Měření rozkmitu kotouče

Zjištění rozkmitu rotujícího kotouče

K měření otáčejícího se obrobku se používají válcové kontakty.

Výhoda

Dlouhá očekávaná životnost ve výši 20 miliónů detekčních cyklů při nepřetržitém používání. Systém Scale Shot nedovoluje žádné chyby sledování, i když zrovna dochází k vibracím.

Velmi přesný kontaktní digitální senzor