Digitální senzory RGB s optickými vlákny

Řada CZ

Katalogy Zobrazit katalog

Výroba tohoto modelu byla ukončena.

Doporučené alternativní produkty: Typ s vláknem, kabelový typ - LR-WF10

Jednotka zesilovače, hlavní jednotka, NPN CZ-K1

CZ-K1 - Jednotka zesilovače, hlavní jednotka, NPN

  • CE Marking

Specifikace

Model

CZ-K1

Výstup

NPN

Světelný zdroj

Červená dioda LED, zelená dioda LED, modrá dioda LED

Doba odezvy

300 µs / 1 ms (volitelné přepínačem)

Kontrolka

Výstup: Červená dioda LED, kalibrace: Oranžová dioda LED, externí vstup synchronizace: Zelená dioda LED,
Míra shody / intenzita přijatého světla: LCD (červená/zelená)

Indikace chyby

Nadměrná intenzita světla, nedostatečná intenzita světla, nedostatečný barevný rozdíl

Metoda kalibrace

Jednobodová/dvoubodová kalibrace (volitelné přepínačem)

Nastavení hodnoty tolerance

Nastavení numerické hodnoty na digitálním displeji

Režim diferenciace

Režim C/C + režim I/režim I (přepínatelné)

Funkce časovače

Časovač zpoždění vypnutí (40 ms) / časovač vypnutí (volitelné přepínačem)

Výběr výstupu

Výstup shody: aktivuje se, jestliže barva cíle odpovídá zaregistrované barvě.
Výstup neshody: aktivuje se, jestliže se barva cíle liší od zaregistrované barvy. (volba přepínačem)

Externí vstup synchronizace

Rychlost odezvy: max. 500 ms

Externí vstup kalibrace

Doba odezvy vstupu: min. 20 ms

Výběr registrované barvy

8řadový výběr (pomocí externího vstupu),
beznapěťový vstup, doba odezvy vstupu: min. 20 ms

Řídicí výstup

NPN: max. 40 V DC (max. 100 mA), zbytkové napětí: max. 1,0 V

Ochranný obvod

Ochrana proti přepólování (napájecí zdroj),
nadproudová ochrana (výstup), tlumič přepětí (výstup)

Jmenovité hodnoty

Napájecí napětí

12 až 24 V DC ± 10 %, zvlnění (P-P) 10 % nebo méně

Spotřeba proudu

75 mA nebo méně

Odolnost vůči prostředí

Okolní světlo

Žárovka: 5000 lx, Sluneční světlo: max. 10 000 lx

Okolní teplota

–10 až +55 °C (bez namrzání)*1

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 2 hodiny ve směru každé z os X, Y a Z

Odolnost proti nárazu

500 m/s2; 3krát ve směru osy X, Y a Z

Materiál pouzdra

Polykarbonát

Hmotnost

Cca 115 g (včetně 2m kabelu)

*1 V případě rozšíření se okolní teplota liší podle níže uvedených podmínek. Dbejte, aby byly jednotky namontovány na lištu DIN (připevněnou ke kovové desce) a výstupní proud byl 20 mA nebo nižší. V případě rozšíření

Další modely