Dohledatelnost během montáže

Zkontrolujte, zda je použita správná součást

Kódy DataMatrix se používají při správě integrovaných obvodů pro automobily.

Výhoda

Díky spojení nového optického designu s pokročilými dekódovacími technikami řada SR-600 spolehlivě čte i ty nejobtížněji rozpoznatelné kódy se špatným kontrastem, vyznačené na integrovaném obvodu nebo na vodicím rámu.