Nastavení polohy svařovacího drátu

Montáž automobilů

Poloha svařovacího drátu je sledována v reálném čase

Výhoda

Pomocí zpětnovazební smyčky lze chyby opravit dříve, než k nim dojde

Optický mikrometr s mimořádně vysokou rychlostí a přesností