Fotoelektrické senzory se samostatným zesilovačem

Řada PS-T

Výroba tohoto modelu byla ukončena.
Naše společnost během přepravy zboží zajištuje certifikační standard.

Jednotka zesilovače, rozšiřující jednotka, PNP PS-T2P

PS-T2P - Jednotka zesilovače, rozšiřující jednotka, PNP

  • CE Marking

Specifikace

Model

PS-T2P

Typ

Jednovodičové připojení

Výstup

PNP

Doba odezvy

500 µs

Provozní režim

LIGHT-ON/DARK-ON (volba přepínačem)

Kontrolka

Výstupní indikátor: Červená dioda LED, indikátor stabilního provozu: Zelená dioda LED, indikátor kalibrace: Žlutá dioda LED

Funkce časovače

Zpoždění zapnutí: 40 ms, zpoždění vypnutí: 40 ms, časovač vypnutí (volitelné přepínačem)

Signál externího vstupu kalibrace

Beznapěťový vstup (kontaktní, polovodičový)

Řídicí výstup

PNP: max. 100 mA (max. 30 V), zbytkové napětí: max. 1 V

Výstup stability

PNP: max. 50 mA (max. 30 V), zbytkové napětí: max. 1 V *1

Ochranný obvod

Ochrana proti přepólování, nadproudová ochrana, tlumič přepětí

Více připojení k rozšiřujícím jednotkám

Lze připojit až 16 rozšiřujících jednotek (celkem 17 jednotek)

Jmenovité hodnoty

Napájecí napětí

12 až 24 V DC ± 10 %, zvlnění (P-P) 10 % nebo méně

Spotřeba proudu

35 mA nebo méně

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

–10 až +55 °C (bez namrzání)*2

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 2 hodiny ve směru každé z os X, Y a Z

Odolnost proti nárazu

500 m/s2; 3krát ve směru osy X, Y a Z

Materiál pouzdra

Tělo/kryt: Polykarbonát

Hmotnost

Cca 40 g (včetně 2m kabelu)

*1 Napájení PS-T2 (P)/T0 se přivádí pomocí PS-T1, FS-T1, FS-M1 nebo FS-R0.
*2 Při připojení více jednotek se požadavky na okolní teplotu liší podle celkového počtu připojených jednotek.
Při 3 až 10 jednotkách: –10 až +50 °C (14 až 122 °F)
Při 11 až 16 jednotkách: –10 až +45 °C (14 až 113 °F)
V případě připojení více jednotek dbejte, aby byly namontovány na kovovou lištu DIN. Dbejte na to, aby výstupní proud nepřesáhl 20 mA.

Datový list (PDF) Další modely