Detekce nanášení lepidla

Sestava

Řada GV dokáže stabilně detekovat nekonzistentní povrchy, například tekuté lepidlo, neboť detekci provádí bezkontaktně, z odstupu.

Výhoda

Pokud použijete příliš málo nebo žádné lepidlo, neblaze to ovlivní kvalitu výrobku.

Digitální laserový senzor CMOS