Měření rovnoběžnosti optických prvků

Výroba optiky

Zjišťuje nesprávné profily optických komponent

Výhoda

Měření průhledných i neprůhledných cílů při obtížných geometriích