Výroba tohoto modelu byla ukončena.
Naše společnost během přepravy zboží zajištuje certifikační standard.

Doporučené alternativní produkty: Intuitivní kamerový systém - Řada CV-X

Řídicí jednotka CV-5501P

Specifikace

Model

CV-5501P

Počet pixelů

Je-li připojen
CV-200C/S200C/H200C/200M/S200M/H200M
• Režim 2 megapixelů: 1600 (š) x 1200 (v), cca
1 920 000 pixelů
• Režim 1 megapixel: 1024 (š) x 960 (v), cca
980 000 pixelů
Je-li připojen CV-H100C/H100M
• Režim 1 megapixel: 1000 (š) x 1000 (v), cca
1 000 000 pixelů
Je-li připojen
CV-035C/S035C/H035C/035M/S035M/H035M
• Režim 240 000 pixelů: 512 (š) x 480 (v), cca
240 000 pixelů
• Režim 310 000 pixelů: 640 (š) x 480 (v), cca
310 000 pixelů

Vstup kamery

• Dvě barevné/černobílé
kamery (kompatibilní s
modely CV-H200C/200C/
S200C/H100C/035C/
S035C/H035C/200M/
S200M/H100M/035M/
S035M/H035M, je možné
smíšené připojení)
• Lze připojit dvě další
kamery s použitím
rozšiřující jednotky CV-E500.
Lze připojit
až čtyři
kamery.

Hlavní proces pro zpracování obrazu

DSP (vysokorychlostní)

Počet registrovaných nastavení

Každá karta SD 1 a 2 pojme až 1000 programů (záleží na velikosti karty SD
a na velikosti programů), lze přepínat externě

Počet obrazovek, které lze zaregistrovat

Max. 1000 oken na každý program (podle velikosti karty SD),
Možnost ukládání s kompresí

Kapacita vnitřní paměti

Pozice pro kartu SD x 2 (kompatibilní s SDHC)
Kompatibilní s OP-87133 (512 MB: standard na pozici SD1 pro CV-5501/5001),
CA-SD1G (1GB: standard na pozici SD1 pro CV-5701), CA-SD4G (4GB: SDHC)

Nastavení okna

Oblast měření

128 míst na program

Oblast maskování

4 místa na oblast

Funkce extrakce barvy (pouze v případě připojení barevné kamery)

Binární barvy, barevné odstíny, šedá, průměrná šedá RGB (barvy lze definovat
číselně hodnotami HSV)
Kompatibilní s kopírováním 1:n

Nástroj měření

Měření oblasti

Tvary jsou obdélník, otočený obdélník, kružnice, ovál, kruh, oblouk nebo mnohoúhelník (až 12stranný),
detekce okraje obdélníkové oblasti nebo detekce okraje kruhové oblasti

Detekce polohy

Hledání vzoru

• Je možné vícenásobné hledání jak pro oblast vzorů, tak pro oblast hledání. Tvary jsou obdélník,
otočený obdélník, kružnice, ovál, kruh, oblouk a mnohoúhelník (až 12stranný).
• Oblast vzorů lze zamaskovat (4 polohy/oblast).

V-hledání

• Současně lze vyhledat až 256 vzorů jak v oblasti vzorů, tak
v oblasti hledání. Tvary jsou obdélník, otočený obdélník, kružnice, ovál, kruh, oblouk a
mnohoúhelník (až 12stranný)
• Oblast vzorů lze zamaskovat (4 polohy/oblast).

ShapeTrax2

• Je možné vícenásobné hledání jak pro oblast vzorů, tak pro oblast hledání. Tvary
jsou obdélník, otočený obdélník, kružnice, ovál, kruh, oblouk a
mnohoúhelník (až 12stranný)
• Oblast vzorů lze zamaskovat (4 polohy/oblast).

Poloha hrany

• Lze měřit úhly. Tvary jsou obdélník, otočený obdélník, kružnice, ovál,
kruh, oblouk nebo mnohoúhelník (až 12stranný), detekce okraje obdélníkové oblasti
nebo detekce okraje kruhové oblasti

Poloha hrany trendu

• Z výsledků detekce lze změřit kruh nebo přímku.
• Tvary jsou obdélník, otočený obdélník, kruh a oblouk.

Blob (těžiště)

Tvary jsou obdélník, otočený obdélník, kružnice, ovál, kruh, oblouk nebo mnohoúhelník
(až 12stranný), detekce okraje obdélníkové oblasti nebo detekce okraje kruhové oblasti

Režim kontroly

Poloha hrany

Rozteč hran

Počet hran

Tvary jsou obdélník, otočený obdélník, kružnice, ovál, kruh, oblouk nebo mnohoúhelník
(až 12stranný), automaticky nastavená obdélníková nebo automaticky nastavená kruhová oblast

Úhel hrany

Tvar je obdélníkový.

Párová hrana

Tvary jsou obdélník, otočený obdélník, kružnice, ovál, kruh, oblouk nebo mnohoúhelník
(až 12stranný), automaticky nastavená obdélníková nebo automaticky nastavená kruhová oblast

Šířka hrany trendu

Tvary jsou obdélník, otočený obdélník, kruh a oblouk

Blob (charakteristické veličiny)

• Štítky, těžiště, úhel hlavní osy, Feretův průměr, obvod,
zaoblení
• Tvary jsou obdélník, otočený obdélník, kružnice, ovál, kruh, oblouk nebo mnohoúhelník
(až 12stranný), obdélníková oblast pro detekci hrany nebo kruhová oblast pro detekci hrany.

Detekce skvrn

• Detekce skvrn odečtem pomocí odečítacího filtru
• Funkce seskupování skvrn podporující detekci více skvrn a měření
jejich poloh.
• Tvary jsou obdélník, otočený obdélník, kružnice, ovál, kruh, oblouk nebo mnohoúhelník
(až 12stranný), obdélníková oblast pro detekci hrany nebo kruhová oblast pro detekci hrany.
• Podporuje měření barevného obrazu pomocí jemného rozlišení barev.

Kaz hrany trendu

• Tvary jsou obdélník, kružnice, ovál, kruh, oblouk a mnohoúhelník.
• Podporuje detekci vad s použitím přímek, kružnic, oválů a volných
přímek jako referenčních modelů.

Kontrola intenzity

Tvary jsou obdélník, otočený obdélník, kružnice, ovál, kruh, oblouk nebo mnohoúhelník
(až 12stranný), automaticky nastavená obdélníková nebo automaticky nastavená kruhová oblast

Barva (pouze pokud je připojena barevná kamera)

• Podpora měření RGB a HSB
• Tvary jsou obdélník, otočený obdélník, kružnice, ovál, kruh, oblouk nebo mnohoúhelník
(až 12stranný).

Geometrie

• Lze zohlednit výsledek výpočtu.
• Tvary jsou bod, čára a kruh.

OCR

• Rozpoznávání znaků pro nejvíce 2 řádky s 20 znaky na řádek
• Tvarem je obdélník.
• Vestavěná funkce podpory šifrování data a času

Rozhraní

Řídicí vstup

Vstup externího triggeru

2 body
Vstup kompatibilní s EV
Jmenovité hodnoty: 26,4 V nebo méně, 3
mA nebo více
Lze zvolit záznam
4 kamerami současně nebo
jednotlivě (pokud není
připojeno CV-E500,
lze pořizovat snímky
z až dvou kamer
současně ).
Pro každý vstup spouštěče lze zvolit individuální zpoždění spuštění (0 až 999 ms)

Řídicí vstup

18 vstupů
Jmenovité vstupní hodnoty 26,4 V nebo méně, 2 mA nebo více

Řídicí vstup

Univerzální výstup

27 výstupů PNP (včetně dvou výstupů FLASH připojených k externímu triggeru)

Celkový výstup komparátoru

1 výstup, otevřeného kolektoru PNP, max. 50 mA (30 V nebo méně)
Podporuje řízení podržení celkového stavu a jednorázový výstup (1 až 9999 ms).

Výstup monitoru

SVGA 800x600 (24bitová barva, 60 Hz)

Indikátor běhu

Napájení, chybový displej LED

RS-232C

Povolen výstup numerické hodnoty, obrazových dat (komprimovatelných) a kontrolní
vstup/výstup. Lze použít současně s jinými komunikačními porty.
Je podporována maximální přenosová rychlost 115 200 b/s.
Nepoužívejte pro připojení k PLC, CC-Link ani EtherNet/IPTM

Ethernet

Povolen výstup numerické hodnoty, obrazových dat (komprimovatelných) a kontrolní vstup/výstup.
Lze použít současně s jinými komunikačními porty.
100BASE-TX/10BASE-T

USB

Povolen výstup numerické hodnoty, obrazových dat (komprimovatelných) a kontrolní
vstup/výstup. Lze použít současně s jinými komunikačními porty.
Kompatibilní s USB2.0 HI-SPEED

PLC link

Povolen výstup numerické hodnoty a kontrolní vstup/výstup pomocí portu RS-232C nebo
ethernetového portu.
Následující PLC jsou podporovány přes propojovací jednotku*1:
• KEYKENCE CORP.: řada KV-700, řada KV-1000, řada KV-3000, řada KV-5000,
řada KV-5500
• Mitsubishi Electric: řada A (pouze RS-232C), řada Q, řada L
• OMRON: SYSMAC řady C (pouze RS-232C), řada CJ/CJ1
• Yaskawa Electric: řada MP900 (pouze RS-232C) / řada MP2000
Nepoužívejte pro připojení k CC-Link, RS-232C ani EtherNet/IPTM

CC-Link

Při připojení volitelné jednotky CC-Link CA-NCL10E je povolen vstup/
výstup numerických hodnot a řídicí vstup/výstup.
• Podporuje stanici vzdáleného zařízení, Ver. 2.00/1.10
• Nepoužívejte pro připojení k PLC, RS-232C ani EtherNet/IPTM

EtherNet/IPTM

Vstup/výstup numerické hodnoty a kontrolní vstup/výstup povolen při použití
ethernetového portu
• Podporuje periodickou komunikaci (max. 1 436 bajtů), podporuje komunikaci
zprávami
• Lze připojit až 128 jednotek
• Odpovídá testu souladu s požadavky verze.A5
• Nepoužívejte pro připojení k PLC, RS-232C ani CC-Link

Řízení osvětlení

Při připojení volitelné rozšiřující jednotky osvětlení se aktivují LED diody (12 V, 24
V) a řízení intenzity.
• 2 kanály na jednotku, připojení až 4 jednotek
• Podporuje funkci vícevzorového osvětlení

Funkce kontinuálního snímání

• 1 až 32násobné opakované měření (maximum, minimum a průměrné hodnoty)
• Z výsledku měření lze vyloučit chybové hodnoty.

Funkce nastavení stavu provedení

Lze nastavit, zda se mají v každém okně měření provádět výsledky (OK/NG) pro
další měření a okna výpočtů.

Funkce nastavení záznamu obrazu

Funkce nastavení oblasti zpracování

• Použitelných 980 000 pixelů (1024 (š) x 960 (v)) lze
zaznamenat z 1 980 000 pixelů (režim 1 megapixelu).
• Použitelných 240 000 pixelů (512 (š) x 480 (v))
lze zaznamenat z 320 000 pixelů (normální
režim)
Pokud je však připojena kamera CV-H035C/H035M, je podporováno pouze
240 000 pixelů z 310 000 pixelů použitých v oblasti zpracování.

Režim skenování (platí pouze při připojení černobílé kamery)

Volitelné progresivní/prokládání

Funkce nastavení řádku zahájení/ukončení snímání

Požadovanou počáteční/koncovou čáru lze nastavovat v rozsahu snímání obrazu.
Model CV-H200C/H200M umožňuje snímání nejvýše 100 čar.

Korekční funkce

Nastavení polohy

Dávka, individuální (max. 128 nastavení), X, Y, ±180° rotace.

Nastavení zesílení kamery

Úprava citlivosti, offsetu a nastavení rozsahu
(dávkové/individuální nastavení RGB a rozsahu lze vymezit pro každou ze 16 úrovní jasu. Individuální
nastavení RGB lze podporovat, je-li připojena barevná kamera)

Nastavení vyvážení bílé barvy (pouze v případě připojení barevné kamery)

Ruční nastavení pomocí bílého papíru

Funkce inverze obrazu

Může generovat zrcadlové obrazy

Funkce škálování

Kalibrační nastavení os X a Y pro každou kameru. Je podporován převod
z naměřených a vypočtených hodnot.

Funkce filtru

Počet

Stejný typ filtru lze použít až 9krát. 13 kroků.
(Pouze pro binarizaci a odčítání: 1 krok / okno)

Typ

Rozšíření, zmenšení, průměr, medián, zaostření hran, extrakce hran X, extrakce
hran Y, Sobel, Prewitt, Roberts, Laplace, binární, odečet,
nastavení osvětlení, převod kontrastu, extrakce obrazu, korekce odstínů v obrazu, rozmazání

Jazyk zobrazení

Volba japonština/angličtina/němčina/italština/francouzština/tradiční čínština/zjednodušená
čínština

Výpočetní funkce

Numerická operace

Počet nastavení

128 výpočtů / 1 program

Aritmetická operace

+, -, x, ÷

Aritmetická funkce

Čtverec, exponenciální, počítání zlomků jako jeden, zaokrouhlování zlomků, maximum, minimum, průměr, průměr v rozsahu,
druhá odmocnina, absolutní hodnota, zbytek, vzdálenost, úhel, sin, cos, tg, arcsin, arccos, arctg, π

Porovnávací operátor

<, ==, NOT

Geometrický výpočet

Vzdálenost mezi dvěma body, úhel segmentu čáry, poloměr kružnice, střed kružnice,
průměrný úhel, přímá úsečka, průsečík, vzdálenost mezi bodem a
přímkou, úhel přímky, úhel mezi dvěma zkříženými přímkami, kolmice
z bodu na přímku, kolmá sečna, středový bod

Funkce převodu souřadnic

Převod mezi souřadnými systémy, rotační matice

Funkce převodu typu

Převod konstantních souřadnic, konstantní převod souřadnic,
převod úhlových jednotek

Logický operátor

AND, OR, NOT, XOR

Funkce řazení

Výstup indexu maximální hodnoty, výstup indexu minimální hodnoty

Systémová funkce

Počet dob měření, doba měření, rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda

Funkce operace časové osy

Operátor získávání výsledků předchozího měření

Paměť příkazů

Nainstalovány jsou paměti na 1000 příkazů, které lze za provozu přepisovat z externích zařízení
nebo z konzole dálkového ovládání.

Podpůrné funkce

Statistická analýza

Počet dat

Max. 20 000 záznamů (možnost dávkového uložení na kartu SD)

Položky statistiky

Maximum, minimum, průměrná hodnota, odchylka (3σ), celkový stav OK/NG

Uložení obrazovky (platí při připojení černobílých a barevných kamer)

Do systémové paměti
lze uložit následující
počet snímků:
• maximálně 511 snímků
(černobílá kamera
v režimu 240 000 pixelů)
• maximálně 255 snímků
(černobílá kamera
v režimu 310 000 pixelů)
• maximálně 127 snímků
(černobílá kamera
v režimu 1 megapixel)
• maximálně 63 snímků
(černobílá kamera
v režimu 2 megapixely)
• maximálně 508 snímků
(barevná kamera
v režimu 240 000 pixelů)
• maximálně 253 snímků
(barevná kamera
v režimu 31 pixelů)
• maximálně 124 snímků
(barevná kamera
v režimu 1 megapixel)
• maximálně 60 snímků
(barevná kamera
v režimu 2 megapixely)
(Toto jsou maximální
hodnoty, je-li připojena pouze jedna
kamera a [Condition] (podmínka) je
nastavena na [All
Images] (všechny snímky).)

Funkce pomoci při programování

Přiblížení obrazu

4 % až 1600 % během nastavení nebo provozu (6 % až 2500 % při zobrazení
na celou obrazovku) (Při zobrazení na více obrazovek může být velikost nastavena pro každou obrazovku
nezávisle.)

Zobrazení křivky derivace hrany

Během nastavování nebo provozu lze graficky zobrazovat hranovou křivku
a při nastavování lze zobrazovat intenzitu hran a naměřené hodnoty (některé nejsou
podporovány).

Zobrazení profilu

Pozice sklonu okraje a mezery lze graficky znázornit v průběhu
nastavování.

Zobrazení stability

Detekce skvrn (úroveň skvrn) je zobrazena během nastavování nebo provozu.

Zobrazení křivky projekce výřezu

Během nastavování nebo provozu je možné zobrazit grafiku automatických
výřezů OCR

Posun všech oken

Vybraná okna z identické kamery nebo z identického registrovaného obrazu lze
ve skupině posouvat ve zvoleném směru XY.

Křivka úrovně kazu

Křivku úrovně vady nástroje pro kontrolu sklonu okraje lze zobrazit jako grafiku
v režimu Program nebo Spustit.

Funkce nastavení šablony zobrazení

Počet šablon zobrazení

10 šablon / 1 program (kde 4 šablony jsou zadané hodnoty),
externě volitelné

Počet obrazovek, které lze zobrazit současně

Možnost zobrazení max. 5 oken najednou
(při volbě 5 oken (VODOROVNĚ)/5 oken (SVISLE)).

Obrázek přidržení

Jako podržené obrázky lze nastavit až tři předchozí snímky (snímky NG).
Zobrazit lze výsledky a čas měření. (Počet časů, které
lze zobrazit, kolísá od 0 do 3 podle stavu připojení
kamery

Funkce přizpůsobení obrazovky

Počet obrazovek přizpůsobení

10 obrazovek / 1 program

Vlastní položka

Řetězec znaků: Měřená hodnota (lze zadat desetinnou čárku), výsledek,
vlastní znak, grafika, aktivní text

Mezičlánek výsledků měření

• Zobrazenou barvu obrázků a vlastních znaků lze změnit podle
výsledku.
Lze nastavit zprávu v alokační tabulce, která se týká změřené
hodnoty (aktivní text).

Funkce přepsání operace

• Během provozu lze přepsat horní/dolní toleranci nebo paměť příkazů.
• Podporuje nastavení osvětlení během provozu (pokud je připojen model
CA-DC21E).

Funkce emulace

Vestavěná funkce emulace, která může vytvářet nová programová data a ukládat data do jednotky
CV-5001SE ve formátu FE pro model SE, SEII a SEIII řady CV-3001 a
řadu CV-5001.

Funkce aktualizace souboru programu

Programová data použitá v řadě CV-3001 nebo CV-5001FE lze konvertovat
do datového formátu programů pro druhé vydání řady CV-5001.

Funkce vlastní nabídky

Na obrazovce zvoleného programu lze vytvořit nabídku často používaných funkcí (20 nabídek na program).

Funkce uložení na paměťovou kartu (pouze slot SD2)

• Změřená hodnota, výsledek hodnocení, počet NG, obrázek měření
(komprimovatelný), uložený obrázek (komprimovatelný), nasnímaný obraz, data
statistické analýzy, protokol komunikace RS-232C, data programu (do úložiště připojeného k zásuvkám SD1 a SD2
lze uložit pouze obsah nastavení)
• Lze uložit data během zkušebního cyklu (kromě dat programu).

Jiné

Funkce snímku obrazovky, hesla, opětovného testu, správy souborů
monitorování vstupu/výstupu, monitorování RS-232C (s funkcí uložení protokolu)

Jmenovité hodnoty

Napájecí napětí

24 V DC ±10 %

Spotřeba proudu

2,4 A (2 kamery při maximální zátěži) / 3,2 A (4 kamery při maximální zátěži)

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

Se dvěma připojenými kamerami: 0 až +50 °C (0 až +45 °C s připojenou min. 1 megapixelovou kamerou)
Se čtyřmi připojenými kamerami: 0 až +45 °C

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Hmotnost

Cca 1 250 g

*1 Některé modely jsou kompatibilní i s RS-232C, ethernetovými porty v systému.

Další modely