Měření tloušťky tenké fólie

Úprava materiálů

Měření tloušťky přes válec je obtížné, neboť měření je ovlivněno rozkmitem válce

Výhoda

Synchronizací měření mimo válec a materiálu současně lze minimalizovat chybu válce.

Laserový senzor s ultravysokou rychlostí a přesností