Rozšiřující jednotka zesilovače senzoru IX-H2050

IX-H2050 - Rozšiřující jednotka zesilovače senzoru

  • CE Marking
  • CSA

Specifikace

Model

IX-H2050

Hlavní jednotka / rozšiřující jednotka

Rozšiřující jednotka

Zobrazení

Minimální zobrazovaná jednotka

Osa Z

10 μm *1

Osa X

50 μm *1

Rozsah zobrazení

Osa Z

±999,99 až ±999 mm (se 4 volitelnými kroky) *1

Osa X

±999,95 až ±999 mm (se 4 volitelnými kroky) *1

Nástroje

Režim skenování

Výška, výškový rozdíl, průměrná výška, výška pinu, Max./Min., výška oblasti, detekce jasu, šířka, výpočet výškového rozdílu, výpočet tloušťky, úprava pozice, úprava na 1 ose,
úprava na 2 osách (max. počet nastavení) Vyhodnocení: 16 nástrojů, úprava pozice: 1 nástroj *2

Čárový režim

Výška (prům./max./min.), výškový rozdíl (prům./max./min.), poloha hrany, šířka/průměr, výpočet výškového rozdílu/šířky, výpočet tloušťky, úprava pozice,
úprava náklonu (max. počet nastavení) Vyhodnocení: 16 nástrojů *3, úprava pozice: 1 nástroj, úprava náklonu: 1 nástroj *2

Jiné funkce

Společné

ZERO/offset, úprava provozní prahové hodnoty, 2bodová kalibrace, směr detekce, kontrola chyby korekce pozice, záznam ZERO/offset, režim záznamu (HDR), přidání informací o datu/času senzoru, přepínání N.O./N.C, I/O monitor,
automatické nastavení jasu, osvětlení (ON/OFF), podmínky celkového posuzování, přepínání NPN/PNP, souběžný vstup hlavní jednotky / rozšiřující jednotky, prevence vzájemné interference, zabezpečení

Režim skenování

Rozsah detekce, pozice detekce (malá/standardní/veliká), režim detekce, eliminace šumu detekce, režim zobrazování (vysoký přírůstek), korekce náklonu (pevná korekce nebo korekce v reálném čase), odstranění odlesků, vstup
spouštěče (interní/externí), interval spouštěče, zpoždění spouštěče, chyba spouštěče, černobílý histogram, histogram výšky plochy, pevná referenční oblast, obrys masky, rozsah rotace, zobrazení výškových dat na displeji nastavení
nástroje, funkce změny měřítka

Čárový režim

Průměrný počet, úprava pozice laseru, vstup časování, korekce náklonu hlavy (pouze pevná), odstranění okolního světla pro měření, funkce přidržení, nastavení alarmu,
metoda detekce (průměr/max./min.), úprava citlivosti laseru, filtr průměrování, mediánový filtr, mediánový filtr osy X

Vstup

Vstup

Možnost přepínání mezi beznapěťovým vstupem a napěťovým vstupem
Pro beznapěťový vstup: Spínací napětí 2 V nebo nižší, vypínací proud 0,1 mA nebo nižší, spínací proud 2 mA (zkrat)
Pro napěťový vstup: Maximální vstupní napětí 26,4 V, Spínací napětí 18 V nebo vyšší, vypínací proud 0,2 mA nebo nižší, spínací proud 2 mA (pro 24 V)

Počet vstupů

8 (IN1 až IN8)

Funkce

IN1: Externí spoušť ↑↓ / Vstup časování, IN2 až IN8: Aktivace přiřazením volitelných funkcí
Přiřaditelné funkce: přepínání programů, zastavení emise laseru, ZERO/offset (dávka), reset (pouze při chybě), reset (pouze hodnota pro posuzování), reset (hodnota pro posuzování a chyba)

Výstup

Výstup

Výstup otevřeného kolektoru, možnost přepínání NPN/PNP, možnost přepínání N.O./N.C.
Pro výstup otevřeného kolektoru NPN: maximální jmenovitá hodnota 26,4 V, 50 mA (20 mA v případě připojení k rozšiřující jednotce), zbytkové napětí 1,5 V anebo nižší
Pro výstup otevřeného kolektoru PNP: maximální jmenovitá hodnota 26,4 V, 50 mA (20 mA v případě připojení k rozšiřující jednotce), zbytkové napětí 2 V anebo nižší

Počet výstupů

10 (OUT1 až OUT10)

Funkce

Aktivace přiřazením volitelných funkcí
Přiřaditelné funkce: Celkový výsledek hodnocení (Vše OK, jakýkoli OK, OK/CHYBA), chod, zaneprázdněno, chyba, výsledek úpravy pozice, výsledek úpravy náklonu, výsledek logické operace pro jednotlivé nástroje,
černobílá oblast / výsledek nástroje pro oblast výšky (OK/CHYBA), výška / odsazení / max./min. / výsledek nástroje pro výpočty (OK/CHYBA/VYSOKÝ/NÍZKÝ), alarm

Analogový napěťový výstup

Není k dispozici

Analogový proudový výstup

Počet programů

32

Statistické informace

Režim skenování: odměřená hodnota/stupeň shody (max., min., průměr), doba zpracování (nejnovější, max., min., průměr), počet (počet OK/počet chyb/počet spouštěčů)
Liniový režim: detekovaná hodnota / stupeň shody (max., min., průměr), počet (počet OK / počet chyb / počet spouštěčů) *1 *4

Historie detekce

Uložená historie

Režim skenování

50 (Funkce FTP klienta: Aktivováno/Režim vysokého rozlišení: Aktivováno)
80 (Funkce FTP klienta: Aktivováno/Režim vysokého rozlišení: Deaktivováno)
70 (Funkce FTP klienta: Deaktivováno/Režim vysokého rozlišení: Aktivováno)
100 (Funkce FTP klienta: Deaktivováno/Režim vysokého rozlišení: Deaktivováno)
*5

Liniový režim

400 (Funkce FTP klienta: Aktivováno/Režim vysokého rozlišení: —)
500 (Funkce FTP klienta: Deaktivováno/Režim vysokého rozlišení: —)
*5

Podmínky ukládání

Lze vybrat Pouze NG / Vše *5

Přenos dat snímku (funkce FTP klienta)

Cíl

FTP server

Metoda

Lze vybrat bmp, jpeg a txt

Podmínky

4 podmínky
Přiřaditelné funkce: Vše, Celkový výsledek hodnocení (OK/CHYBA), Výsledek hodnocení jednotlivých nástrojů (OK/(CHYBA a ALM)) a Výsledek logické operace pro jednotlivé nástroje (OK/CHYBA)

Ethernet

Standard

Není k dispozici *6

Konektor

Kompatibilita rozhraní

CC-Link, DeviceNetTM, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, RS-232C, výstup BCD, PROFINET, PROFIBUS, neprocedurální komunikace TCP/IP *7

Počet připojitelných jednotek

Hlavní jednotky: 1, rozšiřující jednotky: 1, komunikační jednotky (DL): 1

Jmenovité hodnoty

Napájecí napětí

Přiváděno z hlavní jednotky

Spotřeba proudu

Max. 1,9 A anebo méně (pouze s hlavní jednotkou: 0,8 A anebo méně, s rozšířením jednotky: 1,9 A anebo méně) (kromě výstupní zátěže) *8

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

0 až +50°C (nemrznoucí)

Relativní vlhkost

35 až 85% RV (bez kondenzace)

Materiál

Kryt hlavní jednotky: PC / napájecí konektor: PA, POM / konektor analogového výstupu: PA, POM / konektor I/O: PA / konektor hlavy: galvanizace (zinek + Ni), PA /
ethernetový konektor: slitina mědi + galvanizace (Ni) /zadní chladič: hliník / fixační prvek zadní kolejničky DIN hlavní jednotky: POM / typový štítek: PC

Hmotnost

Cca 190 g

*1 Pro zobrazení na ovládacím panelu anebo v počítačovém softwaru řady IX.
*2 Konfigurovatelné pro každý program.
*3 S nástrojem na měření průměru lze použít až 8 nástrojů.
*4 Když jsou nastaveny funkce přidržení vzorku (okraj), přidržení vrcholu/dolní části/P-P (úroveň/okraj).
*5 Ukládá do vnitřní paměti zesilovače senzoru. Historii detekce uloženou v zesilovači senzoru lze zálohovat do počítače pomocí paměťové karty USB připojené k ovládacímu panelu řady IX anebo k počítačovému softwaru.
*6 Pro připojení k ovládacímu panelu řady IX anebo počítačovému softwaru. Konektor RJ45 hlavní jednotky se používá na připojení k rozšiřující jednotce.
*7 Když se používá zařízení řady DL. Informace o dalších rozhraních získáte od společnosti KEYENCE.
*8 Součástí je komunikační jednotka řady DL.

Další modely