Výroba tohoto modelu byla ukončena.

Rozšiřující jednotka zesilovače pro IV-G IV-G15

IV-G15 - Rozšiřující jednotka zesilovače pro IV-G

  • CE Marking
  • UL Recognition(c/us)

Specifikace

Model

IV-G15

Typ

Rozšiřující jednotka

Nástroje

Typ

Detekce tvaru, oblast*1, barevná oblast*2, úprava polohy

Číslo

Detekční nástroje: 16 nástrojů, nástroj pro úpravu pozice: 1 nástroj*3

Nastavení přepínání (programŮ)

32 programů

Historie snímků

Čísla

Je-li použit typ s barevnou hlavou: 100 snímků*4, je-li použit typ s černobílou hlavou: 300 snímků*5*6

Stav

Volba NG/vše*7

Informace o analýze

Vypnutí / statistiky / histogramy lze přepínat
Statistiky: Doba zpracování (poslední hodnota, maximum, minimum, průměr), počet OK, počet NG, počty spouštěčů, chyby spouštěčů, výpis výsledků hodnocení podle nástrojů
Histogramy: Histogram, stupeň shody (poslední hodnota, maximum, minimum, průměr), počet OK, počet NG*8

Jiné funkce

HDR, HighGain, barevné filtry*2, digitální zoom (2x, 4x)*9, korekce jasu, korekce náklonu, vyvážení bílé*2, maskování, oblast maskování, zkušební chod, ToolAutoTune, monitor vstupu,
test výstupu, nastavení zabezpečení, simulátor, prevence vzájemného rušení, výstup celkového výsledku hodnocení, přímé připojení (2 a více jednotek), výpis detekujících senzorů, indikace chyb

Indikátory

PWR/ERR, OUT, TRIG, STATUS, LINK/ACT

Vstup

Typ

Beznapěťový/napěťový vstup je přepínatelný
Pro beznapěťový vstup: Spínací napětí 2 V nebo nižší, vypínací proud 0,1 mA nebo nižší, spínací proud 2 mA nebo nižší (zkrat)
Pro napěťový vstup: Maximální vstupní napětí 26,4 V, spínací napětí 18 V nebo vyšší, vypínací proud 0,2 mA nebo nižší, spínací proud 2 mA (při 24 V)

Vstupy

6 výstupů (IN1 až IN6)

Funkce

IN1: Externí trigger, IN2 až IN6: Aktivace přiřazením volitelných funkcí
Přiřaditelné funkce: Přepínání programů, vymazání chyby, externí registrace hlavního snímku, simultánní vstup z hlavní jednotky a rozšiřující jednotky

Výstup

Typ

Výstup otevřeného kolektoru NPN/PNP lze přepínat, N.O./N.C. lze přepínat
Pro výstup otevřeného kolektoru NPN: Maximální jmenovité napětí 26,4 V 50 mA (20 mA v případě napojení na rozšiřující jednotku [IV-G15]), zbytkové napětí 1,5 V nebo méně
Pro výstup otevřeného kolektoru PNP: Maximální jmenovité napětí 26,4 V 50 mA (20 mA v případě napojení na rozšiřující jednotku [IV-G15]), zbytkové napětí 2 V nebo méně

Výstupy

8 výstupů (OUT1 až OUT8)

Funkce

Aktivace přiřazením volitelných funkcí
Přiřaditelné funkce: Celkový výsledek hodnocení, CHOD, ZANEPRÁZDNĚNO, chyba, výsledek úpravy pozice, výsledek hodnocení jednotlivých nástrojů,
výsledek logické operace pro jednotlivé nástroje, logický výstup hlavní jednotky / rozšiřující jednotky

Ethernet

Standard

100BASE-TX/10BASE-T*10

Konektor

8pinový konektor RJ-45*11

Síťová funkce

FTP klient, EtherNet/IPTM, PROFINET

Jmenovité hodnoty

Napájecí napětí

Poskytováno z hlavní jednotky

Spotřeba proudu

0,8 A nebo méně. 1,5 A nebo méně, když je použita také rozšiřující jednotka (IV-G15). (Výstupní zatížení je vyloučeno.)

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

0 až +50 °C (bez zamrzání)*12

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Materiál

Kryt hlavní jednotky: polykarbonát

Hmotnost

Cca 150 g

*1 Pouze černobílý typ
*2 Pouze barevný typ
*3 Nástroje lze instalovat pomocí programů.
*4 Je-li použita funkce FTP klienta: 70 snímků
*5 Je-li použita funkce FTP klienta: 210 snímků
*6 Ukládá do vnitřní paměti zesilovače senzoru. Snímky ukládané do zesilovače senzoru lze zálohovat na paměťové zařízení USB připojené k inteligentnímu monitoru (IV-M30) nebo do počítače pomocí softwaru pro zařízení řady IV/IV-G (IV-H1).
*7 Ukládá data do interní paměti zesilovače senzoru. Snímky ukládané do zesilovače senzoru lze zálohovat na paměťové zařízení USB připojené k inteligentnímu monitoru (IV-M30) nebo do počítače pomocí softwaru pro zařízení řady IV/IV-G (IV-H1).
*8 Lze zobrazit na inteligentním monitoru (IV-M30) nebo pomocí softwaru řady IV/IV-G (IV-H1).
*9 Dostupné pro barevný i černobílý typ
*10 Pro připojení k inteligentnímu monitoru (IV-M30) nebo k softwaru pro řadu IV/IV-G (IV-H1).
*11 Slouží k připojení k inteligentnímu monitoru (IV-M30) nebo k softwaru pro řadu IV/IV-G (IV-H1).
*12 Při upevňování zesilovače senzoru na lištu DIN upevněte zesilovač senzoru na kovovou desku.

Další modely