Vysoce výkonný mikroeliminátor elektrostatického náboje

Řada SJ-M

Katalogy Zobrazit katalog

Výroba tohoto modelu byla ukončena.

Doporučené alternativní produkty: Jednotka zesilovače bodového typu - SJ-M200

Jednotka zesilovače bodového typu SJ-M100

SJ-M100 - Jednotka zesilovače bodového typu

  • CE Marking

Specifikace

Model

SJ-M100

Typ

Řídicí jednotka

Metoda aplikace napětí

Metoda impulzního napětí AC

Použité napětí

±5,5 kV

Jmenovité výstupní napětí

±6 kV

Metoda regulace iontové rovnováhy

Metoda I.C.C.

Doba eliminace elektrostatického náboje

Max. 0,5 s*1

Iontová rovnováha

±15 V*2

Tlak dodávaného vzduchu pro čištění vzduchem

0,001 až 0,5 MPa*3

Řídicí vstup

Vstup zastavení eliminace elektrostatického náboje

Beznapěťový vstup

Řídicí výstup

Výstup alarmu

Otevřený kolektor NPN 100 mA (40 V nebo méně)

Výstup alarmu úrovně iontů

Výstup alarmu stavu

Jmenovité hodnoty

Napájecí napětí

24 V DC ±10 %

Spotřeba proudu

450 mA nebo méně

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

0 až +40 °C

Relativní vlhkost

35 až 65 % RV (bez kondenzace)*3

Hmotnost

Cca 300 g

*1 Při montážní vzdálenosti 50 mm, průtoku vzduchu 60 Nl/min (okolní teplota 20 až 30 °C, relativní vlhkost 40 až 60 %)
*2 Při montážní vzdálenosti 50 mm, průtoku vzduchu 20 Nl/min (okolní teplota 20 až 30 °C, relativní vlhkost 40 až 60 %)
*3 Informace o snížení vlhkosti a tlaku, pokud okolní teplota přesahuje 35 °C, získáte u společnosti KEYENCE. Použijte čistý suchý vzduch s dodanou kapalinou s rosným bodem –20 °C nebo nižším. Minimální průtočné množství vzduchu se mění podle trysky. Informace o trysce získáte u společnosti KEYENCE.

Další modely