maximální počet připojitelných rozbočovačů

4 (10BASE-T)/2 (100BASE-TX)

Specifikace rozhraní EtherNet/IP®

Kompatibilní funkce

Cyklická komunikace (Implicit messaging)
Komunikace prostřednictvím zpráv (Explicit messaging)
Kompatibilní s UCMM a třídou 3

Počet připojení

64

RPI (přenosový cyklus)

0,5 až 10 000 ms (jednotka 0,5 ms)

Tolerovatelná šířka pásma komunikace pro cyklickou komunikaci

6000pps

Zkouška konformity

Kompatibilní s verzí A7

Napájecí napětí

20 až 30 V DC, včetně zvlnění (p-p) 10 % (napětí je dodáváno z připojeného zesilovače senzoru)

Spotřeba energie

1500 mW nebo méně (při 30 V, max. 50 mA)

Odolnost vůči prostředí

Stupeň znečištění

2

Okolní teplota

-20 až +55 °C (bez namrzání)

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 2 hodiny ve směru každé z os X, Y a Z

Materiál

Kryt hlavní jednotky: polykarbonát

Hmotnost

Cca 70 g

*1 Pokyny k připojení se senzorem naleznete v Návodu k použití
*2 ƒ„D-bus“ je název systému společnosti KEYENCE, jehož účelem je šetřit kabeláž zesilovačů senzoru.

Datový list (PDF) Další modely