Sledování úrovně hladiny kapaliny v myčce součástek

Myčka součástek

Sledování úrovně hladiny kapaliny v myčce součástek

Výhoda

Detekce je možná i bez kontaktu s kapalinou. Přestože se nelze vyhnout bublinkám vstupujícím do potrubí, 16 spojených optických os zařízení FU-95S průměruje svůj účinek, čímž se snižuje možnost chyby při detekci.

Digitální senzory s optickými vlákny