Kontrola skvrn uvnitř papírových kelímků

Kamerový systém kontroluje cizorodé částice uvnitř papírových kelímků.

Detailní zpracování barev vypočítává hodnoty odstínu, nasycení a jasu. Poté skvrny zpracovává jako odchylky od některé z těchto hodnot. Tímto způsobem lze vyčlenit postupné změny způsobené spoji nebo odlišným osvětlením na zvlněném povrchu a zabránit tak chybným detekcím.

Výhoda

K detekci závad a cizích částí uvnitř papírových kelímků se používala funkce extrakce barev, která však často za závadu označovala i spoje. Detailní zpracování barev řady CV-5000 dokáže odlišit postupné změny v zabarvení, k nimž dochází na spoji, od změn zabarvení způsobených skvrnou.

Přizpůsobitelný kamerový systém