Dopředná kontrola montáže čipů

Detekce svislé polohy

Zjišťuje vibrace nebo variace u namontované hlavy.

Výhoda

Induktivní senzor přiblížení umožňuje vysokorychlostní kontrolu a monitorování, čímž zvyšuje výkonnost zařízení.

Digitální indukční senzory s vysokou rychlostí a přesností