Elektrostatický senzor Řada SK

Snadná digitalizace a uchovávání dat o statické elektřině

Efektivní vizualizace statické elektřiny na pracovišti

Řada SK - Elektrostatický senzor

Řada SK usnadňuje okamžitou kontrolu úrovní statické elektřiny na produktech a plochách v celém výrobním prostředí. Řadu SK můžete také použít k potvrzení účinnosti eliminátorů statické elektřiny a ke kontrole teploty či úrovně vlhkosti.

Vlastnosti

Nabídka produktů

Vyberte si mezi praktickým ručním typem, který zjednodušuje měření statické elektřiny, a kompaktním senzorovým typem pro nepřetržité měření statické elektřiny na výrobních linkách.

Vysoce přesná měření s širokým rozsahem

Společnost KEYENCE vychází vstříc vašim požadavkům, ať už jde o vysoce přesná měření s jednotkou zobrazení 1 volt nebo o měření objektů s vysokým nábojem až do hodnoty ±50 kV.

Funkce monitorování náboje

Model SK-H050 je vybaven funkcí monitorování náboje, která provádí měření rychlosti eliminace elektrostatického náboje a iontovou rovnováhu. Obě tyto hodnoty označují schopnost ionizátoru eliminovat statickou elektřinu. Tímto způsobem mohou uživatelé pohodlně měřit kapacitu eliminace elektrostatického náboje svého ionizátoru.

* Je vyžadována monitorovací jednotka ionizátoru SK-H055, která je prodávána samostatně.

STATICKÁ ELEKTŘINA + VLHKOST Souběžné měření

Vztah mezi vlhkostí a elektrostatickým nábojem (typický příklad)

Měření statické elektřiny a vlhkosti současně umožňuje identifikovat potenciálně problematická místa související s elektrostatickým nábojem a připravuje cestu pro optimální opatření proti statické elektřině.