Vysokorychlostní tyčový eliminátor elektrostatického náboje

Řada SJ-H

Katalogy Zobrazit katalog

Hlavní jednotka tyčového typu, standardní model, 1800 mm SJ-H180A

SJ-H180A - Hlavní jednotka tyčového typu, standardní model, 1800 mm

  • CE Marking
  • CSA

Specifikace

Model

SJ-H180A

Typ

HA

Metoda generování iontů

Metoda korónového výboje

Konstrukce

Nárazuvzdorný, spřažený typ

Metoda aplikace napětí / použité napětí

Metoda impulzního napětí AC / ±7000 V

Metoda regulace iontové rovnováhy

Duální systém I.C.C.

Iontová rovnováha

±30 V*1

Provozní vzdálenost

50 až 2 000 mm

Řídicí vstup

Otevřený kolektor NPN nebo beznapěťový kontaktní signál

Řídicí výstup

Fotorelé typu NPN, max. 100 mA (max. na 40 V)

Hlavní funkce

Výstup alarmu stavu, výstup alarmu koncentrace iontů, výstup alarmu

Připojovací port pro čištění vzduchem

Rc 1/8

Tlak dodávaného vzduchu pro čištění vzduchem

0,5 MPa nebo méně

Účinná délka

1 800 mm*2

Počet elektrod

28

Délka tyče pro eliminaci elektrostatického náboje

1 760 mm

Jmenovité hodnoty

Napájecí napětí

24 až 36 V DC ± 10 %

Spotřeba proudu

500 mA (při 24 V DC)/350 mA (při 36 V DC)

Kategorie přepětí

I

Stupeň znečištění

2

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

0 až +40 °C

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Materiál

Elektrodová sonda

Wolfram

Hlavní jednotka

Pryskyřice ABS/PC

Hmotnost

Tyč pro eliminaci elektrostatického náboje

1 750 g

*1 Hodnota je změřena za následujících podmínek.
*2 Účinná délka je stanovena na základě rozsahu eliminace elektrostatického náboje ve vzdálenosti 50 mm.

Další modely