Nastavení polohy podložky v osách X-Y

Měření severojižních a východozápadních pozic

Nepřímo měří polohu kontaktováním referenčního bodu, který je připojen k inspekční ploše. Potřebujete-li větší rozsah měření, použijte typ s dlouhým zdvihem (50 mm).

Výhoda

Systém Scale Shot je odolný vůči změnám teplot. Žádné obavy z používání flexibilních kabelů robotu s pohyblivými součástmi, neboť tyto kabely bez úhony vydrží 20 miliónů ohnutí. Nabídka zahrnuje možnost pulzního výstupního zesilovače.

Velmi přesný kontaktní digitální senzor