Vysokorychlostní tyčový eliminátor elektrostatického náboje

Řada SJ-H

Katalogy Zobrazit katalog

Hlavní jednotka tyčového typu, standardní model, 600 mm SJ-H060A

SJ-H060A - Hlavní jednotka tyčového typu, standardní model, 600 mm

  • CE Marking
  • CSA

Specifikace

Model

SJ-H060A

Typ

HA

Metoda generování iontů

Metoda korónového výboje

Konstrukce

Typ připojení s odolností proti otřesu

Metoda aplikace napětí / použité napětí

Metoda pulzního AC/±7000 V

Metoda regulace iontové rovnováhy

Duální metoda I.C.C.

Iontová rovnováha

±30 V *1

Provozní vzdálenost

50 až 2000 mm

Řídicí vstup

Otevřený kolektor NPN či beznapěťový kontaktní signál

Řídicí výstup

Fotoelektrické relé, typ NPN, max. 100 mA (max. 40 V)

Hlavní funkce

Stavový alarm, alarm iontové úrovně, výstup alarmu

Připojovací port pro čištění vzduchem

Rc 1/8

Tlak dodávaného vzduchu pro čištění vzduchem

0,5 MPa nebo méně

Účinná délka

600 mm *2

Počet elektrod

8

Délka tyče pro eliminaci elektrostatického náboje

560 mm

Jmenovité hodnoty

Napájecí napětí

24 V až 36 VDC ±10%

Spotřeba proudu

560 mA (při 24 VDC)/400 mA (při 36 VDC)

Kategorie přepětí

I

Stupeň znečištění

2

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

0 až +40°C

Relativní vlhkost

35 až 85% RH (nekondenzující)

Materiál

Elektrodová sonda

Wolfram

Hlavní jednotka

Pryskyřice ABS/PC

Hmotnost

Tyč pro eliminaci elektrostatického náboje

780 g

*1 Hodnota byla naměřena za následujících podmínek
Průtok pod 0,3 m/s
Provozní vzdálenost: 300 mm (22 Hz), 600 mm (10 Hz), 1500 mm (1 Hz)
Okolní teplota při provozu: 0 až +40°C
Okolní vlhkost při provozu: 35 až 65% RH
*2 Účinná délka se určuje na základě rozsahu eliminace statické elektřiny ve vzdálenosti 50 mm.

Další modely