Kontrola odštěpků na okrajích lahví

Systém strojového vidění kontroluje odštěpky na okrajích lahví.

Pomocí detailního zpracování barev lze extrahovat barevný odstín, nasycení i jas. Nástroj pro hledání vad na profilu řady XG detekuje okraje a jejich umístění porovnává s referenčním modelem. Dokonce i odštěpky, které nezpůsobují patrný rozdíl v průměru, jsou odhaleny jako vady, a to kvůli své vzdálenosti od referenčního modelu.

Výhoda

Odštěpky na okrajích lahví se dříve zjišťovaly kontrolou tloušťky okrajů. Přitom se však nedaly kompenzovat drobné odlišnosti v šířce, takže malé vady nebylo možné zjistit. Nástroj pro hledání vad na profilu řady XG porovnává obrysy, nikoli absolutní hodnoty průměru, takže dokáže v obrysu okraje odhalit jakékoli odlišnosti.

Přizpůsobitelný kamerový systém