Značení na ložiscích

Vyznačení čísla dílu, průměru a země původu.

Tloušťka ložisek se může lišit i v rámci stejné výrobní linky. Díky tříosému popisovacímu laseru už nebude nutná výměna. Jsou-li ložiska menší, mechanické ražení je poškodí.

Výhoda

Použitím výšky Z našeho popisovacího laseru snížíte počet pracovních hodin potřebných k výměně a omezíte poškození.

Tříosý vláknový popisovací laser