Ionizátor SJ-F700

SJ-F700 - Ionizátor

*Vezměte prosím na vědomí, že příslušenství zobrazené na obrázku je pouze ilustrativní a nemusí být součástí produktu.

Software

  • CE Marking
  • CSA

Specifikace

Model

SJ-F700

Metoda aplikace napětí

Proměnlivé stejnosměrné napětí

Použité napětí

Max. ±8200 V

Metoda regulace iontové rovnováhy

Multi-I.C.C

Iontová rovnováha

Při používání senzoru SJ-FB01: ±1 V *1*2
Když není používán senzor SJ-FB01: ±3 V *1*2

Doba eliminace elektrostatického náboje

Cca 0,5 s *3*2

Montážní vzdálenost

50 mm nebo více

Maximální objem vzduchu

4,8 m3/min

Hustota ozonu

0,005 ppm nebo menší

Uložená data

Položky

Datum/čas, úroveň iontů, úroveň elektrostatického náboje, průtok vzduchu, stav jednotky,
různé prahové hodnoty, iontová rovnováha, teplota, vlhkost vzduchu *4

Vzorkovací frekvence

0,1 s

Historie dat

Data ukládaná každou hodinu

Protokol událostí

Uložené události: Chyby, varování, překročení prahové hodnoty úrovně nabití, překročení
prahové hodnoty iontové rovnováhy, spuštění/zastavení eliminace elektrostatického náboje,
zapnutí/vypnutí napájení, čistý provoz Úroveň nabití / rovnováha iontů mimo prahovou hodnotu /
událost se spustí, když: Data ukládaná 30 sekund před událostí a 30 sekund po události

Další funkce

Automatické čištění, zpětná vazba senzoru

Vstup

IN1

Vstup zastavení eliminace elektrostatického náboje

Obousměrný napěťový vstup
Maximální vstupní napětí: 26,4 V, spínací napětí: 18 V nebo vyšší,
vypínací proud: 0,1 mA nebo nižší, zapínací proud: 3 mA nebo nižší (pro 24 V)

IN2

Čistý vstup

IN3

Vstup spuštění události

Výstup

Výstup relé foto MOS, přepínatelné N.O./N.C,
Maximální jmenovitá hodnota: 26,4 V (50 mA), zbytkové napětí při zapnutí: 1 V či méně

Výstup

Počet výstupů

3 (OUT1 až OUT3)

Funkce

Přiřaditelné funkce: Stav eliminace elektrostatického náboje, alarm úrovně iontů, alarm
stavu, alarm rychlosti otáčení ventilátoru, překročení prahu úrovně nabití, chyba systému,
jiná chyba, alarm chyby instalace, překročení prahu iontové rovnováhy, detekce nabitého
předmětu, chyba zpětnovazebního snímače *5

Ethernet

Standardní

100BASE-TX

Konektor

8pinový konektor RJ-45

Jmenovité hodnoty

Napájecí napětí

24 V DC ±10 % nebo speciální napájecí adaptér (OP-88766)

Spotřeba proudu

Normální (včetně vstupního/ výstupního zatížení): 1,6 A nebo méně
Normální (vyjma vstupního/ výstupního zatížení): 1,45 A nebo méně
Režim ECO: 0,18 A (typická hodnota) *6

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

0 až +40 °C (0 až +45 °C při použití OP-88767 nebo OP-88768)

Relativní vlhkost

RV 35 až 85 % (bez kondenzace)

Kategorie přepětí

I

Stupeň znečištění

2

Materiál

Pouzdro: PC / ABS*7, přední kryt výdechu: SUS, zadní kryt sání: SUS, clony: PC /ABS*7, krycí fólie
displeje: PC, ovládací tlačítka: PC, izolační pryž montážního adaptéru: silikonová pryž, spodní
izolační pryž: polyuretan, montážní přípravek: PBT, svorkovnice: LCP, ethernetový konektor: mosaz
(pocínovaná), konektor napájecího adaptéru: PBT, přiložené šrouby: železo (trojmocný chroman)

Hmotnost

Cca 1,2 kg

*1 Ve vzdálenosti 300 mm při minimálním průtoku vzduchu, rovných lamelách a 65% relativní vlhkosti
*2 Provedeno v souladu s následujícími normami: ANSI-ESD-STM3.1, RCJS-TR-5-4, JIS C 61340-4-7, IEC61340-4-7ED.2
*3 Ve vzdálenosti 300 mm při maximálním průtoku vzduchu a rovných lamelách
*4 Iontová rovnováha, teplota a vlhkost jsou k dispozici pouze při použití senzoru SJ-FB01
*5 Alarm chyby instalace, překročení prahu iontové rovnováhy, detekce nabitých předmětů a chyba zpětnovazebního senzoru jsou k dispozici pouze při použití senzoru SJ-FB01
*6 Vstup/výstup se nepoužívá; vstup 24 V DC.
*7 Stupeň prevence trvalého elektrostatického náboje

Datový list (PDF) Další modely