Detekce ohybu vývodů integrovaného obvodu

Systém strojového vidění zjišťuje ohyby vývodů integrovaných obvodů

Řada XG kontroluje současně vrchní a postranní část povrchu integrovaného obvodu, a to za použití pouze jedné kamery využívající spektrálního odrazu. Nástroj pro hledání vad na profilu zjišťuje ohyby vývodů porovnáním hrany vývodu s referenčním modelem vytvořeným proti původnímu snímku.

Výhoda

Dříve se k identifikaci ohybů nesprávně umístěných vývodů integrovaných obvodů používaly geometrické výpočty. Programování však trvalo dlouho a uživatelé, kteří nebyli plně obeznámeni s provozem systému, nemohli program nijak upravovat. Nástroj pro hledání vad na profilu systému řady XG dokáže automaticky přesně vyznačit variace v pozici objektů, takže každý uživatel může snadno upravit tolerance podle výrobních norem.

Přizpůsobitelný kamerový systém