Potvrzení přítomnosti navařovacích matic

Svařování

Potvrzení přítomnosti navařovacích matic.

Výhoda

Protože svařované díly mění barvu nebo jsou deformovány, detekce je mimořádně obtížná. Stabilní provoz je však snadný, používáte-li senzory řady GV, které provádí dálkovou detekci.

Digitální laserový senzor CMOS