Detekce závitů

Obrábění

Zatímco konvenční senzory mají problém detekovat přítomnost závitů, LV-NH32 snadno odliší závitový otvor od otvoru bez závitu. V otvoru bez závitu světlo senzoru uvázne a nevrátí se, zatímco v otvoru se závitem se značná část světla odrazí zpátky k senzoru.

Výhoda

LV-NH32 má nastavitelný průměr bodu paprsku, který lze měnit podle velikosti otvoru a závitu. Detekce je tedy mimořádně stabilní.

Víceúčelový digitální laserový senzor