Potvrzování vykládaných dílů

Lisovací stroj

40 mm (1,57) široká oblast umožňuje detekovat díly, i když se jejich poloha liší.

Výhoda

Při použití režimu detekce hrany je vliv nahromaděného prachu a špíny značně omezen.

Digitální senzory s optickými vlákny